MODERNE SHAMANISME MED ÅBNE ØJNE
EN UD-AF-NAVLEN OPLEVELSE MED KARINA BUNDGAARD


På onlineforløbet "Shamanisme med åbne øjne" bliver du introduceret til grundlæggende øvelser og forståelser for hvordan din spirituelle bevidsthed kan føres ud i den stoflige virkeligheds verden

Vi bygger en bro mellem de kraftstrømme, der kan skabes gennem spirituel kontakt, og den stoflige virkelighed - som mange traditioner ser som noget, der er adskilt fra spiritualitet og energisfærer.

Og vi tager i alle 3 undervisninger vigtige skridt i forhold til at gå med sjælens kraft i livet som menneske.

Med åbne øjne.


Prisen for deltagelse er 399 kr.
Deltagelse er mulig som videokonfernce eller forskudt som videokursus


Spirituel Bevidsthed

I den første undervisning øver vi os i at skabe dyb kontakt til den spirituelle bevidsthed, der er udspringet til spirituel kontakt i form af fx klarsyn, klarfølelse, intuition og indre vished.

Herfra træner vi gennem guidede øvelser bevidstheden i at bevæge sig stabilt frem og tilbage mellem den indre kontakt og den fremadliggende bevidsthed.

Med åbne øjne.

Energibevidsthed

Meditation med støtte fra bevidsthedens årvågenhed er energiarbejde - fordi bevidsthedens opmærksomhed styrker  forløsnings- og afbalanceringsarbejdet i de indre planer og underbevidstheden.

Vi træner gennem guidede øvelser, med afsæt i den spirituelle kontakt, at skabe kraftfulde og healende meditationstilstande fra sjælens arkiver.

Med åbne øjne.

Kanal for sjælen

At være kanal fordrer først og fremmest at kunne holde balance stabilt hele vejen indefra den spirituelle bevidsthed, og hele vejen ud til de ydre bevidsthedslag i tanker, følelser og handlingsmønstre.

Vi træner gennem guidede øvelser at skabe adgang til at kunne være kanal for vores egen sjælskraft, som er en healingstilstand, der åbner for den naturlige kanal.

Med åbne øjne.

ER DINE ØJNE ÅBNE ELLER LUKKEDE?

Spirituel bevidsthed er et fænomen, der forbindes tæt med spirituel kontakt - at kunne tro på, fornemme, kommunikere med, energisfærerne omkring os.

Men af mange årsager - kulturelle, hierarkiske, politiske, religiøse - er den spirituelle bevidsthed blevet sat lig med de praksisser, der beskæftiger sig med den spirituelle kontakt.

Religioner, spirituelle traditioner, sekteriske trosdannelser - der dyrker kontakten - har i mange tilfælde afskåret menneskers forståelse for at den spirituelle bevidsthed er naturligt for alle, og at vi ikke nødvendigvis har et behov for at skulle indordne os under traditioner, doktriner og praksisser for at kunne være bevidste om energisfærerne omkring os.

Er dine øjne åbne i din spiritualitet - eller lukker du dem for virkeligheden, når du praktiserer din spirituelle kontakt?

HVAD BETYDER "MED ÅBNE ØJNE"?

Det er helt bogstaveligt, at vi arbejder med ÅBNE ØJNE - altså med de fysiske øjne åbne.

Den spirituelle praksis med fysisk åbne øjne giver mulighed for at få støtte til at være bevidst og årvågen, hvis kontakten indefra er stærk nok - og det er det, vi sammen skal fordybe os i.

Vi øver os i at bevare den stærkest mulige kontakt uden at give slip på bevidstheden, for at blive helt skarpe på at tage den spirituelle kontakt med os ud i virkelighedens verden.

Shamanisme for det moderne menneske

Vi er som menneskehed, i store dele af verden, blevet afvænnet at forholde os til energisfærerne omkring os som en naturlig del af det at være menneske - og vores forhold til dem er blevet forbundet med religion og spirituel praksis.

Og det at blande tro og fastlåste traditioner sammen med energibevidsthed har givet grobund for potentielle vildfarelser i den spirituelle praksis.

Der er nemlig en hårfin grænse mellem at søge indad, og skabe balance med sjælen i mennesket, for at kunne skabe balance i verden...

Og så at DYRKE det at søge indad, for kontaktens skyld, for storheden og for belønningen ved at ascendere på de indre planer, uden at have redskaber til at tage balancen med sig ud i et nyt, styrket fundament.

I mine guidninger er shamanens rolle at forstå og læse energistrømmene, med samme vægt og værdi som at forstå og læse samfundet og menneskene omkring sig.

Shamanen dyrker ikke den spirituelle kontakt for kontaktens skyld, men er trænet i håndværket og evnen til at læse og manøvrere i energisfærerne, for at kunne inddrage dem i et samlet verdensbillede.

OM MIG

Mit udgangspunkt for at undervise og holde rammerne for forløbet er en shamanistisk livsvej, hvor det altid har været så nemt som en fisk i vandet for mig at flytte min bevidsthed mellem dimensionslag, spirituelle forståelser og den stoflige virkelighed.

Jeg er gennem tiden af flere blevet klandret for ikke at have nogen jordforbindelse - det har jeg selv vidst ikke var rigtigt, men jeg forstod først senere, hvorfor jeg blev set sådan.

Årsagen var, at det for mange mennesker har været nødvendigt at flytte bevidstheden et andet sted hen, for at kunne skabe kontakt med "de spirituelle sfærer" - som jeg  har kunnet se uden at blinke.

Det er ikke kommet "gratis" til mig - jeg har også måttet arbejde for at skabe grounding som menneske, samtidig med at jeg har haft kontakt til de spirituelle sfærer.

Men det begyndte lang tid før min shamanistiske livsrejse startede.

Kunne du tænke dig at følges med mig et stykke ad vejen på din rejse, så er muligheden her nu - og hvis du finder ud af at du ELSKER tilgangen, så starter jeg uddannelser op i slutningen af april.

Men start endelig med at mærke efter, om spiritualitet med åbne øjne er noget for dig!


portraet-fransiscanerkloster-karina

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard

 

MODERNE SHAMANISME MED

ÅBNE ØJNE

Er tiden kommet til at gøre op med ritualerne fra den introverte spiritualitet - og beholde øjnene åbne, mens vi står i sjælens lys?

Jeg inviterer dig til 3 shamanistiske undervisninger med styrkende støtte til DIT fundament, og til at adskille spirituelle blindgyder og afveje fra kraftfuld shamanistisk praksis som moderne menneske.