GALAKTISK BEVIDSTHED MED ÅBNE ØJNE


På onlineforløbet "Galaktisk Bevidsthed med ÅBNE ØJNE" træder vi ind i forståelser for hvad det vil sige at se ind i de energimæssige virkeligheder omkring os, lige så naturligt som det er at være menneske i den jordiske virkelighed.

I 3 undervisninger med meditation, healing, astralrejse og tromme skaber vi styrkende støtte til dit fundament, og til at stå rent i din kontakt med bevidstheden om allerede at en del af en verden med mange andre virkeligheder og bevidstheder end dem, de fysiske sanser er i stand til at se.

Vi tager i alle 3 undervisninger vigtige skridt i forhold til at gå med en naturlig og real bevidsthed om dimensionslagene omkring os, og skabe nænsom forløsning i de slør, der får os til at fortrænge de lysende virkeligheder omkring os.

Med åbne øjne.


Prisen for deltagelse er 179 kr.
Deltagelse er mulig ONLINE som videokonference eller forskudt som videokursus


Galaktisk Bevidsthed

I den første undervisning skærper vi evnen til at sanse de højeredimensionelle energilag, der allerede ligger omkring den stoflige virkelighed fra - og vores egen evne til, gennem anerkendelsen af deres eksistens, at træde ind i dem.

Herfra træner vi gennem øvelser at bevæge os stabilt frem og tilbage mellem den stoflige virkelighed og at træde ind i de højere dimensionslag.

Med åbne øjne.

Galaktisk Samhørighed

I den anden undervisning styrker vi vores egen evne og fundament til at kunne have åbne øjne i mødet med højtvibrerende bevidstheder fra andre dimensionslag - fra vores eget fundament som menneske med galaktisk bevidsthed.

Vi træner at holde øjnene åbne og fundamentet kraftfuldt i et møde med galaktiske allierede hvor de træder ind til os, som vi træder ud mod dem.

Med åbne øjne.

Galaktisk Kommunikation

I den tredje undervisning åbner vi til en grundlæggende kommunikation med de højtvibrerende bevidstheder, vi har øvet os i at sanse og være samhørige med - stadig med ankring i fundamentet som menneske.

Vi træner at sanse og forstå kommunikationen, med udgangspunkt i telepatisk kontakt og styrkelse af dine egne intuitive kompetencer.

Med åbne øjne.

ER DINE ØJNE ÅBNE ELLER LUKKEDE?

Bevidsthed om andre civilisationer i universet er et fænomen, der traditionelt falder i samme kategori som spiritualitet - at tro på andre menneskers fortællinger og overleveringer om hvordan "alting hænger sammen" på et højere plan.

Men at være bevidst om energiverdenerne omkring os handler ikke om religion eller tro - men om din egen sansning og tilstedeværelse i energisfærerne.

Trosdannelser har i mange tilfælde afskåret menneskers forståelse for at vi ikke nødvendigvis skal indordne os under traditioner, doktriner og praksisser for at kunne være bevidste om energisfærerne omkring os.

Er dine øjne åbne i din egen tilstedeværelse som bevidsthed i en verden, der består af energi?

HVAD BETYDER "MED ÅBNE ØJNE"?

Det er helt bogstaveligt, at vi arbejder med ÅBNE ØJNE - altså med de fysiske øjne åbne.

Ved at have fysisk åbne øjne træner vi at være bevidst og årvågen i det, vi sanser i kontakten med de dimensionslag, vi træder ind i.

Vi øver os i at bevare den stærkest mulige bevidsthed uden at give slip på på vores eget fundament, for at blive helt skarpe på at tage den galaktiske kontakt balanceret med os ind i virkelighedens verden.

Siden tidernes morgen har mennesket skuet ud mod stjernehimlen og universet, og vi har forestillet os hvad der er derude, og hvem vi selv er i det store billede.

Vi har kunnet lade os gennemstrømme af energien og bevidstheden om at være en del af noget større, og har skabt fortællinger og forestillinger om sammenhængene.

Men vi har mange steder glemt at forholde os til energisfærerne omkring os som en naturlig del af det at være menneske - og har isoleret bevidstheden om det større til  religion og spirituel praksis. Og det har givet grobund for potentielle vildfarelser i hvad der er reelt omkring os, og hvad vi selv digter videre på i vores egen bevidsthed.

Shamanens rolle er at forstå og læse energistrømmene, med samme vægt og værdi som at forstå og læse samfundet og menneskene omkring sig.

Shamanen dyrker ikke den spirituelle kontakt med formålet at søge indad, men er trænet i håndværket og evnen til at læse og manøvrere i energisfærerne, for så at kunne inddrage dem i et samlet verdensbillede.

I onlineforløbet "Galaktisk Lysarbejder med ÅBNE ØJNE" træder vi derfor ikke ind i et spirituelt narrativ, men med åbne øjne ind i de energistrømme, som verden omkring os er skabt af.

OM MIG

Mit udgangspunkt for at undervise og holde rammerne for forløbet er en mangeårig shamanistisk praksis og livsvej, hvor det altid har været så nemt som en fisk i vandet for mig at flytte min bevidsthed mellem dimensionslag, spirituelle forståelser og den stoflige virkelighed.

Jeg har de seneste år arbejdet fokuseret med galaktisk lysarbejde, og med at skabe bindeled for andre mellem den stoflige verden og andre dimensionsplaner.

 

Kunne du tænke dig at følges med mig et stykke ad vejen på din rejse, så er muligheden her nu - og hvis du finder ud af at du ELSKER tilgangen, så starter jeg uddannelser op i februar/marts i 2024.

Men start endelig med at mærke efter, om galaktisk bevidsthed med åbne øjne er noget for dig!


portraet-fransiscanerkloster-karina

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard