SHAMAN WORKS | BACK TO THE ROOTS

Styrkelse af HÅBET til KRAFT i dit fundament | SHAMANISTISK ONLINEFORLØB

I situationer, hvor vi har en oplevelse af ikke at kunne gøre mere selv, er det naturligt og rigtigt at give slip på at være aktivt bevidst om det. Men det er samtidig vigtigt, at vi ikke slipper grebet om vores fundament, og falder hen i potentiel opgivelse, apati og afgivelse af egenstyrke.

Ved at være i stand til at holde fast i den positive energi, vi oplever som HÅB, støtter vi den underliggende del af bevidstheden i at arbejde konstruktivt hen mod løsninger på situationen, balance i egne reaktioner og størst muligt trivsel på alle niveauer.

Onlineforløbet forholder sig til en anvendelig tilgang til at holde en sund balance i lavpraktiske situationer som jobsøgning og udførelse af arbejdsopgaver, i hverdagsudfordringer som at være nervøs for at have sagt noget forkert eller ikke at være god nok, samt i situationer, der rationelt umiddelbart kalder på handling - hvor vi har brug for at finde den rette indre balance for at kunne komme videre.

Vi arbejder gennem meditation, healing og kanaliseret undervisning med at finde forståelse og fundament i 5 perspektiver på onlineforløbets tema.

1. Fundamentet bag HÅBETS kraft (grundmeditation)
2. Social anerkendelse og eksistensberettigelse
3. Økonomisk overlevelse og personligt lederskab
4. Personlig frihed og retten til at være den du er
5. Ankringsmeditation + undervisning i healing

Praktiske oplysninger

✔ Hver meditation varer aktivt 30-45 minutter, og indeholder en guidet øvelse til selvhealing.
✔ Healingen arbejder optimeret sammen med din egen selvhealingskraft.
✔ Undervisning i selvhealing og healing (kompetencegivende inden for forløbets emne)
✔ Download lydfiler og video til din computer til evigt eje

Se videoen, og mærk om healingen virker for dig - før du tilmelder dig

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Order summary

36.1-hvid-due-haab-1200x628

Styrkelse af HÅBET til KRAFT i dit fundament | SHAMANISTISK ONLINEFORLØB

Velkommen til et shamanistisk onlineforløb med fordybelse i at tage sjælfuldt ejerskab over de strømninger af positiv energi, vi kender som følelsen af HÅB - ved at forstå, hvordan vi kan transformere håbets positive følelse til kraft i fundamentet.

DKK 495
Total due DKK 495

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.