2021-03-03-simplero-header-CLARITY-2800x600

Fordybelse i din shamanistiske livsvej som moderne menneske gennem meditation, healing og undervisning, der udvikler dine kompetencer og kontakten med dit eget spirituelle potentiale

Alle  7 moduler og det introducerende healerkursus "Shamanistisk Sjælshealing" ligger klar til dig online.

Det rigtige valg for dig er ikke nødvendigvis den mest omfattende uddannelsesform - men den form, der allerbedst møder dig i det, du har brug for.

Læs mere om uddannelsen og niveauerne herunder, før du beslutter dig for om CLARITY skal være en del af din livsvej i 2023.

CLARITY har 3 fordybelsesniveauer

Ved tilmelding til en overbygning fratrækkes det beløb, du har indbetalt for grundundervisning hhv. healeroverbygningen.

GRUNDUNDERVISNING

Giver dig mulighed for at fordybe dig i alle CLARITYs lektioner, og gennem meditation, healing og undervisning at udbygge din egen forståelse, indføling og intuition.

Healerkurset i starten af januar er obligatorisk, og resten af pensummet kan varieres efter behov.

Grundundervisningen er meget velegnet til:

✔ Din egen healings- og selvudviklingsrejse

✔ Healende fordybelse i perspektiver på almenmenneskelige og spirituelle aspekter af livet

✔ Udbygning til dig, der allerede har en healeruddannelse eller healerpraksis og ikke har behov for supervision

✔ Afsæt som healer til dig, der har en klar fornemmelse af at du vil følge din egen guidning, men gerne vil inspireres på vejen

Pris tom. 15. januar
4.995 kr. for alle 7 moduler
(herefter 7.995 kr.)
1.495 kr for 1 modul

SHAMANISTISK HEALERUDDANNELSE

Holder dig fast på at øve dig i at healing til andre, samt mulighed for at få respons, undervisning og supervision på kursusdage afholdt i Aarhus C, og er velegnet som afsæt til fx:

✔ At opstarte et virke som healer (der gives ikke lovning på at du kan leve af det ved at deltage på uddannelsen, men som en del af deltagelsen modtager du et diplom på at dit energiarbejde er valideret og certificeret gennem uddannelsen)

✔ At udbygge din eksisterende praksis med kompetencer som healer inden for den moderne shamanistiske tradition, i kombination med fx at være kropsterapeut, udøver af andre former for healing eller anden behandling, 

✔ At udbygge din evne til at præcisere nuancer og perspektiver i dit virke som vejleder eller terapeut, med healing som en intuitiv kompetence der strømmer af sig selv, som en udbygget nærværsform (ikke invasivt energiarbejde).

Pris tom. 15. januar
14.995 kr.
(herefter 16.995)

SHAMANISTISK MESTERLÆRE

Er kun for dig, der brændende ønsker at gå de første skridt af den moderne shamanistiske livsvej, at være bevidst energiarbejder, at heale dine skyggesider i det øjeblik de bliver synlige, at være åben over for at alle dimensioner og virkeligheder har en berettigelse og at lære at holde balancen i dem.

Mesterlæren skal tages for din egen skyld - hvis du ønsker dig at opstarte et virke som healer, så kan den superviserede healeruddannelse være fuldt ud tilstrækkelig. Men hvis du vil fordybe dig i dit eget potentiale som energiarbejder og kanal for din sjæls visdom, og har en vision om at ville mere med din livsretning gennem energibevidsthed - og er klar til at stå på mål for dig selv hele vejen indefra -  så er det meget muligt mesterlæren kalder på dig.

I mesterlæren er det ikke et krav at tage den superviserede healeruddannelse, selvom den er inkluderet.

Pris tom. 15. januar
31.995 kr.
(herefter 34.995 kr.)

Hvert skridt et menneske går frem, styrker sjælens visdom.
Hvert blik et menneske ser ind, styrker sjælens kraft.

Hvad er CLARITY - shamanistisk healeruddannelse?

CLARITY er et shamanistisk uddannelsesforløb i, bestående af kortere kursusforløb (moduler).

CLARITY er kompetencegivende inden for healing med undervisning i metoder og etik samt grundrammer for healing i det introducerende onlinekursus ”Shamanistisk Sjælshealing” samt weekendkursus i healing.

Uddannelsen er velegnet både til deltagere, der ikke har nogen erfaring med healing - og til deltagere, der allerede har en praksis inden for healing, kropsterapi eller vejledning, som udbygning til et eksisterende fagligt grundlag.

2305-shamanistisk-tambourin-kronhjort-kraftcirkler-1200x628

Undervisning i healing på CLARITYs moduler

Hvert modul er sit eget selvstændige forløb – alle moduler har dog udgangspunkt i de samme overordnede rammer for healing.

Deltagere med erhverv inden for healing har derfor mulighed for at kunne udvælge relevante moduler til deres praksis.

Undervisningen er tilrettelagt så også nye deltagere vil have modtaget  undervisning i at kunnne videregive healing på et enkelt modul.

Shamanistisk healeruddannelse i 7 moduler

CLARITY som samlet uddannelse giver en bred forståelse for problematikker, man vil kunne møde i forhold til at være healer, samt teori og baggrund for intuitiv, etisk forsvarlig vejledning.

 • 5 moduler med undervisning i udvalgte temaer, som det ud fra et almenmenneskelige og spirituelle perspektiver kan have relevans at formidle specifik healing til og fra.
 • 1 modul med teori og undervisning i healing og energiarbejde.
 • 1 modul der er kompetencegivende i forhold til at kunne sætte ord og formidling på det, modtageren af en healing vil kunne opleve ud fra et menneskeligt og spirituelt udgangspunkt.
552-shamanistisk-kraft-karina-bundgaard-952x498
 • reklame-clarity-REJSEN-1200x628 Shamanistisk healeruddannelse (grundundervisning) | CLARITY 2022

  Onlineuddannelse med 7 moduler, der kan gennemføres særskilt med fuldt udbytte af energiarbejde, healing og undervisning.

  Uddannelsen er åben for alle uanset erfaring, og støtter gennem dyb healing dit individuelle udgangspunkt.

  DKK 7.995,00

  “Jeg er blevet vist smukke sider og vinkler og perspektiver på livet, som jeg aldrig har set eller tænkt over før.”

  LÆS MERE

 • reklame-clarity-REJSEN-1200x628 Shamanistisk healeruddannelse (grundundervisning) | CLARITY 2022

  Onlineuddannelse med 7 moduler, der kan gennemføres særskilt med fuldt udbytte af energiarbejde, healing og undervisning.

  Uddannelsen er åben for alle uanset erfaring, og støtter gennem dyb healing dit individuelle udgangspunkt.

  DKK 7.995,00

  “Undervisningen på CLARITY kalder på noget dybt i mig, som jeg på en måde allerede kender og ved, det skal bare hentes frem igen.”

  [LÆS MERE]

 • reklame-clarity-REJSEN-1200x628 Shamanistisk healeruddannelse (grundundervisning) | CLARITY 2022

  Onlineuddannelse med 7 moduler, der kan gennemføres særskilt med fuldt udbytte af energiarbejde, healing og undervisning.

  Uddannelsen er åben for alle uanset erfaring, og støtter gennem dyb healing dit individuelle udgangspunkt.

  DKK 7.995,00

  “Et drømmescenarie af en dybtgående healende personlig udviklingsrejse, hvor jeg modul for modul i overflod er blevet beriget og healet på et dybere og dybere plan med Karinas helt unikke og uendeligt store healings visdom.”

  [LÆS MERE]

Pris for grundundervisning tom. 15. januar
Grundundervisning: 4.995 kr. for alle 7 moduler
Enkeltmodul: 1.495 kr. (fast pris)
Ratebetaling mulig

Pris for overbygninger (grundundervisning inkluderet) tom. 15. januar
Superviseret healeruddannelse: 14.995 kr.
Shamanistisk mesterlære: 31.995 kr.
Ratebetaling mulig

CLARITY består af 7 moduler med 12 lektioner, som hver giver dig uddybende undervisning i healing inden for et spirituelt emne.

Der er til alle niveauer af uddannelsen samlede månedlige workshops med mulighed for at få sparring på egne livsproblematikker, live kursusdage på den superviserede healeruddannelse samt særskilt undervisning på den moderne shamanistiske mesterlære.

CLARITY | ALLE 7 MODULER
SHAMANISTISK LIVSUDDANNELSE

2279-clarityu-shamanistisk-livsuddannelse-1600x300

CLARITY's 7 moduler giver dig uddybende undervisning i healing inden for 7 spirituelle emneområder.

Der er på hvert modul ca. 12 lektioner à  85 minutters varighed med undervisning, healing og korte øvelser samt plads til fordybelse  i din egen indre refleksion og forståelse af temaerne.

Du kan se en fuld oversigt over hvert moduls lektioner under beskrivelserne her på siden.

MODULER
1. Spiritualitet & Indre Vejledning

2. Kommunkation & Ydre Vejledning
3. Spirituel Kontakt
4. Livstemaer & Healing af Grundtilstande
5. Shamanistisk Grundkursus
6. Kroppens Kosmiske Bevidsthed
7. Kanalisering & Klarsyn

KØB GRUNDUNDERVISNINGENS 7 ONLINEMODULER TIL 4.995 KR.

TILMELD DEN SUPERVISEREDE HEALERUDDANNELSE TIL 14.995 KR.

CLARITY | MODUL 1
SPIRITUALITET & INDRE VEJLEDNING

1008-clarity-spiritualitet-og-bevidsthed-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i dynamikker i indre refleksion, autenticitet og spiritualitet, med fokus fra sjælen hele vejen ind til instinktlagenes indflydelse på menneskets oplevelse af sig selv og livet.

1.1 Spiritualitet og bevidsthed
1.2 Sjælskontakt og potentiale
1.3 Identitet og selvbillede
1.4 Den feminine kraft
1.5 Den maskuline kraft
1.6 Eksistens og skaberkraft
1.7 Kamp og fodfæste
1.8 Flugt og frihed
1.9 Frys og intellekt
1.10 Værdigrundlag og principper
1.11 Spejlinger og projektioner
1.12 Den frie spiritualitet

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 1

CLARITY | MODUL 2
KOMMUNIKATION & YDRE VEJLEDNING

1020-clarity-bolig-og-fundament-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i sammenhængene mellem vores egne livsprocesser og vores reaktioner på de omstændigheder og mennesker, vi  møder i verden omkring os.

2.1 Bolig og fundament
2.2 Økonomi og livsgrundlag
2.3 Karriere og livsvej
2.4 Nærmiljø og nabolag
2.5 Fjernmiljøer og udforskning
2.6 Verdensmiljø og de universelle planer
2.7 Moderbinding
2.8 Faderbinding
2.9 Parforhold og relationer
2.10 Familie og fodfæste
2.11 Hierarki og fællesskab
2.12 Samfund og kollektive felter

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 2

CLARITY | MODUL 3
SPIRITUEL KONTAKT

1032-clarity-englekontakt-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i at skabe kontakt med de dimensionslag, hvor kommunikationen med  højtvibrerende energibevidstheder strømmer som en naturlig som healing i din bevidsthed.

3.1 Kontakt med Engleriget
3.2 Kontakt med Din Skytsengel
3.3 Kontakt med Din Ærkeenglekraft
3.4 Kontakt med Ashtar Kommandoen
3.5 Kontakt med Din Kosmiske Oprindelighed
3.6 Kontakt med Din Galaktiske Oprindelighed
3.7 Kontakt med Naturens Ånd
3.8 Kontakt med Gaia og Moder Jord
3.9 Kontakt med Træernes Kraft og Planterigets Urvisdom
3.10 Kontakt med Forfædrene
3.11 Kontakt med Forhistoriens Menneskearter
3.12 Kontakt med Dragernes Visdomsfelt 

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 3

CLARITY | MODUL 4
LIVSTEMAER & HEALING AF GRUNDTILSTANDE

1055-clarity-jeg-er-alene-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i hvordan man kan skabe nænsom kontakt, healing og forløsning i følelseslag, handling og tanker ud fra en forståelse af 14 arketilstande i menneskets urinstinkter. 

4.1 Jeg er alene
4.2 Jeg er forkert
4.3 Jeg er værdiløs
4.4 Jeg holder ikke til det
4.5 Jeg kan ikke være her
4.6 Jeg klarer den ikke
4.7 Jeg magter det ikke
4.8 Livet er hårdt
4.9 Livet gør ondt
4.10 Livet er farligt
4.11 Der er ikke noget i livet til mig
4.12 Jeg er ikke værd at elske
4.13 Jeg kan ikke stole på nogen
4.14 Jeg er her ikke

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 4

CLARITY | MODUL 5
SHAMANISTISK GRUNDKURSUS

2277-shamanistisk-kraft-tromme-1600x300

Uddybende undervisning i grundlæggende forståelse for energiarbejde, healing og praktisk anvendelse af ny tids shamanistisk metode i spiritualitet og hverdag.

 Shamanistisk Energiarbejde
 12.1 Energisystemet · 12.2 Energiarbejde · 12.3 Portaler

Meditation & Bevidsthed
 12.4 Bevidsthed · 12.5 Meditation · 12.6 Astralprojicering

Shamanens Værktøjskasse
 12.7 Kanalisering · 12.8 Krystaller · 12.9 Vibrationsfelter

Healing & Selvhealing
 12.10 Intuitiv healing · 12.11 Selvhealing · 12.12 Aktiv healing

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 5

CLARITY | MODUL 6
KROPPENS KOSMISKE BEVIDSTHED

2278-det-kosmiske-energisystem-1600x300

Fordybelse i healing gennem energibevidsthed i kroppen fra det fysiske til det kosmiske, samt dybere resonans og indre kontakt med de kosmiske energistrømninger omkring os.

6.1 Det Kosmiske Nervesystem
6.2 VIXEN - den kosmiske feminine urkraft
6.3 KRONOS - den kosmiske maskuline urkraft
6.4 DNA bevidsthed | Atlantis indstrømning
6.5 DNA programmering | Plejade indstrømning
6.6 Vibrationsoptimering | Sirius indstrømning
6.7 Det Kosmiske Intellekt | Mark kanalisering
6.8 Det Galaktiske Intellekt | Mark kanalisering
6.9 Transmissioner fra Ashtar Kommandoen

Din Kosmiske Krop
6.10 Energibevidsthed · 6.11 Energiflow og Bindevæv · 6.12 Kroppens funktionelle balance

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 6

CLARITY | MODUL 7
KANALISERING & KLARSYN

2129-healing-og-klarsynsaften-i-aarhus-1600x300

Undervisning i 11 essentielle tilgange til kanalisering og klarsyn, der støtter balanceret åbning af dine egne kompetencer og underbevidste strømme af visdom, som en forståelsesmæssig udbygning til healing.

7.1 Fundament
7.2 Indre balance
7.3 Klarsyn gennem vished
7.4 Ydre klarsynsbilleder
7.5 Indre klarsynsbilleder
7.6 Drømmerejser
7.7 Kanalisering fra indre flow
7.8 Kanalisering fra energistrømninger
7.9 Kanalisering af ord og sætninger
7.10 Etik omkring kanalisering og klarsyn
7.11 Øvelser i kanalisering og klarsyn

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 7

2051-clarity-tekst-kvadratisk-spirituel-uddannelse-1200x1200

2050-clarity-tekst-kvadratisk-livsuddannelse-1200x1200

2049-clarity-tekst-kvadratisk-healeruddannelse-1200x1200

Undervisningen

I hver CLARITY lektion modtager du undervisning som meditationer i foredragsform, med indsigter og forståelser du kan tage med dig og bruge som rammer eller inspiration til at uddybe din egen spiritualitet.

Undervisningen er kanaliseret ud fra de energiindstrømninger, du modtager healing fra, og som naturligt er tilknyttet den enkelte lektions emne.

Den aktive undervisning er i udgangspunktet inddelt i en meditations- og undervisningsdel på 50-60 minutter, og en øvelsesdel på 15-20 minutter. 

2280-sommerfugl-admiral-1200x1200

Healingen

Det shamanistiske energiarbejde i CLARITY lektionerne gør, at hver lektion både er undervisning og samtidig et dybt meditationsarbejde.

Det betyder at du gennem healingen modtager underbevidst undervisning selvom du måske ikke i tankefeltet kan huske forståelserne - fordi dine dybere bevidsthedslag lytter med hele tiden.

Ved gentagelse af lektionerne vil du kunne opleve at healingen går dybere for hver gang - fordi dit eget udgangspunkt har flyttet sig.

2281-roed-blomst-healing-1200x1200

Lektionerne er skræddersyet til at kunne fungere som enkeltstående meditationer, og du kan på grundundervisningsforløbet udvælge din helt egen rækkefølge, sammensætning - og tidsplan.

KALENDER

Alle tre uddannelser starter op d. 21. januar kl. 10.00-16.30, som er et opstartende kursus i at udbygge sine egne healerkompetencer med henblik på egenbalance samt metoder til heling af egne livsprocesser - samt undervisning i at formidle healing til andre, som er standardpensum i alle niveauer af CLARITY.

Der vil også være præsentation fra alle, der ønsker det - det er muligt at deltage i Aarhus C eller online som videokonference.

Den superviserede healeruddannelse har særskilte undervisningsdage samt hjemmearbejde med healing i studiegrupper og prøvekaniner.


Mesterlæren har sine egne moduler, som er praksisorienterede i forhold til energiarbejde, og onlinemodulerne er uddybende undervisning.

Afhængigt af deltagerantal og sammensætning er det muligt at der vil være ændringer i tidsrum og form.

Månedlige meditationer

Introduktion til ét modul ad gangen - du kan følge meditationerne som en læseplan, eller deltage og samtidig planlægge dit eget selvstudium.

6. februar 2022 kl. 9-10 | MODUL 1
6. marts kl 2022 kl. 9-10 | MODUL 2
3. april kl. 2022 kl. 9-10 | MODUL 3
16. juni 2022 kl. 9-10 | MODUL 4
14. juli 2022 kl. 9-10 | MODUL 5
25 august kl. 9-10 | MODUL 6

25. september 2022 kl. 11-15 | MODUL 7 og afslutningsceremoni

Supervisionsdage på healeruddannelsen kl. 10-16

25. februar 2023 | Supervision på healing med fokus på energiarbejdet samt oplæg til forståelse for temaer.

15. april 2023 | Supervision på healing med fokus på energiarbejdet samt træning forståelse for temaer

27. maj 2022 | Supervision på healing og sparring på temaer samt oplæg til forståelse for vejledning.

12. august 2022 | Supervision på healing med opstøttende vejledning.

Afslutningsceremoni med eksamen: 23. september 2022 | Healing af klienter med opstøttende vejledning

Undervisning på Spiritual Master

19. februar kl. 10-15 | UNIVERSALKRAFT

26. marts kl. 10-15 | SPIRITUEL KONTAKT

30. april 10-15 | ENERGI & KLARSYN

28. maj 10-15 | LIVSFLOW

25. juni 10-15 | KANALISERING

20. august 10-15 | SJÆLELIG VISDOM

17. september 10-15 | SPECIALISERING

8. oktober | AFSLUTNINGSCEREMONI

CLARITY har 3 fordybelsesniveauer

Ved tilmelding til en overbygning fratrækkes det beløb, du har indbetalt for grundundervisning hhv. healeroverbygningen.

GRUNDUNDERVISNING

Videolektioner

Mulighed for studiegrupper

Opgaveformulering til modulerne

Månedlige workshops med sparring og undervisning

Velegnet til efteruddannelse og emnespecifik fordybelse

Opstart: 19. februar 2022

Pris tom. 15. januar
4.995 kr. for alle 7 moduler tom. 15. januar
1.495 kr for 1 modul

SHAMANISTISK HEALERUDDANNELSE

Healeruddannelse inkl. grundundervisning

Undervisningsdage med gruppesupervision på klienter i healing og klarsynssparring.

Obligatoriske studiegrupper

Opgaveformulering til modulerne

Månedlige workshops med sparring og undervisning

Praktikforløb med kaniner.

Diplom for gennemførelse af shamanistisk healeruddannelse.

Opstart: 21. januar
Eksamen: 23. september

Pris tom. 15. januar
14.995 kr.

SHAMANISTISK MESTERLÆRE

Shamanistisk mesterlære inkl. grundundervisning & healeruddannelse

Undervisning i grundhealing, livsvejledning og energiarbejde med supervision på din individuelle udviklingsvej.

KUN for dig, der brændende ønsker at gå den shamanistiske livsvej som en del af dit eget liv.

Speciale og diplom som moderne shaman

Opstart: 21. januar
Eksamen: 8. oktober

Pris tom. 15. januar
31.995 kr.

2282-portraet-karina-hvid-bluse-1200x1200

Karina Bundgaard

Jeg er moderne shaman, med specialisering i shamanistisk healing, kanalisering,  guidekontakt og spirituel vidensdeling.

Jeg arbejder inden for den vestlige moderne shamanisme, med guidning fra mine rødder i den koreanske shamanisme. Formen har navnet "Ibiyang Shindo", som kan oversættes med shamanismen for de adopterede fra Korea - en shamanisme med stærke rødder udfoldet i under de kulturelle forhold i et vestligt samfund.

CLARITY er en samlet kanalisering af den shamanistiske grundviden, der danner udgangspunkt for de kanaliserede foredrag, uddannelsesforløb, meditationer og individuelle sessioner, jeg holder i mit shamanistiske læringsfelt.

Når du har gennemført CLARITY, har du gennem energiarbejde, healing og formidling taget imod læringen fra den samlede grundviden som jeg i samarbejde med min sjæl og de guidede felter har formidlet som sit udgangspunkt for at være kanal i den nye tidsalder.

Velkommen til rejsen - på din helt egen, unikke shamanistiske livsuddannelse.