2021-03-03-simplero-header-CLARITY-2800x600

Uddannelse som healer i den nye tidsalder med kanaliseret undervisning og oplysende spirituel formidling om essentielle af aspekter af livet.

Alle  7 moduler og det powerfulde healerkursus "Shamanistisk Sjælshealing" ligger klar til dig online.

Hvert skridt et menneske går frem, styrker sjælens visdom.
Hvert blik et menneske ser ind, styrker sjælens kraft.

CLARITY har 3 fordybelsesniveauer

Ved tilmelding til en overbygning fratrækkes det beløb, du har indbetalt for grundundervisning hhv. healeroverbygningen.

GRUNDUNDERVISNING

Videolektioner

Mulighed for studiegrupper

Opgaveformulering til modulerne

Månedlige workshops med sparring

Tilkøb af superviseret uddannelsesbevis pr. modul: 295 kr.

Udvælg dine egne moduler - velegnet til efteruddannelse og emnespecifik fordybelse

Opstart: løbende tilmelding

Pris
7.995 kr. for alle 7 moduler
1.495 kr for 1 modul

SHAMANISTISK HEALERUDDANNELSE

Videolektioner

Obligatoriske studiegrupper

Opgaveformulering til modulerne

Månedlige workshops med sparring

Undervisningsdage med gruppesupervision på klienter i healing og klarsynssparring.

Praktikforløb med kaniner.

Eksaminering og diplom for gennemførelse af superviseret shamanistisk healeruddannelse.

Opstart: 31. maj

Pris tom. 1. maj
12.995 kr.
Vejledende: 14995 kr.

SPIRITUAL MASTER

Shamanistisk mesterlære inkl. shamanistisk healeruddannelse

Obligatorisk studiegruppe

4 måneder med 2 onlineundervisningsdage

3 måneder med 1 fysisk undervisningsdag

KUN for dig, der brændende ønsker at gå den shamanistiske livsvej som en fordybelse i din uddannelse.

Eksamineret speciale og diplom som shaman i den nye tidsalder.

Opstart: 1. august

Pris
31.995 kr. tom. 1. juli
Vejledende 34995 kr.

Hvad er CLARITY - shamanistisk healeruddannelse?

CLARITY er et shamanistisk uddannelsesforløb i, bestående af kortere kursusforløb (moduler).

CLARITY er kompetencegivende inden for healing med undervisning i metoder, etik og grundrammer for healing i det opstartende kursus ”Shamanistisk Sjælshealing”.

Uddannelsen er velegnet til deltagere, der allerede har en praksis inden for healing eller vejledning, som udbygning til et eksisterende fagligt grundlag.

2305-shamanistisk-tambourin-kronhjort-kraftcirkler-1200x628

Undervisning i healing på CLARITYs moduler

Hvert modul er sit eget selvstændige forløb – alle moduler har dog udgangspunkt i de samme overordnede rammer for healing.

Deltagere med erhverv inden for healing har derfor mulighed for at kunne udvælge relevante moduler til deres praksis.

Undervisningen er tilrettelagt så også nye deltagere vil have modtaget  undervisning i at kunnne videregive healing på et enkelt modul.

Shamanistisk healeruddannelse i 7 moduler

CLARITY som samlet uddannelse giver en bred forståelse for problematikker, man vil kunne møde i forhold til at være healer, samt teori og baggrund for intuitiv, etisk forsvarlig vejledning.

 • 5 moduler med undervisning i udvalgte temaer, som det ud fra et almenmenneskelige og spirituelle perspektiver kan have relevans at formidle specifik healing til og fra.
 • 1 modul med teori og undervisning i healing og energiarbejde.
 • 1 modul der er kompetencegivende i forhold til at kunne sætte ord og formidling på det, modtageren af en healing vil kunne opleve ud fra et menneskeligt og spirituelt udgangspunkt.
552-shamanistisk-kraft-karina-bundgaard-952x498
 • ALLE 7 MODULER

  Onlineuddannelse med 7 moduler, der kan gennemføres særskilt med fuldt udbytte af energiarbejde, healing og undervisning.

  Uddannelsen er åben for alle uanset erfaring, og støtter gennem dyb healing dit individuelle udgangspunkt.

  DKK 7.995,00

  “Jeg er blevet vist smukke sider og vinkler og perspektiver på livet, som jeg aldrig har set eller tænkt over før.”

  LÆS MERE

 • ALLE 7 MODULER

  Onlineuddannelse med 7 moduler, der kan gennemføres særskilt med fuldt udbytte af energiarbejde, healing og undervisning.

  Uddannelsen er åben for alle uanset erfaring, og støtter gennem dyb healing dit individuelle udgangspunkt.

  DKK 7.995,00

  “Undervisningen på CLARITY kalder på noget dybt i mig, som jeg på en måde allerede kender og ved, det skal bare hentes frem igen.”

  [LÆS MERE]

Pris for grundundervisning
Enkeltmodul: 1.495 kr.
Grundundervisning: 7.995 kr. for alle 7 moduler
Ratebetaling mulig

Pris for overbygninger (grundundervisning inkluderet)
Shamanistisk healeruddannelse: 12995 kr. tom. 1. maj  (3000 kr. rabat)
Spiritual Master: 31995 kr. tom 1. juli (3000 kr. rabat)
Ratebetaling mulig

CLARITY består af 7 moduler med 12 lektioner, som hver giver dig uddybende undervisning i healing inden for et spirituelt emne.

Hvert modul kan gennemføres som et særskilt studie, uafhængigt af de andre.

CLARITY | ALLE 7 MODULER
SHAMANISTISK LIVSUDDANNELSE

2279-clarityu-shamanistisk-livsuddannelse-1600x300

CLARITY's 7 moduler giver dig uddybende undervisning i healing inden for 7 spirituelle emneområder.

Der er på hvert modul ca. 12 lektioner à  85 minutters varighed med undervisning, healing og korte øvelser samt plads til fordybelse  i din egen indre refleksion og forståelse af temaerne.

Du kan se en fuld oversigt over hvert moduls lektioner under beskrivelserne her på siden.

MODULER
1. Spiritualitet & Indre Vejledning

2. Kommunkation & Ydre Vejledning
3. Spirituel Kontakt
4. Livstemaer & Healing af Grundtilstande
5. Shamanistisk Grundkursus
6. Kroppens Kosmiske Bevidsthed
7. Kanalisering & Klarsyn

Pris: 7.995 kr.

LÆS MERE OG KØB ALLE 7 MODULER

CLARITY | MODUL 1
SPIRITUALITET & INDRE VEJLEDNING

1008-clarity-spiritualitet-og-bevidsthed-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i dynamikker i indre refleksion, autenticitet og spiritualitet, med fokus fra sjælen hele vejen ind til instinktlagenes indflydelse på menneskets oplevelse af sig selv og livet.

1.1 Spiritualitet og bevidsthed
1.2 Sjælskontakt og potentiale
1.3 Identitet og selvbillede
1.4 Den feminine kraft
1.5 Den maskuline kraft
1.6 Eksistens og skaberkraft
1.7 Kamp og fodfæste
1.8 Flugt og frihed
1.9 Frys og intellekt
1.10 Værdigrundlag og principper
1.11 Spejlinger og projektioner
1.12 Den frie spiritualitet

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 1

CLARITY | MODUL 2
KOMMUNIKATION & YDRE VEJLEDNING

1020-clarity-bolig-og-fundament-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i sammenhængene mellem vores egne livsprocesser og vores reaktioner på de omstændigheder og mennesker, vi  møder i verden omkring os.

2.1 Bolig og fundament
2.2 Økonomi og livsgrundlag
2.3 Karriere og livsvej
2.4 Nærmiljø og nabolag
2.5 Fjernmiljøer og udforskning
2.6 Verdensmiljø og de universelle planer
2.7 Moderbinding
2.8 Faderbinding
2.9 Parforhold og relationer
2.10 Familie og fodfæste
2.11 Hierarki og fællesskab
2.12 Samfund og kollektive felter

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 2

CLARITY | MODUL 3
SPIRITUEL KONTAKT

1032-clarity-englekontakt-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i at skabe kontakt med de dimensionslag, hvor kommunikationen med  højtvibrerende energibevidstheder strømmer som en naturlig som healing i din bevidsthed.

3.1 Kontakt med Engleriget
3.2 Kontakt med Din Skytsengel
3.3 Kontakt med Din Ærkeenglekraft
3.4 Kontakt med Ashtar Kommandoen
3.5 Kontakt med Din Kosmiske Oprindelighed
3.6 Kontakt med Din Galaktiske Oprindelighed
3.7 Kontakt med Naturens Ånd
3.8 Kontakt med Gaia og Moder Jord
3.9 Kontakt med Træernes Kraft og Planterigets Urvisdom
3.10 Kontakt med Forfædrene
3.11 Kontakt med Forhistoriens Menneskearter
3.12 Kontakt med Dragernes Visdomsfelt 

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 3

CLARITY | MODUL 4
LIVSTEMAER & HEALING AF GRUNDTILSTANDE

1055-clarity-jeg-er-alene-karina-bundgaard-1600x300

Fordybelse i hvordan man kan skabe nænsom kontakt, healing og forløsning i følelseslag, handling og tanker ud fra en forståelse af 14 arketilstande i menneskets urinstinkter. 

4.1 Jeg er alene
4.2 Jeg er forkert
4.3 Jeg er værdiløs
4.4 Jeg holder ikke til det
4.5 Jeg kan ikke være her
4.6 Jeg klarer den ikke
4.7 Jeg magter det ikke
4.8 Livet er hårdt
4.9 Livet gør ondt
4.10 Livet er farligt
4.11 Der er ikke noget i livet til mig
4.12 Jeg er ikke værd at elske
4.13 Jeg kan ikke stole på nogen
4.14 Jeg er her ikke

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 4

CLARITY | MODUL 5
SHAMANISTISK GRUNDKURSUS

2277-shamanistisk-kraft-tromme-1600x300

Uddybende undervisning i grundlæggende forståelse for energiarbejde, healing og praktisk anvendelse af ny tids shamanistisk metode i spiritualitet og hverdag.

 Shamanistisk Energiarbejde
 12.1 Energisystemet · 12.2 Energiarbejde · 12.3 Portaler

Meditation & Bevidsthed
 12.4 Bevidsthed · 12.5 Meditation · 12.6 Astralprojicering

Shamanens Værktøjskasse
 12.7 Kanalisering · 12.8 Krystaller · 12.9 Vibrationsfelter

Healing & Selvhealing
 12.10 Intuitiv healing · 12.11 Selvhealing · 12.12 Aktiv healing

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 5

CLARITY | MODUL 6
KROPPENS KOSMISKE BEVIDSTHED

2278-det-kosmiske-energisystem-1600x300

Fordybelse i healing gennem energibevidsthed i kroppen fra det fysiske til det kosmiske, samt dybere resonans og indre kontakt med de kosmiske energistrømninger omkring os.

6.1 Det Kosmiske Nervesystem
6.2 VIXEN - den kosmiske feminine urkraft
6.3 KRONOS - den kosmiske maskuline urkraft
6.4 DNA bevidsthed | Atlantis indstrømning
6.5 DNA programmering | Plejade indstrømning
6.6 Vibrationsoptimering | Sirius indstrømning
6.7 Det Kosmiske Intellekt | Mark kanalisering
6.8 Det Galaktiske Intellekt | Mark kanalisering
6.9 Transmissioner fra Ashtar Kommandoen

Din Kosmiske Krop
6.10 Energibevidsthed · 6.11 Energiflow og Bindevæv · 6.12 Kroppens funktionelle balance

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 6

CLARITY | MODUL 7
KANALISERING & KLARSYN

2129-healing-og-klarsynsaften-i-aarhus-1600x300

Undervisning i 11 essentielle tilgange til kanalisering og klarsyn, der støtter balanceret åbning af dine egne kompetencer og underbevidste strømme af visdom, som en forståelsesmæssig udbygning til healing.

7.1 Fundament
7.2 Indre balance
7.3 Klarsyn gennem vished
7.4 Ydre klarsynsbilleder
7.5 Indre klarsynsbilleder
7.6 Drømmerejser
7.7 Kanalisering fra indre flow
7.8 Kanalisering fra energistrømninger
7.9 Kanalisering af ord og sætninger
7.10 Etik omkring kanalisering og klarsyn
7.11 Øvelser i kanalisering og klarsyn

Pris: 1.495 kr.

LÆS MERE OG KØB MODUL 7

Shamanistisk Sjælshealing

Onlinekursus med dyb healing, og undervisning i en tilgang til selvhealing og healing, som bliver udbygget, hver gang du har gennemført en CLARITY lektion - inkluderet i alle moduler.

2051-clarity-tekst-kvadratisk-spirituel-uddannelse-1200x1200

2050-clarity-tekst-kvadratisk-livsuddannelse-1200x1200

2049-clarity-tekst-kvadratisk-healeruddannelse-1200x1200

Undervisningen

I hver CLARITY lektion modtager du undervisning som meditationer i foredragsform, med indsigter og forståelser du kan tage med dig og bruge som rammer eller inspiration til at uddybe din egen spiritualitet.

Undervisningen er kanaliseret ud fra de energiindstrømninger, du modtager healing fra, og som naturligt er tilknyttet den enkelte lektions emne.

Den aktive undervisning er i udgangspunktet inddelt i en meditations- og undervisningsdel på 50-60 minutter, og en øvelsesdel på 15-20 minutter. 

2280-sommerfugl-admiral-1200x1200

Healingen

Det shamanistiske energiarbejde i CLARITY lektionerne gør, at hver lektion både er undervisning og samtidig et dybt meditationsarbejde.

Det betyder at du gennem healingen modtager underbevidst undervisning selvom du måske ikke i tankefeltet kan huske forståelserne - fordi dine dybere bevidsthedslag lytter med hele tiden.

Ved gentagelse af lektionerne vil du kunne opleve at healingen går dybere for hver gang - fordi dit eget udgangspunkt har flyttet sig.

2281-roed-blomst-healing-1200x1200

Lektionerne er skræddersyet til at kunne fungere som enkeltstående meditationer, og du kan udvælge din helt egen rækkefølge og sammensætning.

2282-portraet-karina-hvid-bluse-1200x1200

Karina Bundgaard

Karina er shaman i den nye tidsalder, med specialisering i shamanistisk healing samt kanalisering, kosmisk guidekontakt og spirituel vidensdeling.

Hun arbejder inden for den vestlige shamanistiske New Age tradition, med rødder i den nedarvede shamanistiske kraft fra hendes koreanske æt.

CLARITY er en samlet kanalisering af den shamanistiske grundviden, der danner udgangspunkt for de kanaliserede foredrag, uddannelsesforløb, meditationer og individuelle sessioner, Karina holder i sit shamanistiske læringsfelt.

Når du har gennemført CLARITY, har du gennem energiarbejde, healing og formidling taget imod læringen fra den samlede grundviden som Karina i samarbejde med sin sjæl og de guidede felter har formidlet som sit udgangspunkt for at være kanal i den nye tidsalder.

Velkommen til rejsen - på din helt egen, unikke shamanstiske livsuddannelse.