GET UP | STAND UP

4 uger der styrker din kropsbevidsthed og energimæssige balance

2030-kropbevidsthed-fra-kernen-1600x300

KROPSBEVIDSTHED FRA KERNEN

Kickstart din naturlige forståelse for at være sund, stærk og strømlinet


4 uger med healing og et enkelt, fleksibelt undervisnings- og Chi-Flow træningsforløb med kort tids forberedelse til hver gang

4 uger med healing og støtte til at integrere den gode kropsbevidsthed uden at følge et fastlagt program.

Facebookgruppe til delinger, træningsvideoer og sparring med andre deltagere og med Karina.

GET UP | STAND UP med opstart d. 18. juni

Grundundervisningen er onlinekurset "Kropsbevidsthed fra KERNEN"
1. Den grundlæggende kropsbevidsthed
2. Skader og kompenseringsmønstre
3. Overbelastning og restitution
4. Træning og bevægemønstre
5. Aktivering af kropsbevidsthed fra KERNEN

- meditationerne bliver frigivet løbende, så det er nemt at følge med i forløbet.

OPSTARTSWORKSHOP D. 18. JUNI KL. 10.00-12.00
- eller forskudt som videodeltagelse

Opstartsworkshop d. 18. juni kl. 10.00-12.00 med meditation, undervisning, Chi-Flow træning, healing og opsummering af fokusmål for healingforløbet.

Chi-Flow er omdrejningspunktet for det daglige energibevidste bevægelsesfokus.

Vi kommer også ind på det meget vigtige emne - KROPPENS VÆRDIGHED - som ellers generelt er meget overset.

Når vi FØLER os værdige, så VED kroppen meget bedre selv, hvordan den skal være stærk og afbalanceret.

10.00 Velkomst med healing
10.15 Åndedrætsmeditation og lysbevidsthed
10.30 Chi-Flow åndedræt med lyshealing
10.40 Guidet meditation til kroppens lysreservoirer og antænding af den naturlige værdighed
11.00 Gennemgang af Chi-Flow grundtræningsøvelser
11.30 Chi-Flow grundtrænings-sekvens
11.45 Afrunding og spørgsmål

Onlineundervisning i Chi-Flow energibevidst bevægelseslære (valgfrit)

Selvom du bliver introduceret for Chi-Flow træningsformen på opstartsworkshoppen, har du mulighed for at fordybe dig yderligere i onlinekursus i Chi-Flow - summer edition, som er inkluderet i forløbet.


Onsdagstræning, meditation og individuel healing

Meditation og træning onsdag formiddage formiddag kl. 10-10.30 eller senere som videotræning (bliver optaget og tilgængelig online).

Hver onsdagstræning startes med en meditation, hvor alle deltagere modtager individuelt fokuseret healing til styrkelse af kropsbevidsthed og energibalance, hvor du har mulighed for at tage dit eget fokus med ind i den healing, du modtager.

Powermeditation til den daglige kropsbevidsthed

Kort powermeditation, som er velegnet (men ikke påkrævet) at bruge hver dag, til at starte dagen med et healingsboost og bevidsthed på kroppens balance.

GRUNDUNDERVISNING OG FOKUSMÅL

De første 4 uger bliver der hver onsdag frigivet en ny undervisningsmeditation med hvert sit fokusmål, og du vil modtage healing, der støtter dig i en energimæssig fordybelse, forløsning og styrkelsesproces.

I starten af uge 5 frigives den sidste undervisningsmeditation, og de følgende 4 uger modtager du stadig healing - og samtidig frigives nye Chi-Flow træningsvideoer online, så du kan fortsætte med at blive inspireret til din daglige kropsbevidsthed.

 

KROPSBEVIDSTHED FRA KERNEN

1. Den grundlæggende kropsbevidsthed

2024-yin-yoga-og-energiarbejde-1200x628.jpg

Alle mennesker har en kropsbevidsthed, men det er meget forskelligt hvordan og hvor meget vi er bevidste om kroppen. Hvis vi glemmer at bruge vores krop - eller det måske slet ikke er muligt pga. skader eller sygdom - kan det have konsekvenser for kropsbevidstheden.

Og jo mindre bevidsthed vi har på vores krop, desto mere begrænset bliver samspillet mellem kroppens og sindets selvhealende funktioner.

I denne meditation skaber vi kontakt til de dybe bevidsthedslag, hvor vi er i stand til at få en balanceret kontakt med kroppen gennem sindets kraft, for fra starten at skabe et solidt fundament for healingsarbejdet på forløbet "Kropsbevidsthed fra kernen".

Denne meditation frigives d. 14. juni

2. Skader og kompenseringsmønstre

989-den-intelligente-livsregression-lys-i-hule-karina-bundgaard-1600x300.jpg

Hvis vi har skader, sygdom eller andre begrænsninger i kroppens bevægemønstre kan kroppen at skabe kompenseringsmønstre uden omkring det, der er fastlåst.

På den måde kan vi have oplevelsen af at fungere selvom en del af kroppen er begrænset, men det bliver sværere for os at nå ind og få kontakt med de fastlåste lag - både gennem bevægelse og gennem bevidsthed.

I denne meditation arbejder vi aktivt med at healing og forløsning af de fastlåsninger og tilknyttede følelsesmæssige tilstande, din krop har svært ved at give slip på selv, selvom den prøver på det.

Denne meditation frigives d. 21. juni

3. Overbelastning og restitution

1039-clarity-forfaedrekontakt-karina-bundgaard-1600x300.jpg

Kroppen har en naturlig evne til at afbalancere belastning, og et råderum, hvor beskeder og signaler fra kroppen har mulighed for at give bevidstheden besked om at geare ned og finde restitution før det er for sent.

Hvis kroppens signaler er blevet overhørt for længe kan der skabes kroniske undtagelsestilstande, hvor overbelastningen bliver en naturlig del af kropsbevidstheden.

I denne meditation hjælper vi kroppen med at give slip på de fastlåste undtagelsestilstande, og skabe plads og rum til restitution.

Denne meditation frigives d. 28. juni

4. Træning og bevægemønstre

1028-clarity-manifestation-og-skaberkraft-karina-bundgaard-1600x300.jpg

Når vi bevæger os bliver kroppens kredsløbet aktiveret helt automatisk, på et meget dybere plan end det de fleste mennesker kan nå ind til gennem den tankemæssige forståelse. 

Derfor kan det være helende, restituerende og velgørende at bevæge sig - og på den måde skabe bevægelighed og healing fra kroppens bevidsthed. Men hvis vi er begrænset i vores bevægefrihed - eller motoriske forståelse efter fx skader - har vi ikke samme mulighed for at nå dybt ind gennem kroppens egne bevægelseskredsløb.

I meditationen finder vi ind i en bevidsthedstilstand der svarer til at være blevet guidet af kroppens bevægelser ind i en dybere kropsbevidsthed, og øver os i at skabe bevægelse - og dermed heling - indefra og ud.

Denne meditation frigives d. 5. juli

5. Aktivering af Kropsbevidsthed fra KERNEN

1010-clarity-sjaelskontakt-og-intution-karina-bundgaard-1600x300.jpg

Kropsbevidsthed handler om at kunne sanse og interagere med kroppens signaler og bevægelser, i den udstrækning, rækkefølge og tempo kroppens egen dynamik strømmer i.

Det er ikke nødvendigvis godt at gå alt for dybt i forhold til kroppens egen dynamik, fordi det vil kunne åbne for fysiske og følelsesmæssige spændingslag, der ikke er klar til at blive arbejdet med.

Til gengæld er det vigtigt at kunne hjælpe kroppen med at nå ind og skabe kontakt og forløsning i de lag, der er fastlåst på grund af fysiske spændinger.

I meditationen skaber vi sammenhæng fra din dybeste kropsbevidsthed ud gennem kompenseringslag og fastlåsninger, til en tilstand af fri bevægelighed. Vi etablerer en intuitiv kontakt med at kunne give din krops  balance effektfuld støtte gennem en dyb, indre tilstand, hvor din bevidsthed spejler kroppens balance - og hvor krop og bevidsthed tilsammen skaber en udvidet kapacitet for bevægelse, kontakt og selvhealing.

Denne meditation frigives d. 12. juli

GRATIS CHI-FLOW TRÆNING

787-chi-flow-healing-karina-bundgaard-800x150

Chi-Flow træning styrker din kropsholdning og kropsbevidsthed fra din egen balance og niveau.

Vi arbejder med kerneposition og yderpositioner, med kropsbevidsthed og kernemuskulatur - og med energibevidst bevægelse.

Uanset hvor lidt eller hvor meget bevægelighed du har, vil Chi-Flow kunne have en positiv virkning for dig, da det energibevidste fokus giver mulighed for at skabe bevægelse på tværs af fysiske låsninger og begrænset bevægelighed.

Du kan prøve gratis Chi-Flow grundtræning fra webinaret d. 12. juni lige herunder!

2282-portraet-karina-hvid-bluse-1200x1200

Karina Bundgaard

Jeg er moderne shaman, og arbejder til daglig med spirituel vejledning og energiarbejde - herunder healing - i sessioner, uddannelse og i shamanistiske samarbejder.

Min historie med træning har jeg med mig helt fra barndommen, hvor jeg dyrkede gymnastik på højt plan. Sidenhen har jeg undervist og fungeret som intern evaluator som Les Mills BODYCOMBAT og BODYPUMP instruktør, og som det nyeste skud på stammen har jeg konceptualiseret Chi-Flow - energibevidst bevægelseslære.

Jeg glæder mig til at følges med deltagerne på denne rejse ind i kroppens naturlige forståelse for at være sund, stærk og strømlinet som den primære målsætning for at være kropsbevidst.