Healing til børn 7-12 års alderen

4 meditationer i et samlet onlinekursus, der giver dig mulighed for at sende healing til de børn, du har en hjerteforbindelse med

DELTAGELSE

Online webinar mandag d. 14. oktober kl. 9.30-14.30

- eller som videoundervisning

Pris: 495 kr.

Tilmelding til onlinekurset - online eller som videoundervisning

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Velkommen til et onlinekursus med healing og kanaliseret undervisning inden for temaet børn i 7-12 års alderen.

Det er dig som voksen, der skal deltage på kurset, hvor du gennem et stabilt shamanistisk healingsfelt guides til at sende healingen videre til de børn, du gerne vil støtte.

På kurset lærer du en healingsmetode, der støtter både børn og voksne i at finde kontakten med den ukomplicerede glæde og indre styrke der kendetegner barndommens sindelag.

Herunder kan du læse mere om onlinekursets indhold, og mærke efter om det er noget for dig.

Karina Bundgaard
Shaman, kanal og spirituel lærer


Graden af healing afhænger af din relation med barnet/børnene - og er på samme måde som kærlighed ikke defineret ved vilje, men er en symbiotisk udveksling med et afbalanceret udgangspunkt.

Tilmeld onlinekurset "Healing til børn i 7-12 års alderen"

Onlinekursets 4 temaer

Hvert tema er en særskilt meditation og varer 45-50 minutter.

I sammenhæng skaber de 4 meditationer en healingsrejse fra den tidligste barndom til overgangen til voksenalderen.

Det er både dig selv som voksen og de børn, du gerne vil sende healingen videre til, der modtager healing.

1. GRUNDMEDITATION

1052-barndommens-magi-spirituelt-terapiforloeb-med-healing-til-boern-og-voksne-karina-bundgaard-1600x300.jpg

I overgangen til 7 års alderen oplever vi som børn et skift i bevidstheden, hvor vi begynder at reflektere og forholde os til verden omkring os fra et dybere indre udgangspunkt, end ved at imitere og spejle os i verden omkring os.

Vi tager ikke længere alting for gode varer, på samme måde som vi er kodet til at gøre det i vores tidligste år, hvor vores primære fokus er at lære så meget som muligt om livet og livets forhold som vi overhovedet kan, på reflektorisk basis.

Grundmeditationen støtter healing og afbalancering af overbevisninger og mønstre der er blevet skabt i denne tid som en følge af ikke at kunne finde en forståelse indefra af noget, vi fra tidligere har erfaring med udefra.

Desuden skaber grundmeditationen nænsom forbindelse med belønningssystemet, som en forberedelse til de øvrige meditationer på onlinekurset.

2. Sandhedens kraft

1028-clarity-manifestation-og-skaberkraft-karina-bundgaard-1600x300.jpg

En af de vigtigste kompetencer, vi konsoliderer i overgangen omkring 7 års alderen, er den indre fornemmelse af sandhed.

Som børn har vi en medfødt renhed og troskyldighed, og et udgangspunkt hvor vi - måske til de voksnes store forundring, underholdning eller betagelse - fra en tidlig alder kan formidle den ene eviggyldige sandhed efter den anden.

Men det at tage identitet i det, vi mærker er sandt - at integrere vores sandheder som værdier, selvfølelse og fodfæste, er noget, der følger med den generelle bevidsthedsudvikling i 7 års alderen.

Healingen i denne lektion støtter den indre kontakt til den rene, sjælelige sandhed, der er så tilgængelig når vi er børn - og evnen til at holde balancen i forhold til modstridende mønstre og forsvarslag fra instinkterne, og derved skabe et balanceret udgangspunkt for indre styrke.

 

3. Selvrefleksionens kraft

1113-clarity-spejlinger-og-projektioner-karina-bundgaard-1600x300.jpg

I processen med i faldende grad at imitere og spejle direkte fra verden omkring os, begynder vi at spejle os i os selv - i vores værdier, vurderinger af handlinger, ja selv tanker - på et meget dybere niveau end før.

I vores anstrengelser for at skabe en balanceret og værdig grundtilstand hjælper vores intelligente system - tanker, følelser, underbevidsthed, krop, energibevidsthed - os med at vende hver en sten i denne vigtige læringsproces.

Men har vi mønstre og overbevisninger med os fra tidligere i barndommen, der begrænser og os i vores forestilling om os selv, kan der i stedet opstå tankespind, selvværdsproblematikker og kompenseringsmønstre, der kommer til at stjæle billedet fra den balance, vi gerne vil finde.

Healingen i denne lektion støtter forløsning af mønstre i tanker og følelseslag, der nærmere resulterer i selvsving fremfor dyb og oprigtig selvrefleksion.

4. Kærlighedens kraft

1115-dit-laengselsfulde-hjerte-karina-bundgaard-1600x300.jpg

I barndommen har vi en ren og stærk kanal til udveksling af kærlighed. Vi er kodet fra instinkterne til at række ud efter efter hjælp, og dermed også omsorg - og i de højere bevidsthedslag er det kærligheden, vi søger.

Der skal rigtig, rigtig meget til for at vi som børn mister troen på kærligheden. Man kan nærmest sige at vi er omvandrende kærlighedslys, fordi vores sjæle er en integreret del af den måde, vi rækker ud til verden på.

Der kan være mange årsager til at vi hen ad vejen kan få sløret kontakten til vores kærlighedslys - og det er heller ikke meningen at vores kærlighedslys skal blive ved med at være på samme måde hele livet.

I barndommens formative år fra 7-12 års alderen bliver kærlighedens renhed og kraft integreret ind i alt det andet, vi også er - og med udgangspunkt i forløsningsarbejdet fra de første lektioner på onlinekurset støtter healingen fra denne lektion en dybere kontakt med kærlighedens kraft, og dermed et boost til den indre styrke.

Alle meditationerne på onlinekurset kan med fordel gentages senere - download af lydfiler inkluderet i deltagelsen.

Ja tak - tilmeld mig nu

Barndommens Magi

709-online-terapiforloeb-for-voksne-og-boern-header-800x150.jpg

Onlinekurset er skabt ud fra grundarbejdet på healingsforløbet "Barndommens Magi", som du kan læse mere om herunder.

I barndommens faser er hvert bevidsthedsniveau en vigtig livsuddannelse, som giver os mulighed for at integrere barndommens tillid, troskyld og renhed i det verdensbillede, vi skaber os på vej mod voksenlivet.


Fra spædbarnets tillid til omverdenen som en tryg base, til den to-åriges livskraft og gå på mod, til den fem-åriges følsomme refleksion over sin egen eksistentielle væren – hvert bevidsthedsniveau giver os mulighed for at tage vigtige erfaringer med omkring at være nærværende i livet.


Men det kan være svært for omverdenen at møde hvert barn i lige præcis den udveksling, som barnet har brug for. Hverdagslogistik, økonomi, stress, parforhold såvel som mønstre fra slægt og kultur kan give udfordringer i mødet mellem barnets rene sind, og omverdenens ressourcer.


Og har vi ikke fået barndommens livslæring med os, så kan vi som voksne komme til at mangle kontakten og hukommelsen om de vigtige bevidsthedslag, vi skaber vores erfaringer med livet gennem som børn.


I meditationerne modtager du healing og støtte til at forløse blokeringer og fastlåsninger fra hvert alderstrin, under forskellige temaer. Healingen gives videre til de børn, du har med dig i hjertet.

Den healingsmetode, du lærer som en del af onlinekurset, virker også intuitivt - det vil sige at muligheden for at bruge den bliver et nyt redskab, dit intelligente system har mulighed for at trække på.

Tilmelding til onlinekurset d. 14. oktober

Om Karina Bundgaard

Jeg har siden 2016 holdt månedlige meditationer med healing til børn og voksne, og onlinekurset "Healing til børn og barndom 7-12 år" er kulminationen på i alt 3 temaforløb med i alt næsten 30 meditationer.

Mit speciale er kanalisering og spirituel vidensdeling, hvor jeg samarbejder med guiderne og min sjæls visdomsfelt om at skabe ny spirituel viden og erkendelser om de emner, jeg formidler.

 

Jeg glæder mig til at møde dig i forløbet - eller en anden gang.

Kærlige hilsner
Karina 

2006-portraet-hvid-og-ren-karina-bundgaard-1200x628