Blog

Artikler

Sjælens lys smiler gennem øjnene (og er 100% mundbind-resistent)

1008-clarity-spiritualitet-og-bevidsthed-karina-bundgaard-1600x300


Skulle du også vænne dig til at et smil ikke virker helt på samme måde i et gadebillede, hvor rigtig mange bærer mundbind?

Man kan nærmest nå at blive lidt uforvarende ked af det over ikke at få et smil tilbage, før man kommer i tanke om, at smil bag mundbind ikke kan ses.

2100-sideopdeling-1000x120.png


Selvom mundbind - uagtet om man er for, imod eller ikke kan - for de færreste er et decideret behageligt bekendtskab, giver deres nuværende udbredelse i...

Læs mere…

Menneskets Højærværdige Natur

2270-seraph-hoejaervaerdighed-1600x300


Hvad betyder det for dig at være værdig?

Og føler du dig værdig, i din daglige bevidsthed om at være dig?

Værdigheden er en dyd, som er blevet forfinet og dyrket i menneskets historie - ofte under forhold, som har knyttet den sammen med levemåder af en noget anden karakter.

Aristokratiets værdighed, der retrospektivt er uløseligt sammenfiltret med dekadence og forfængelighed.

Den trosmæssige værdighed, der i det...

Læs mere…

En cowboy rider stadig, selvom lyset har vist sig i horisonten

2275-cowboy-solnedgang-sunset-1600x300

Nogle gange oplever vi noget, som gør, at vi fatter håb og mod, og ser nye veje åbne sig for fremtiden.

Det er forskelligt, hvad der for det enkelte menneske bedst spejler lyset i os.

Længe leve mangfoldigheden.


2100-sideopdeling-1000x120.png

Den 7. november 2020 er en dag, hvor lyset er tændt for nogle, og en dunkelhed har indfundet sig hos andre.

Jeg er et af de mennesker, der i dag, i mig selv og verden, tydeligt mærker et lys blive tændt.

(Det gjorde jeg også i 2016 -...

Læs mere…

Ve den, der gør (eller siger) noget forkert!

2263-healing-af-frygten-for-at-goere-noget-forkert-1600x300

Høflighed og etikette har i mange kulturer og samfundslag været en essentiel del af menneskers måde at begå sig blandt hinanden på.

I nogle af disse miljøer er det blevet kaldt for "dannelse", når man har en tilstrækkelig viden om normerne for belevenhed.

Typisk for den klassiske dannelse er, at der er en restriktion på følelsesmæssig umiddelbarhed, med et erklæret formål omkring at kunne kommunikere på et...

Læs mere…

Shamanistisk perspektiv på etik og personlig værdiladning i samfundsdebatten

1147-clarity-verdensmiljoe-karina-bundgaard-1600x300

I de seneste årtier er vi mennesker blevet meget, meget klogere på vores følelser end vi var før 60'erne og 70'ernes nye form for indadskuende selvbevidsthed.

Vi er blevet klogere på hvordan vi skal beskrive følelser, identificere følelser, kommunikere dem ud til andre, og hvordan vi skal forholde os til følelsesmæssige  reaktioner i os selv og verden omkring os.

Selvudviklingen og den følelsesmæssige identitet har...

Læs mere…

Klarsynets virkelighed | Åbning til din sjæls POWER

2183-vixen-kosmisk-aktivering-guidet-af-nefertiti-kroppens-bevidsthed-1200x628

Klarsyn.

Sammenfald af mening og resonans, der giver en fornemmelse af sandhed og virkelighed, så stærk som virkeligheden selv.

Klarsynet er en naturlig evne, vi alle sammen besidder - den er vores fødselsret.

Vi har milliarder af nerveceller, der kommunikerer, strømmer og skaber samklang i forståelseslag, der rækker langt ud over hvad de fysiske sanser og vores tanker kan rumme.

Men uden nødvendigvis at kunne give os en kobling til det...

Læs mere…

Der er ingen forskel på at være kanal og så "bare" være sig selv

2184-vixen-kosmisk-aktivering-guidet-af-nefertiti-kroppens-bevidsthed-1600x300

At være tro mod sig selv. Autentisk.

Og alle de andre smukke ord og forståelser, vi har for at bestræbe os på at være 100% os selv fra sjælens visdom til den ydre verdens lavpraktik.

Det er en livsrejse. En indre rejse. 

Det er også. Et håndværk. Eller mange håndværk, faktisk.

Der er nogle som er rigtig gode udi håndværket at forsvare sig selv, eksempelvis.

Og så er der også nogle der er gode til at...

Læs mere…

Øvelse i kanalisering som ALLE kan finde ud af

2231-lavendel-blomst-lilla-blaa-1600x300

Alle mennesker kanaliserer. Hver dag.

Ud fra en basal forståelse af kanalisering som evnen til at kunne følge en indre fornemmelse, en intuition eller et flow, så kanaliserer vi hver gang vi koncentrer os om noget.

Vi kanaliserer fx intentionen om at børste tænder - det kan de fleste mennesker gøre i ét stræk. Vi kanaliserer intentionen om at tørre bordet af - også i ét stræk.

2100-sideopdeling-1000x120.png


Det er ikke den definition af...

Læs mere…

Når Gertrud Sand går i selvsving. Genialt.

2230-lavendel-blomst-lilla-blaa-1200x628

 Som mennesker - og måske især som børn - udvider vi vores horisont hele tiden, og vi skaber indre milepæle som en del af denne rivende udvikling.

Det er overordnet set ret smart, så vi kontinuert sikrer os en intellektuel og intuitiv kontakt til det, vi lærer...

Men det kan også give os udfordringer, når vi skal til at sprænge rammerne for de gamle (begrænsende) forståelser, og give plads til ny læring.


2100-sideopdeling-1000x120.png


I dag vil...

Læs mere…

Argh! Hvorfor siger vi nogle gange ja, når vi burde sige nej?

2165-clarity-jeg-kan-ikke-stole-paa-nogen-karina-bundgaard-1600x300

 

Jeg gerne fortælle dig om hierarkisk underordning.

Det er en meget enkel måde at forklare fænomener som hvorfor vi giver andre ret, eller når vi egentlig ikke er enige, eller hvorfor vi nogle gange siger ja når vi burde sige nej (og måske ved det et splitsekund efter vi har udtalt det fatale "ja").

Hierarkisk underordning betyder at et menneske underordner sig et andet menneske, hele vejen ind i instinkt- og reflekslagene - altså derind hvor...

Læs mere…