[VIDEO] Klarhed i drømmelagene er lige så vigtigt som når vi er vågne

Dette kalder nok allermest på dig, der genkender, at kontakten med integritet, selvopretholdelse og livsformål især efter søvnen kan være mere sløret, end den plejer at være.

Eller som oplever at det, der er værd at kæmpe for i dit eget liv, eller på verdensplanet, nemmere glider ind i underbevidsthedens ligegyldighedslag, måske sammen med en forplumring af retfærdighedssansens klare stemme.

Det, jeg gerne vil dele med dig, der stadig læser med, er observationer i et større perspektiv, gjort ud fra mine egne oplevelser i energi- og drømmelagene den seneste tid.2100-sideopdeling-1000x120


De sidste nætter har jeg mine i drømme registreret et højnet antal virkelighedstro scenarier - som i drømmenes verden er lykkedes med at ændre mine holdninger og værdier, så det også har påvirket min dagsbevidsthed.

Samtaler, der aldrig har fundet sted, med mennesker fra virkeligheden, der i drømmene har sagt og gjort ting, de aldrig ville gøre i virkelighedens verden - i en distraktion af de bevidste lag ind i en illusorisk virkelighed, hvor alt er såre godt, og det bedste er at lade stå til og underkaste sig.

Jeg har gennemlevet egne tanker og følelser, der har ledt til konklusioner i drømmene, som aldrig ville finde en vej gennem logikkens, intuitionens og den frie viljes nåleøje i vågen tilstand.


2100-sideopdeling-1000x120

Om morgenen har jeg registreret at jeg ikke har kunne mærke mig selv, mine livsformål, eksistentielle retningssans og sjælelige integritet.

At det, som det hele livet har givet mening for mig at kæmpe for, ikke findes inden i mig længere.

At de  værdier, der gav livet mening i går føles uden betydning - sammen med et tillokkende kald mod at glide ind i ét med den laveste fællesnævner, i en selvunderkendelse der burde føles fornedrende, men i stedet giver falsk lovning på  eksistentiel frihed.

Jeg har ved morgenernes erkendelser om denne alterering af virkeligheden brugt lidt tid på at samle mig selv - gennem åndedrættet forene krop og bevidsthed, med tankerne genskabt kontakten til den frie viljes kraft - indtil jeg har kunnet mærke, at mine værdier og integritet er vendt tilbage.


2100-sideopdeling-1000x120

I en undersøgelse af de energi- og bevidsthedsmæssige årsager til ubalancerne i drømmelagene, kan jeg bedst beskrive det, jeg har fundet, som energistrømme, der i drømme påvirker mennesker til glemme det, der er værd at kæmpe som individ for at sikre et stærkt fællesskab.

Man kunne fristes til at sammenligne det, jeg har fundet, med værker som "The Matrix", "Menneskejagt" eller "Hunger Games" - eller ethvert andet af de tusindvis af bud på en dystopisk verden, hvor mennesker er blevet frarøvet adgangen til den frie vilje og er blevet statister i et ensrettethed samfund.

En verden, hvor individer er ligeglade med sig selv og hinanden, og blot retter ind efter det, der bliver dikteret af den nærmeste autoritet.


2100-sideopdeling-1000x120


Selvom samfundet, endsige verdenssamfundet er et meget stort perspektiv at forholde sig til, så er det min bedste overbevisning at en bedre verden starter med at hvert individ kan mærke sig selv, sin menneskelige styrke og det, der svarer til den sjælelige kraft.

En bedre verden starter med at alle - heriblandt også du og jeg - er i en balance, hvor vi slet og ret kan mærke os selv.

Og hvis du på nogen måde kan relatere til hvor vigtigt det er, at vi har vores drømmelag i fred - også når energistrømmene i og omkring jorden er ude af balance - så kan det være nedenstående er brugbart for dig.

🌱 Mærk efter i dig selv, om det i disse dage vil styrke din indre kraft at være særligt omhyggelig med at finde kontakten med dig selv, mens kroppen og bevidstheden vågner fra drømmenes verden.

🌱 Om det i løbet af dagen kalder at holde små pauser, hvor du styrker dig selv med blot et enkelt, bevidsthedsskabende åndedræt, eller med længere dedikeret tid i din egen energi.

🌱 Om du om aftenen, før du lægger dig ind i søvnen, sammen med kroppen styrkes ved at trække vejret sammen med tanker og følelser, indtil åndedrættet har forløst så meget, som det overhovedet kan, så din indtræden i drømmenes verden står rent og klart.


I videoen herunder modtager du healing og clearing til drømmelagene - den er lavet som optakt til onlinekurset "CLEARING i drømmelagene - Styrkelse af fredskraften i din søvn".

Se videoen og mærk efter om energien lander godt hos dig, og om undervisningsformen passer til dit temperament, før du tilmelder dig onlinekurset.


0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar