Blog

Energibilleder

[Energibillede] Find hjem til DIG på rejsen ud af ensomheden

kammuka2010-instagram-black-tree-healing-loneliness

I denne tid, med masser af mulighed for at deltage i energiarbejde, er faktisk muligt at deltage passivt på mange arrangementer hvor energien er præsent nok.

Også på onlineforløbet "Find hjem til DIG på rejsen ud af ensomheden".

De fleste får mest ud af det på kortest tid ved at deltage online eller som video/lydfil, men den passive deltagelse vil give det samme resultat, men oftest over længere tid, fordi healingen lander ind når der er naturligt plads til det i livsflowet.

Den passive delta…

Læs mere…

Ve den, der gør (eller siger) noget forkert!

2263-healing-af-frygten-for-at-goere-noget-forkert-1600x300

Høflighed og etikette har i mange kulturer og samfundslag været en essentiel del af menneskers måde at begå sig blandt hinanden på.

I nogle af disse miljøer er det blevet kaldt for "dannelse", når man har en tilstrækkelig viden om normerne for belevenhed.

Typisk for den klassiske dannelse er, at der er en restriktion på følelsesmæssig umiddelbarhed, med et erklæret formål omkring at kunne kommunikere på et vist intellektuelt og retorisk niveau.

Og ve den, der i et dannet miljø ikke lever op t…

Læs mere…

Sjælelig kærlighed & det romantiske møde SJÆL til SJÆL

2215-lidenskab-og-laengsel-uden-tekst-shaman-works-karina-bundgaard-1200x628

For rigtigt at forstå hvad det egentlig betyder at møde kærligheden sjæl til sjæl, må vi først forholde os til; hvad er sjælen, og så endda i en sammenhæng hvor to mennesker deler en kærlighed til hinanden.

Sjælen kan forstås som den del af vores bevidsthed, hvor vi fornemmer os selv på en måde, der føles ren, ægte, ophøjet, autentisk, kærligt og i balance.

Så når vi møder kærligheden til et andet menneske SJÆL til SJÆL kan det forstås som et fantastisk sammenfald af at lige præcis de menneske…

Læs mere…

Hvorfor er det så svært at opbygge nye vaner?

Stencirkel på Kysing Strand | Karina Bundgaard - Shaman Works

Har du af masser af kreative idéer, gåpåmod og visioner om hvordan dit liv skal udfolde sig?

Og er du rigtig god til at handle på det?

Nej?

(Hvis dit svar her er "Ja!" - så læs endelig med alligevel, det kan være, der er alligevel er noget du kan bruge.)

Så kan det være fordi bedagede rutiner - som sagtens kan have været dine allerbedste venner på et tidligere tidspunkt i dit liv - har et insisterende samarbejde med dit belønningssystem, om at det skal føles GODT at følge dem.

Og et tilsvar…

Læs mere…

[Energibillede] Aktiv støj kan forstærke de mindste impulser til chokreaktioner

1068-healing-af-choktraumer-karina-bundgaard-skov-1200x628

Aktiv støj er en betegnelse for uro i systemet - krop, følelser, underbevidsthed, tanker, nervesystem - som ikke er en del af en konstruktiv proces. Støj, som systemet har én prioritet omkring - nemlig at den skal neddæmpes så meget som muligt fordi den ikke tjener et formål.

Det kan sammenlignes med et økosystem, der er ude af balance. Støjen er et naturlig biprodukt af økosystemets cyklus, og et økosystem i balance formår at holde støjniveauet på et niveau, der ikke forstyrrer økosystemet sel…

Læs mere…

Sjælens lys bliver til healing i dit chakrasystem

2097-aabning-af-dit-hjertechakra-lanterne-karina-bundgaard-shaman-works-2880x1200

Chakrasystemet, eller energisystemet, er en kompleks anordning af elektriske strømninger med kobling til både organismen, energien omkring os og den iboende dynamik, der styrer energisystemet indefra - nervesystemet.

Chakrasystemet er traditionelt set inddelt i et antal kraftcentre, og hvert af disse kraftcentre har sin egen vibration (eller frekvenssammensætning), og kan ses som en anordning, der producerer energistrømninger indenfor et bestemt frekvensspektrum.

Chakracentrenes funktioner har…

Læs mere…

Tillid er en medfødt evne, der er med til at sikre din overlevelse

2109-hjertekraft-tillidens-kaerlighedskraft-baby-haand-mor-1200x628

Fra det øjeblik vi bliver født, begynder et livslangt arbejde med at sikre vores overlevelse.

I den første tid består arbejdet i at række ud efter opmærksomhed, omsorg og tryghed - og heraf følgende dækning af vores basale behov.

Vi forholder os til omverdenen fra dybe kodninger i vores urinstinkter, som fortæller os at vi skal række ud for at sikre en givtig udveksling.

Her er ingen usikkerhed, tvivl eller mistillid.

Kun impulser til at række ud.

Et  medfødt fundament af tillid.

2100-sideopdeling-1000x120.png


Når vi …

Læs mere…

Er det i virkeligheden urinstinkterne der styrer kærligheden?

2107-hjertekraft-instinkternes-kaerlighedskraft-baby-haand-mor-1200x628

I vores urinstinkter ligger en dyb, medfødt viden om hvad vi skal række ud efter for at skabe de rigtige rammer for os selv. Som nyfødte har vi fx reflekser der kan hjælpe os med at bevæge os hen til vores mors livgivende mælk - selvom vi endnu ikke har udviklet motorisk kontrol.

I de første år af livet er vores standardreaktion på den basale behovsdækning som sult, tørst, varme, kulde, utryghed, smerte - at række ud i omgivelserne efter hjælp til at klare ærterne.

Vi udtrykker vores ubehag ge…

Læs mere…

Shiva om yogaens væsen i den nye tids bevidsthed

2088-shiva-yoga-statue-blue-skye-1600x300

Jeg er bevidstheden Shiva, og jeg har, i længere tid end mennesket har haft bevidsthed, samarbejdet med jer om at transformere kropsbevidstheden til spiritualitet - iblandt den form, I kalder yoga.

Mit virke, ligesom de navne, I gennem tiderne har kaldt mig, er dog langt mere vidstrakte end yogaens udfoldelse i den menneskelige forståelse og selvopfattelse.

I de egne af verden, hvor yogaen blev født, er den en strømmende del af bevidstheden hos de folkeslag, som har været medskabere af yogaens…

Læs mere…

Sjælens karma i brændemærkning af ånden

2072-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-spirituel-og-energetisk-braendemaerkning-1600x300

I menneskets historie har ritualer og spiritualitet fulgtes ad i en lang række traditioner inden for forskellige former for trosretninger og religioner.

I ritualerne ligger der en praksis, hvor man skaber gunstige betingelser for at forstærke et bestemt energiaftryk - nogle traditioner har arbejdet primært gennem det åndelige, men mange traditioner har beskæftiget sig aktivt med i ritualerne at kunne bryde igennem til de fysiske lag.

Hvis en tro er stærk nok - man kan sige at hvis tilstrækkeli…

Læs mere…