Shiva om yogaens væsen i den nye tids bevidsthed

2088-shiva-yoga-statue-blue-skye-1600x300

Jeg er bevidstheden Shiva, og jeg har, i længere tid end mennesket har haft bevidsthed, samarbejdet med jer om at transformere kropsbevidstheden til spiritualitet - iblandt den form, I kalder yoga.

Mit virke, ligesom de navne, I gennem tiderne har kaldt mig, er dog langt mere vidstrakte end yogaens udfoldelse i den menneskelige forståelse og selvopfattelse.

I de egne af verden, hvor yogaen blev født, er den en strømmende del af bevidstheden hos de folkeslag, som har været medskabere af yogaens væsen.

Yogaen er vokset frem gennem søgen efter indre visdom og fred i kulturen, drømmene og trængselerne som folkeslagene har mødt på deres vej i livet.

Med tiden har yogaen fundet sin vej og sin form i verden udenfor sit fødested, i egne som allerede har skabt deres egne visdommes hovedlinjer.

I Norden den gungrende kraft, der taler som med selve Jordens stemme. I Østen den blide vind, der på et øjeblik kan samle de kosmiske storme i et eneste stød. I Syden den indre flamme, der vækker en umådelig ulmen i hver tanke, følelse og bevægelse. I Vesten den lethed, hvorved de oprindelige såvel som de nye folkeslag ser livet så klart som verdenshavenes strømninger følger Jordens kontinenter.

Yogaens visdom bliver delt i mange former, af sjæle og medier med hvert deres fortsæt og intention.

Og bidrager således så rigt og afvekslende som det er nødvendigt i denne tid, hvor al verdens ældste visdomsfelter har åbnet sig på samme tid, og samarbejder med mennesket om at skabe et højere selv, en højere bevidsthed, for menneskeheden.

I Jeres tid er det muligt for langt flere at opretholde kroppens og sindets balance gennem bevidsthed og spiritualitet, uden om kroppens fundament. At række ind og finde den kontakt og de erkendelser, som jeres menneskelige system i ældre tider ikke kunne opfange, hvis ikke kroppen agerede sindets grundlag.

Jeg, Shiva, er i Jeres tid guide for mange, der er født med en åben bevidsthed, men en lukket krop.

Som ved mødet med Yogaen vil kunne mærke en genkendelse og forløsning.

Og jeg vil være hos hver af jer i jeres bevidstheds rejse hele vejen ind til kroppens og sjælens genkendelse af Yogaens visdom i celler og ånd.

 


 

Vil du vide mere?

På workshoppen "Shamanen og Yogien" d. 9. november modtager du undervisning i Yin Yogaens langsomme, meditative praksis, med fordybelse i shamanismens kontakt til kroppens dybeste energilag - gennem guidning fra bevidstheden Shiva.

Læs mere om workshoppen "SHAMANEN & YOGIEN d. 9. november

1 kommentar

Edith Tybo
 

🙏✨💎💜

Læs mere
Læs mindre

Skriv en kommentar