HEADER-KOMPLEMENTÆR-HEALING-2880X800

HVAD ER KOMPLEMENTÆR HEALING?

Healing kan supplere andre behandlingsforløb ved at give ro til at mindske spændinger og smerter, højne velværet og hjælpe kroppen og sindet i helingsprocessen.

Healing beroliger den del af nervesystemet, der kan skabe spændinger, utilpashed og i nogle tilfælde også utryghed - og bidrager til at kunne afspænde og finde ro.

Som uddannet Medical Healer hos healernes brancheforening, Healer-Ringen, har jeg modtaget undervisning i at formidle komplementær healing, med erfaringer trukket fra de hospitaler i England, hvor healere er blandt det fastansatte personale.

Ved hospitalshealing som Medical Healer er der fastsatte krav til en koncis optakt, forholdsvis ordløs formidling samt nænsom og kortfattet afrunding af healingen.

I privat regi kan der ved booking af komplementær healing hos mig tilvælges åndedrætsguidning, energilæsning og baggrundsmusik.

HVAD ER HEALER-RINGEN

Healer-Ringen er en brancheorganisation for healere, der er godkendt af sundhedsstyrelsen, og arbejder for at fremme kendskabet til healing i befolkningen og hos offentlige myndigheder.

Medlemmer af Healer-Ringen skal efterkomme krav ifølge uddannelse og/eller erfaring, og en del af brancheforeningens arbejde handler også om at kvalitetssikre den etik, der udbydes fra deres medlemmer.

HVILKE FORMER FOR BEHANDLING KAN HAVE GAVN AF KOMPLEMENTÆR HEALING?

Alle former for behandlingsforløb kan drage nytte af komplementær støtte fra healing, uanset om den modtagne behandling er med helbredelse for øje, om det er palliativt, om det er i forbindelse med genoptræning eller om målet med behandlingsforløbet er opretholdelse af status quo.

Nogle af de erfaringer, der er trukket fra healing på hospitaler, omhandler blandt andet kræftforløb, diskosprolapser, alzheimers og senilitet og diabetestyperne 1 og 2 - den komplementære healings generelle støtte til nervesystemet samt afspænding gør den dog velegnet som supplement til alle former for restitutionsforløb.

HVORDAN FOREGÅR EN KOMPLEMENTÆR HEALING?

I en komplementær healing informeres healeren, før behandlingen starter, kort om, hvilken form for behandling modtageren er i, og eventuelt også om dagens tilstand.

Healingen kan formidles som fjernhealing, online eller i Aarhus C.

Allerførst styrkes først roen i det nærværende nu gennem energiformidlingen, med en nænsom opstart suppleret med åndedrætsbevidsthed, enten gennem spejling (lyden af åndedrættet) eller guidning.

Herefter formidles selve healingen, der optages på lydfil og sendes efterfølgende.

Der kan vælges mellem en  forholdsvist ordløs formidling, en dialog med sparring og energilæsning eller en formidling med tilhørende diskret energilæsning - sidstnævnte kun med samtykke fra modtageren, eller hvis healingen er til dig selv.

Der kan desuden vælges, om der skal være diskret underlægningsmusik på healingen.

Healingen afrundes med åndedrætsbevidsthed og en nænsom guidning, så modtageren ved, at healingen er ved at være slut.

HVAD ER EN ENERGILÆSNING?

En energilæsning kan give et ekstra lag af forståelse med til healingen, hvis du som modtager ønsker perspektiver fra følelseslagene eller andre holistiske aspekter.

Det er energistrømmene i healingen, der er udgangspunktet for læsningen, og betydningen af læsningen vil som oftest være at skabe en uddybet forståelse for hvilke følelser og livsprocesser, der kan have haft en sammenhæng med det, der bliver healet.

Det er vigtigt at huske, at energilæsningen er et oplæg til selvrefleksion, og kun skal tages med i fald at du som modtager mærker resonans med det formidlede.

Hvis du ønsker en energilæsning sammen med din healing, vil den som sagt kunne guides nænsomt ind, så lydfilen er anvendelig til at lytte til for at finde ro og afspænding.

Energilæsningen vil også kunne indgå i en dialog, hvor healingen formidles underliggende, men med lige så stor kraft. Ved dialog kan det dog være sværere at finde ind i afspænding og ro, sammenlignet med en mere ordløs formidling.

HVILKEN UNDERLÆGNINGSMUSIK BRUGES DER?

Hvis du som modtager har valgt enten en forholdsvist ordløs formidling, eller en formidling med diskret energilæsning, kan det være, du gerne vil have underlægningmusik med på din lydoptagelse.

Den underlægningsmusik, der bruges, er selvfølgelig clearet med ophavsrettigheder, er diskret og målrettet at alle skal kunne slappe af til den.

KAN JEG BOOKE EN TID FOR EN ANDEN END MIG SELV?

Det er muligt at booke en tid for en pårørende, men i så fald skal det fremgå tydeligt at det er det, der er tilfældet, og på tro og love bekræftes, at den pårørende har indvilliget i at modtage healingen.

Er du værge eller forælder for modtageren kan du booke en tid uden samtykke, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

PRISER OG BOOKING

DIN SESSION KAN FINDE STED I AARHUS C ELLER ONLINE · 25 minutter | 850 kr. · 55 minutter | 1500 kr. ·1 time og 45 minutter | 2500 kr. · Grundhealing til voksne | 2500 kr. · Healing til børn 25 minutter | 650 kr. · Healing til børn 55 minutter | 1000 kr. · Business 25 minutter | 850 kr. + moms · Business 55 minutter | 1500 kr. + moms · Business 1 time og 45 minutter | 2500 kr. + moms · Fjernhealing 25 minutter | 850 kr. · Krystal med healing i Aarhus C | 100-250 kr. · Du modtager en lydfil fra din session (med forbehold for teknikken), samt adgang til videoer, der støtter din landing i energien efter din personlige vejledning.