Healing af traumer fra dominansadfærd udøvet af autoriteter og instanser