Personligt coachingforløb

I et personligt coachingforløb har du en fast session hver uge på 25 minutter, som sikrer dig en kontinuer og healende opmærksomhed på din aktuelle udviklingsvej - om det er personligt, i din forretning, i din spiritualitet eller andet.

Udgangspunktet for arbejdet i dit coachingforløb er en målsætning, som vi i den første session formulerer og stiller ind på i gennem energi og dine egne betragtninger. Det første vigtige arbejde med at starte med at sætte en base er grundlæggende for dit forløb - selvom målsætningen kan udvikles og ændre sig som forløbet skrider frem. 

Vi arbejder gennem kanaliseret vejledning og grundhealing med finde perspektiv og balance i de udfordringer, du oplever i livet lige nu, så du får et stabilt og healende udgangspunkt at arbejde videre fra.

Udfordringer kan relevante at arbejde med, både når de tilsyneladende opstår uden nogen bevidst indsats fra os selv, men også når de opstår som en følgevirkning af vores egne handlinger - fx når vi skal stå ved os selv, springe ud som selvstændig o. lign.

Vi sørger hver gang for at sætte en positiv retning i dit livsflow, så dit indre arbejde direkte støtter din ydre udfoldelse i livet.

Du bestemmer selv gang for gang om du tager spørgsmål med, du har noteret dig i løbet af ugen, eller om vejledningen overvejende skal være intuitivt kanaliseret - eller en kombination.

Du kan vælge et fast ugentligt tidspunkt, som du dog har mulighed for at ændre hvis du skulle få brug for det - eller du kan vælge selv at booke dine ugentlige sessioner online.

Jeg har pt. 6 pladser til personligt coachingforløb med opstart i august.

1 måned 2650  kr. + moms pr. måned (4 sessioner à 25 minutter)
2 måneder 2450 kr. + moms pr. måned (8 sessioner à 25 minutter)
3 måneder 2250 kr. + moms pr. måned (12 sessioner à 25 minutter)

2021-07-09-coachingforloeb-juli-tilbud
Priser