Åbning til forfaderfelterne | Meditation og budskaber fra den anden side

Torsdag d. 2.  september kl. 19.30-21.30 - Gammel Munkegade - 8000 Aarhus c
Billetforsalg, kontant eller MobilePay
Forplejning i form af kaffe, te og lette snacks

I mange kulturer verden over er det naturligt at forholde sig til forfædrene. I Mexico fejrer man "de dødes dag", hvor forfædrene inviteres over til de levendes rige ved at de nulevende stiller billeder frem af dem på et alter. I Kina har der været en almindelig, daglig praksis omkring at tænde røgelse på et forfaderalter, samt at give gaver i form af mad og "åndepenge" - denne praksis eksisterer stadig som en traditionel handling.

Nogle traditioner ser forfædrene som astrale versioner af nøjagtigt den, de var som menneske, hvor andre traditioner ser forfædrene i en mere ophøjet form som astrale vejleder.

I nutidens Danmark og store dele af den vestlige kultur er der ikke på samme måde en tradition for dyrkelse af forfædrene - og det er heller ikke noget, vesterlændinge nødvendigvis mangler.

Men bevidsthed på forfædrene, uanset i hvilken form man vælger at have det, kan give en dyb og healende støtte til de livsprocesser, vi nulevende tumler med - og det behøver ikke engang at være ud fra en spirituel tilgang.

Set fra et epigenetisk perspektiv, så er vi mennesker de nulevende repræsentanter for samtlige af vores slægtslinjer, og derfor er vi forbundet med vores forfædre gennem vores eget arvemateriale.

Set fra et energimæssigt perspektiv, så er vi forbundet med slægtens kollektive bevidsthed, gennem familierelationer og/eller og DNA-signaturer (de unikke energisignaturer, der ligger omkring vores specifikke genetik).

Set fra et spirituelt perspektiv, så er der altså en række traditioner for at række ud og forbinde sig med sine forfædre i forskellige former - som et menneske, vi har haft en kærlighedsrelation med i levende live, som en healende kærlighedsstøtte i astralform, som vejledere fra de ældste grene af vores slægtslinjer.

Jeg er selv i en kontinuer fordybelse i mine egne forfaderfelter, hvor jeg har fundet den smukkeste vejledning til livsudfordringer, indgange til dybe erkendelser og støtte til at følge mit livsformål - på en rejse, der både har været dybsindig, udrensende, sorgfuld og fyldt med kærlighed.

En af de vigtigste erkendelser, jeg har fået fra min fordybelse i forfaderfelterne, er at det er os - de nulevende - som er repræsentanter for vores slægtslinjer, og dermed os, der har en mulighed for at skabe balance i energien og i slægtshistorien.

Og uanset om vi ser forfædrene som bevidstheder, som genetik, som energistrømme eller som lidt af det hele - så er der en verden af healing at hente fra kontakten med forfaderfelterne.

I meditationsforedraget "Åbning til forfaderfelterne" skaber vi en dyb forbindelse til visdommen fra forfaderfelterne, og herfra afbalancering og forløsende healing til vores egne livsprocesser.

Gennem forfædrenes kærlige og kraftfulde healing styrker vi fundamentet for at stå værdigt og stærkt som de nulevende repræsentanter for vores slægtslinjer.

Hver deltager vil modtage en dyb og kærlig støtte til at blive favnet og healet af forfædrene, der våger over os - og vi guides i meditation til selv at kunne bede om et tegn eller et budskab fra forfædrene, eller en afdød med personlig betydning efter eget valg, uanset slægtskab.

Der er et nærværende og kærligt rum til delinger og sparring på de budskaber, der modtages, og Karina tilbyder at lave kort, uddybende klarsyn efter behov.

28.1-aabning-til-forfaderfelterne-1200x628