Hyldest til MANDSKRAFTEN - styrkelse af det maskuline fundament

Urkraften er i udgangspunktet den samme, for alle køn - en kraft, der der strømmer rent fra de basale reaktionslag, og som er i stand til at bibringe instinkternes råstyrke styrke hele vejen med sig ud til de bevidste tanke- og handlingslag.

At der alligevel distingveres mellem maskulin og feminin kraft har noget at gøre med menneskets to overordnede biologiske køn - de roller, der naturligt er opstået på grund af de overordnede forskelligheder, der er mellem kønnene. Heraf er en af de vigtige at det er kvinden, der føder børnene, og manden, der oprindeligt beskytter og brødføder sin familie i kraft af at være mere upåvirket af graviditet, fødsel og spædbarnets behov for næring i den første tid.

Disse roller har gennem tiden skabt fastlåste kulturelle og sociale bindinger, hvor der dog i tiden lige nu er et opbrud med mange af dem. I dette opbrud er det for nogle mænd naturligt at træde i karakter som omsorgsperson, og for mange kvinder er det naturligt at give manden plads i familiens allerinderste omsorgscirkel, og selv være naturlig motiveret for at styrke integritet og fundament (også) uden for familiens skød.

Og det er bare én (men dog en vigtig én) af de kulturelle bindinger, som urkraften og urinstinkterne er ved at frigøre sig fra, for at kunne skabe en ny bevægelig frihed i den urkraft, alle kønsvarianter bærer med sig.

Det maskuline fundament er ved at samle sig i nye forståelser i frigørelsen fra kulturelle bindinger, i en ny integritet. Frigørelsesprocessen kan for mange opleves som en meget mere individuel rejse, end de roller - endsige stereotyper - der hidtil har haft en fremtrædende plads i identitetsskabelsen - som stereotype rollemodeller og værdier, der kulturelt er blevet forbundet med det at være "maskulin".

Er man i stand til at bære sin egen individuelle integritet og værdier med sig i sit fundament, styrkes den helt almenmenneskelige værdighed, der er et vigtigt præmis for at kunne stå stærkt i sig selv - uden at gå på kompromis med sin sit værd og ret til at være nøjagtigt den, man er. Værdigheden, vi hviler i som mennesker, skaber en styrke og handlekraft, der strømmer rent og kærligt sammen med urkraften, hele vejen ud til vores oplevelse af at være menneske i verden.

Et stærkt fundament sammen med værdighedens styrke skaber rammerne for, at den vigtige maskuline følsomhed og følelsesmæssige intelligens kan få al den plads, som den skal have. Ikke blot hos det enkelte menneske, men også i verden omkring. For mange af de kulturelle bindinger, mange sociale pionerer har kæmpet for at bryde med de seneste årtier, er stadig begrænsende faktorer i kultur og samfund.

Retten til at være følsom. Retten til at være sårbar. Retten til i det hele taget at være "anderledes" end de maskuline stereotyper, der har været fremherskende så længe. Er noget af det, der stadig bliver kæmpet for.

Og urkraften, fundamentet, identiteten, integriteten, værdigheden og følsomheden er ved at samle sig i en ny og opgraderet maskulin styrke - en ny mandskraft - som er vigtig for alle mennesker. At være medskaber af den, gennem sin egen individuelle livsrejse. At styrke og støtte hos andre gennem fællesskaber, venskaber og familiebånd. At mærke genklang med den, og blive vækket af at kunne spejle sig i den - for at mærke sin egen kraft mere tydelig og dybt.

Siden 2021 har jeg opmærksomt observeret, reflekteret, formidlet og blevet undervist i mandskraftens facetter, og holder nu dette forløb, hvor vi gennem undervisning, meditation, healing og visionsrejser mødes i en stærk energimæssig støtte til at hver deltager må finde og styrke lige præcis sine egne dybder af og forståelse for mandskraften.

Skal du med - eller kender du nogen, du tænker forløbet kunne være det helt rigtige for?

2023-03-27-HYLDEST-TIL-MANDSKRAFTEN-UDEN-DATO1640X720
Priser