Kursus i CLEARING og positiv rensning

1500 KR. | MANDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 9.30-16.30 I AARHUS C, ONLINE ELLER FORSKUDT SOM VIDEOKURSUS

Velkommen til en healende dag, hvor vi højner energibalancen i krop, følelser, tanker og energilag samt i kontakten til sjælen og universets positive energistrømme.

Du får både en styrkelse af din intuitive evne til at holde din energi højtvibrerende og ren, samt øvelser og metode til at arbejde bevidst med clearing, hvis du har eller får lyst og mod på det.

Metoden, du lærer, er meget brugbar i forhold til passe på din egen energi, ved at at minimere påvirkninger fra tung energi der støjer udefra. Det kan være, du bor et sted hvor energien er tung, at du har et arbejde, hvor du møder mange mennesker med tung energi, eller at der er tung energi i nogle af dine relationer.

Clearing er desuden en af de helt grundlæggende elementer i en shamanistisk healing ved at fjerne negativ energi, der får livsprocesser til at føles mere tunge end de faktisk er - det er også muligt at opleve en fysisk mærkbar kropslig lettelse uden at modtage andet end en clearing.

"Positiv rensning" betyder at vi i clearingen tager udgangspunkt i at skabe en højtvibrerende, positiv energikraft som udgangspunkt for at skabe balance nøjagtigt så langt ud, som vi har kapacitet til. Det betyder, at vi ikke kan komme til at binde an med en clearing, vi ikke har energi nok til at gøre færdig, som en god sikkerhedsforanstaltning.

Alle kan deltage uden forudsætninger, og uden at have andre kurser eller uddannelse i healing.

Dagen starter med 5 dybe healinger til dig, hver med en kort gennemgang af sit eget clearingtema. Vi starter i hver healing med at modtage clearing og forløsning, og styrker herefter intuitivt den lyskraft i dig, som selv kan udføre clearingen.

De 5 healinger afrundes med en guidet meditation, hvor dine egne højeste kompetencer til clearing samles i din bevidsthed og dit fundament, så dine styrkede evner til at cleare ankres som din egen nye, intuitiv kompetence.

For at få så mange aspekter af forståelse og føling med, består undervisningen af flere elementer, herunder teori og foredrag, meditation og visualisering, åndedræt og kropsbevidsthed samt øvelser i clearing.

Som deltager modtager du healende styrkelse af dine egne unikke evner til at holde din energi ren og kraftfuld, når du clearer. Ved kontinuert at bruge åndedræt og kropsbevidsthed sikrer vi hele vejen igennem at det er din egen kraft og fundament, du arbejder i, når dine kompetencer udfoldes på kursusdagen.

Det er ikke nødvendigt at huske teorien udenad for at kunne bruge clearing med fuld effekt.

DAGSPROGRAM
9.30-10.00 Velkomst og introduktion
10.00-10.30 CLEARING i kroppen og de fysiske lag
10.30-11.00 CLEARING i følelseslag og overordnede traumelag
11.00-11.30 CLEARING i tankelag og fastlåste begrænsende mønstre
11.30-12.00 Delinger og spørgsmål
PAUSE
13.00-13.30 CLEARING i kontakten med de spirituelle felter og sjælslagene
13.30-14.00 CLEARING i lagene for menneskelig udveksling med omverdenen
14.00-14.30 Meditation med ankring af egne højeste kompetencer til clearing
15.00-16.00 Øvelser i CLEARING som selvhealing, som styrkelse og forlængelse af energifeltet og som rensningsmetode
16.00-16.30 Opfølgning og afrunding

Ved tilmelding til Kursus i CLEARING mandag d. 25. september er Kursus i CLEARING søndag d. 29. oktober inkluderet i deltagelsen.

514-krystallinske-vibrationer-i-integration-karina-bundgaard-952x498