Healing af sensitive reaktioner på frygtstyret flokmentalitet

350 KR. | TORSDAG D. 20. JUNI KL. 18.30-21.30 | ONLINE ELLER SOM VIDEOKURSUS

I dag vil jeg tale om nogle af konsekvenserne ved at være i et fællesskab med frygtstyret flokmentalitet - altså, når en gruppe af mennesker ikke tør stå ved det, de ved er rigtigt, af frygt for konsekvenser...

Hvad end det er at blive gjort personligt forkert, et generelt ubehag ved at falde uden for fællesskabets normer, at miste kontakten med relationer eller at tabe hele livsgrundlaget.

I et frygtstyret fællesskab er rammerne og kulturen sat på en måde, så der ikke naturligt drages kollektiv omsorg for alle. Kulturen er ofte formuleret ud fra den eller de, der fremstår mest stærkt socialt, og det vil være deres egne personlige overbevisninger eller behov, der sætter fællesskabets sociale dagsorden.

Dagsordenen kan også være sat af sociale koder eller anden konsensus- uagtet hvad vil de individer, der er bedst til at efterleve og opretholde den etablerede kultur, her være de "stærkeste" i fællesskabet, og styrere af flokken.

Det, der kendetegner det frygtstyrede fællesskab, er selve den frygtstyrede flokmentalitet - hvor en gruppe mennesker, ofte homogent, er enige om at gøre adfærd, der falder uden for det accepterede, forkert  og ofte også marginaliserede de individer, der falder uden for.

Det lyder meget som det, vi i mange år har kaldt "mobning" - men det har faktisk mere tilfælles med udtrykket "forråelse" i sin kollektive form, hvor en gruppe personer danner sig en fastlåst måde at møde et marginaliseret individ på.

Noget af det, der er tale om i fællesskaber med helt basal frygtstyret flokmentalitet er, at det latent næsten ikke kan gå andre veje, end at der etableres en kultur, hvor individer, der falder uden for det accepterede, vil blive svigtet.

Og i fællesskabets kultur vil individerne være afhængige af en kollektiv accept, der i de fleste tilfælde kun kan gives af de højst rangerende i fællesskabet - altså et hierarki, hvor de stærkeste har en social magt over resten.

Der er tale om en kultur, hvor "mobning" og "forråelse" er stort set usynlig, men som utvetydigt i kulturen ligger fastetableret som en usagt trussel, der kun kommer tydeligt op til overfladen i deciderede konflikter.


Hvis et menneske ikke bliver påvirket af at blive behandlet dårligt, vil vedkommende højst sandsynligt vælge at udfordre overgriberen i energien eller verbalt (i meget få kredse vil det også kunne være fysisk), eller vedkommende vil vælge at gå sin vej.

I begge tilfælde vil det kunne indgyde mod og indsigt hos andre i fællesskabet, der ikke har turdet stå ved sig selv, og/eller det vil kunne bruges af fællesskabets trendsettere til at samle deres "følgere" endnu tættere på sig og styrke den frygtstyrede kultur yderligere.


Frygtstyret flokmentalitet er noget, der finder sted i skalaer fra den lille venindeklike og forældregrupper i børnehaven, til store organisationer og hele industrier. Mange afsløringer i forbindelse med #METOO bevægelsen er typisk udspring af tavsheden fra fælleskaber med frygtstyret flokmentalitet.

En helt konkret følgevirkning af frygtstyret flokmentalitet er, som nævnt før, at der er regler for hvilke ting, det er acceptabelt at tale om, og hvilke ting, det ikke er acceptabelt at tale om.

I et velfungerende fællesskab vil der være et kommunikationsrum for alle tanker, følelser og konflikter, der opstår - og en fælles forståelse for at alle har en berettigelse.

I alle fællesskaber kan der være uskrevne regler om bestemte holdninger og ideologier, kulturelle og sociale koder, tabuer og sociale hierarkier.

I et fællesskab med frygtstyret flokmentalitet vil der være en udstillende/forkertgørende konsekvens, hvis et individ bryder med konsensus.

Frygtstyret flokmentalitet er noget, de fleste agerer ind i, og nogle mennesker påvirkes ikke af det - andre igen opdager det slet ikke.

Følelsesmæssigt sensitive mennesker kan have sværere ved mærke sig selv i et miljø med frygtstyret flokmentalitet.

Blive mere rystet af dårlige oplevelser inde fra fællesskabet, og oplevelsen af at stå alene med det i en kultur, hvor det, man har oplevet, ikke er acceptabelt at sige højt.

Fare vild i følelser udefra og indefra, så det bliver tids- og energikrævende at være en del af fællesskabet. Så det bliver uoverskueligt at sige fra, for konfronterende at sige - nej tak...

Gennem linket herunder kan du læse mere om indhold og form, tilmelde dig ONLINEKURSUS I HEALING AF SENSITIVE REAKTIONER PÅ FRYGTSTYRET FLOKMENTALITET.

LÆS MERE OG TILMELD

21.5-healing-af-jalousi-misundelse-skinsyge-2880x1200