10 trin ud af overlevelsen og vejen til et liv i balance

Et guidet forløb med kanalisering og intensiv healing, som støtter dig i at slippe de impulser fra overlevelsesinstinktet, som holder dig fast i en identitet hvor livet er en kamp. Ved at slippe identiteten i overlevelsen åbner du din vibration for bedre at kunne skabe et liv i balance og udfoldelse af dine drømme og livsformål.

Forløbet giver dig 10 lektioner à ca. 45 minutter, som forløser og healer hvert sit aspekt af overlevelsesinstinktets dybe kodninger, der holder bevidstheden fastlåst i en begrænset forståelse af hvad der kan lade sig gøre for dig i dit liv.

Hvis du har begrænset tid, er det muligt at deltage ved at modtage støtten som fjernhealing - og ved at downloade materialet, eller se det online, kan du fordybe dig i forløbet, hvis du føler for det på et senere tidspunkt.

 

Hver lektion afholdes live, men du får fuldt udbytte af at deltage via video/lydfil. Du kan downloade både lydfiler og video til din computer, så du har materialet til evigt eje.

Datoerne for udgivelse af lektionerne er:

Lektion 1+2: Mandag d. 5. februar kl. 10

Lektion 3+4: Mandag d. 19. februar kl. 10

Lektion 5+6: Mandag d. 26. februar kl. 10

Lektion 7+8: Mandag d. 5. marts kl. 10

Lektion 9+10: Mandag d. 12. marts kl. 10

 

Lektionsoversigt

Lektion 1+2: Balance i dit forhold til økonomi og penge

Lektion 1 og 2 handler om de allermest basale behov, som sikrer vores overlevelse, nemlig mad, søvn og et nogenlunde trygt sted at holde til. Disse behov er dækket af økonomi i en stor del af verdenssamfundet, og derfor er det nemt at komme til at projicere vores instinktive intention og overlevelse direkte over i økonomi og penge. På den måde er kommer den økonomiske sans og situation til at kunne påvirke hele vores verdenssyn og fundament, og helt konkret skabe begrænsninger for vores trivsel og rummelighed over for os selv og andre.

I lektion 1 modtager du først intensiv healing til at afkoble de dybeste overlevelsesinstinkter fra de kantede præmisser, som de økonomiske rammer skaber. Herefter støttes du i lektion 2 i at skabe dit overlevelsesmæssige fundament med udgangspunkt i dit sjælelige livsformål med støtte fra dine kompetencer, og implementere det i ligeværdig udveksling, herunder de økonomiske principper.

 

Lektion 3+4: Tro på dig selv og stå ved dine valg

Lektion 3 og 4 handler om eksistensberettigelse og udslettelse. Det ligger dybt i os at frygte angreb og overrumpling udefra, men i de alfahierarkiske strukturer, som er en del af vores instinktlag, ligger der en endnu mere præsent frygt, som omhandler faren ved at træde uden for flokkens, og i særdeleshed, flokkens lederes, regler og rummelighed. Allerede i instinktlagene ligger denne tilstand i de sociale lag for udveksling med kontakt til følelsesvæsenet, og udtrykt i den høje bevidsthed og identitet i det følelsesmæssige, vi har i dag, er mange mennesker sårbare over for at blive presset på overlevelsen gennem dominans eller perciperet dominans.

I lektion 3 støttes du i at give slip på de antændinger af frygt, som opstår ved pres fra dominans, der lander ind som en følelse af at være eller have gjort noget forkert, og andre aspekter af at træde uden for det dominerende kodeks. I lektion 4 modtager du støtte og healing til at finde ind i en dyb kontakt med din egen eksistensberettigelse, og udfolde den aktivt i alt, du er. 

 

Lektion 5+6: Stå fast i fodfæstet og sæt grænser fra din indre visdom

Lektion 5 og 6 handler om fodfæste og grænsesætning, som er en kombination af passiv og aktiv styrke, som tilsammen vil hjælpe dig med at finde ro, balance og helhed i dig selv. Når helheden er på plads, så kommer vi til at bære vores styrke gennem fodfæstet, og grænserne bliver sat indefra, med kontakt til vores værdier og kerne. Hvis vi derimod ikke har fodfæste, kan grænsesætningen nemmere farves af overlevelsesinstinktet som konflikt og kamp omkring eksistensberettigelse.

I lektion 5 støttes du i at balancere de impulser, som løber gennem systemet af forsvarsværker og automatreaktioner, og derved neddæmpe stressudløsninger og uhensigtsmæssig aktivering af alarmsystemet. I lektion 6 støttes du i at forbinde dig med den fulde kapacitet for dit fodfæste, og ankre det gennem intentionen. 

 

Lektion 7+8: Giv slip på frygten og få fat i dine styrker

Lektion 7 og 8 handler om kamp, flugt og frysning, som er en måde at beskrive hvordan vi reagerer spontant fra vores instinktlag, når vores alarmsystem aktiveres med stressudløsning og adrenalin. Fra naturens hånd er kamp og flugt aktive processer, hvor vi gennem fysisk håndtering reagerer og støttes i at holde os i live gennem øgede kræfter og udholdenhed. Vi balancerer nervesystemets udladning gennem den fysiske aktivitet, og forløser herved eventuelle rester af stressophobninger og chok. Frysningen er den tredje responsmulighed, som er den mest oplagte i følelsesmæssigt bevidste udvekslinger. Også efter denne reaktion har vi støtte fra vores fysisk system i at give slip på alarmtilstanden, eksempelvis gennem at ryste, og vi har også mulighed for at finde lettelse gennem trøst og omsorg. Men hvis vi bliver aktiveret i vores alarmsystem gennem gentagne følelsesmæssige pres hver dag, når vi ikke at give slip på tilstanden, og det presser systemet

I lektion 7 modtager du støtte og healing til at balancere impulserne fra hjernestammen omkring kamp/flugt/frysning, og stabilisering af følgereaktionerne i resten af systemet. I lektion 8 støttes du i at neddæmpe mønstre fra choktraumer og indestængt interferens fra frysninger, og ankre stabilitet og kontakt med dit kompetencesæt ind i stedet for de uhensigtmæssige reaktioner.

 

Lektion 9+10: Slip overlevelsen og skab dit liv fra et rent udgangspunkt i balance

Lektion 9 og 10 handler om afhængighed af andre og evnen til at stå selv. I de mange projektioner og spejlinger, vi fra barndommen har fundet støtte fra til at skabe vores egen identitet, ligger der ofte intentioner og styring som ikke på sigt er hensigtsmæssig. Er vi for kontrollerende over for andre, som er sårbare, er der en risiko for at der skabes en indre tvivl hos det menneske, og derved også et tomrum, som kan udfyldes gennem ført vejledning fra andre senere i livet. Derved svækkes vores evne til at stå i os selv og i mange tilfælde også ligeværdig udveksling, indtil vi formår at hele tomrummene og balancere os i vores kontakt med os selv.

I lektion 9 modtager du støtte og healing til hele de tomrum, som er skabt gennem ubalancerede projektioner og spejlinger, og derved også deres tiltrækning mod at binde sig til vejledning fra andre. I lektion 10 løftes du op i en vibration, hvor du med støtte fra healingen fra de første lektioner sættes endeligt fri fra de udtømte bindinger fra indlejrede undtagelsestilstande, og derved på en ny måde kan møde din egen skaberkraft og livsvej rent - uden de gamle begrænsninger fra frygt og overlevelsesinstinkt.

10-trin-ud-af-overlevelsen-og-vejen-til-et-liv-i-balance
Priser