Visionsrejser I: Galaktiske Rejser

8 guidede visionsrejser, der gennem shamanistisk portalarbejde skaber åbning til nye og gamle kraftcentre i Universets galaktiske mytologier Universet.


Der er legender om de fleste af kraftcentrene. Nogle kender du måske i forvejen. Andre er nye. Nogle af kraftcentrene bærer rammerne for indvielser og ritualer, andre bærer kontakt til andre dimensioner i Universet, og derigennem kontakten til en visdom som vi kan lære noget af – vi, som sidder foran vores IT-udstyr og rejser i sindet og i Hjertet.

Det højbårne videnskabsfolk fra Atlantis. Det vise krigerfolk fra Lemurien. Lysets vogtere fra Andromeda. Det lyder så langt væk, og som historier fra en anden verden – og det er det også.

Den verden vi lever i nu, og det liv, vi lever, er det der tæller. Men den erfaring og visdom vi bærer med os fra vores sjælskontakt, bliver vi gennem flere kanaler givet en mulighed for at få kontakt til – heriblandt gennem visionsrejser.

Visionsrejserne foregår ved, at der åbnes et felt med kontakt til det kraftcenter vi skal besøge. Det minder om at åbne kontakten til et rum, når vi fortæller en rigtig god historie.

At åbne felter er en shamanistisk metode, som har været praktiseret siden gamle tider, blandt andet gennem portaler og ritualer. I de høje frekvenser, der er på Jorden for tiden, kan det lade sig gøre at åbne felter uden hjælpemidler. Når feltet er åbnet, svarer det til at de deltagende står i energien fra det sted, der er blevet åbnet op til.

Arbejdsrummet er guidet, støttet og beskyttet af de guider, som forestår rejsen.

Episodeliste

  1. Indvielse af jordanker og rejsetalisman
  2. Lemurien
  3. Atlantis
  4. Andromeda
  5. Lysets Rige
  6. Universets nulpunkt
  7. Mars
  8. Universets Kraft


Vel mødt!

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard

186-visionsrejser-karina-bundgaard-952x498
Priser