Kontakt med de forhistoriske menneskearter

Online meditation d. 7. november kl. 20.30-22 eller senere som videoundervisning
Pris: 250 kr.

Der er i den moderne videnskab ikke enighed om i hvor høj grad de forhistoriske menneskearter har krydset gener - eller om hvor mange arter der egentlig har været.

Men uanset om der har været to, tre eller flere linjer, har hver art haft sit unikke udviklingspotentiale, som kan være blevet viderebragt til de andre linjer ved krydsning af generne.

Og sjælenes indlanding og udveksling med menneskenes hovedlinjer har skabt vidensfelter i menneskets kollektive bevidsthed, som ligger tilgængelig til de mennesker, hvis liv og livsformål har taget retning i udvikling af det skjulte potentiale fra de forhistoriske menneskearter.

Denne meditation med undervisning genskaber din sjælelige og genetiske hukommelse om de forhistoriske menneskearter og de evner, der lever videre i homo sapiens i art og bevidsthed, selvom de andre arters hovedlinjer er uddøde.

Meditationen består af en undervisningdel på ca. 50 minutter, med healing og kanaliseret undervisning, samt en meditations- og healingsøvelse, hvor du lærer hvordan du kan række ind efter dit eget skjulte potentiale fra din forhistoriske arv.

Meditationen er kanaliseret af Karina Bundgaard.

2087-clarity-kontakt-med-de-forhistoriske-menneskearter-1200x628.jpg