Sæt SJÆLEN fri

fra fortidens brændemærkerEt dybt healingsarbejde, der gennem fokus fra celleplan støtter forløsning af mønstre og traumer fra dette liv, din slægtslige arv, tidligere liv og dine dybeste instinktlag.

5 meditationer med kanaliseret undervisning 

Er du fastlåst i mønstre og reaktioner der føles som om de går dybere end dit eget liv og livsprocesser?

I meditationerne bliver du guidet til at formidle healing direkte til de overbevisninger og ubalancer, der i din egen proces gør opmærksom på sig selv gennem følelser, tanker og fysiske symptomer.

Du modtager dyb healing, der gennem fokus fra celleplan støtter forløsning af mønstre og traumer fra dette liv,  tidligere liv, din slægtslige arv og dine dybeste instinktlag.

KURSUSMATERIALE OG DELTAGELSE

544-ikon-meditation-karina-bundgaard-300x300.jpg

Guidede meditationer

5 meditationer, der gennem kanaliseret undervisning og målrettet energiarbejde skaber kontakt og forløsning i dine dybeste bevidsthedslag.

543-ikon-lukket-lotus-karina-bundgaard-300x300.jpg

Metode til healing og selvhealing

Healingen og energiarbejdet på forløbet giver dig en intuitiv forståelse for hvordan du kan heale og forløse karmiske og kollektive fastlåsninger.

542-ikon-kvinde-blomst-i-haaret-karina-bundgaard-300x300.jpg

Individuel deltagelse

Healingen fra forløbet arbejder sammen med din egen selvhealingskraft, støtter dine individuelle livsprocesser og giver dig redskaber med til at arbejde videre selv.

549-ikon-tilfreds-ansigt-udstraekning-karina-bundgaard-300x300.jpg

Fleksibel deltagelse

Du vælger selv hvor lang tid du vil bruge på at fordybe dig i hvert tema - og hvor intensivt du vil bruge meditationerne. 

547-ikon-kurv-med-indhold-karina-bundgaard-300x300.jpg

Materialet til evigt eje

Du kan downloade lydfiler og andet materiale til din computer, og gentage forløbet så ofte du får lyst til det - med dybere kontakt for hver gang.

541-ikon-trae-karina-bundgaard-300x300.jpg

Online afspilning

Online adgang til at afspille video og lyd og downloade alt materiale så længe Shaman Works er online og fungerende.

FORLØBETS 5 TRIN

 

HEALING AF HUKOMMELSEN OM
1. Afbrænding og døden

2068-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-skelet-i-ild-1600x300.jpg

At blive henrettet ved afbrænding er en barsk kombination mellem ulidelig smerte og afmagt. Er der en underliggende vibration af magtsyge, fordømmelse, dominans og hån bag straffen, kan denne intention ydermere påvirke det henrettede menneskes overgang til de astrale virkeligheder.

Der er mange, mange mennesker, der i menneskets historie har forladt livet på denne måde, og gennem den fysiske smerte ved afbrændingen har indkodet den åndelige smerte ved afstraffelsen i de kollektive bevidsthedsfelter og den almenmenneskelige genetik.

I vores dages verden i det samfund, vi færdes i, er der ikke en overhængende fare for at blive henrettet ved afbrænding. Men frygten for afbrændingen, sammen med det had og pøbelvælde, der i mange tilfælde har fulgt med, ligger som en latent reaktion i vores epigenetik.

I denne meditation arbejder vi aktivt med at heale og forløse din dybeste bevidsthed om at frygte denne straf, og perspektiverer til det moderne samfund og ind til de sjælefelter, der gennem tiderne er trådt rent fra ilden og ind i de næste liv.

HEALING AF HUKOMMELSEN OM
2. Slaveri og underkastelse

2069-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-slaveri-og-underkastelse-1600x300.jpg

Slaveri har eksisteret i årtusinder, i mange af jordens civilisationer, og dækker over at mennesker betragtes som andre menneskers ejendom.

Slaver har været holdt i underkastelse gennem lænker og fangenskab, psykisk og fysisk afstraffelse, dominans og hierarkisk prægning - og brændemærkning.

Er et menneske brændemærket af en slaveejer, der der tale om at være udsat for fysisk smerte og en stærk viljemæssig intention om at brændemærket skal være et konsolidering af menneskets status. Der skabes et aftryk, der kan sætte sig i følelser, tanker og krop hos mennesket.

I denne meditation formidler vi dyb og effektfuld healing til menneskets kollektive bevidsthed om at konsolidere underkastelse gennem brændemærkning, og til din egen dybeste hukommelse om at nedstamme fra en menneskehedens historie om brændemærkning i dine forfædres oplevelser og samtid.

HEALING AF HUKOMMELSEN OM
3. Tortur og manipulation

2070-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-tortur-og-dominans-1600x300.jpg

Tortur er en ubeskriveligt forfærdelig og inhuman tilgang til kommunikation, som gennem tiderne også er blevet brugt i sammenhænge, hvor formålet har været at dominere offeret til at tilstå noget, der ikke er sandt. Tortur kan påføre så stærk smerte at brændemærkerne ikke behøver være blevet sat gennem ild.

I alle tilfælde strider tortur imod universets lov om vi ikke må skade andre, uagtet forhistorie og kontekst, men i de tilfælde, hvor torturen er blevet brugt som manipulation for at få et menneske til at tilstå noget, der ikke er sandt for sjælen, kan der sættes aftryk - brændemærker - i menneskets sjælskarma.

Fordi tortur har været - og stadig er - et udbredt fænomen i verdens samfund, i forskellige sammenhænge og med forskellige intentioner, bag, er der også en væsentlig byrde i menneskets kollektive felter fra den smerte, torturen har påført menneskeheden.

I denne meditation healer vi nænsomt din dybeste bevidsthed om menneskehedens smertehistorie i forhold til tortur, manipulation og afpresning, og healer de frygtantændinger der begrænser dig i dit livsmod og din udfoldelse i dine aktive livsprocesser.

HEALING AF HUKOMMELSEN OM
4. Selvpåført stigmatisering

2071-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-pisk-og-selvpaafoert-stigmatisering-1600x300.jpg

Selvpåført stigmatisering er et begreb der dækker over at brændemærke eller påføre sig selv smerte for at holde sig i en bestemt mental, følelsesmæssig eller eksistentiel tilstand. Det vil vi som mennesker typisk gøre, hvis vi har en opfattelse af at tilstanden er god eller nyttig for os.

Gennem stigmatiseringen bliver tilstanden sat ind som et aftryk i os, og hvis smerten er høj nok, og symbolet er stærkt nok. kan aftrykket sætte sig helt ind i vores karma og vores sjæl.

Den selvpåførte brændemærkning har typisk været anvendt som tilknytning til religiøse eller værdimæssige fællesskaber såvel som spirituelle ritualer, men kan også have et udtryk som tvangshandling.

Forskellen på frivillig og påtvunget brændemærkning er at den brændemærkede er medskaber af intentionen, der ligger i aftrykket. I vores samfund vil hukommelsen om selvpåført stigmatisering derfor typisk virke kraftigst gennem følelsesmæssige tilstand som selvfornægtelse eller forskellige varianter af selvhad, eller som en intuitiv vilje til at vælge den mest smertefulde løsning eller vej.

I denne meditation formidler vi healing til opløsning af overbevisninger om at skulle påføresig selv smerte eller tvang for at have en eksistensberettigelse, og skaber kontakt til de lysende felter af sjæle og engle, der støtter menneskeheden i at tilvælge balancen gennem den sjælelige visdom.

HEALING AF HUKOMMELSEN OM
5. Åndelig og energetisk brændemærkning

2072-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-spirituel-og-energetisk-braendemaerkning-1600x300.jpg

I menneskets historie har ritualer og spiritualitet fulgtes ad i en lang række traditioner inden for forskellige former for trosretninger og religioner.

I ritualerne ligger der en praksis, hvor man skaber gunstige betingelser for at forstærke et bestemt energiaftryk - nogle traditioner har arbejdet primært gennem det åndelige, men mange traditioner har beskæftiget sig aktivt med i ritualerne at kunne bryde igennem til de fysiske lag.

Hvis en tro er stærk nok - man kan sige at hvis tilstrækkeligt mange mennesker tror tilstrækkeligt på det samme - kan behovet for en rituel praksis være nedtonet. Den åndelige brændemærkning kan ske ved at troens styrke i sig selv kan være stigmatiserende over for mennesker, der er i undertal eller afmagt.

I denne meditation modtager du healing til din dybeste hukommelse om stigmatisering gennem nedbrydende udveksling med andre mennesker - i menneskets historie såvel som din egen - og du modtager støtte til din proces med at sætte SJÆLEN fri i din bevidsthed om at være menneske.

Brændemærkning er gennem tiderne blevet brugt på både mennesker, dyr og materielle ting, til at deklarere ejerskab eller dominans.

Den fysiske smerte ved at blive brændemærket, sammen med intentionen, energien og viljen om hvad brændemærket symboliserer, skaber et aftryk, der kan følge slægtens fremtidshistorie, menneskehedens historie og sjælens karma.

På forløbet "Sæt SJÆLEN fri" arbejder vi dybt med at skabe forløsning og healing i de bevidsthedslag hvor vi som mennesker bærer aftryk sat af smerte og stigmatisering gennem brændemærkning.


Formålet med forløbet er en varig forløsning af de stigmatiseringer der begrænser dig i dit hverdagsliv og din spiritualitet - følelsesmæssigt, eksistentielt og tankemæssigt.

Du får mulighed for at bryde med dine cellers hukommelse om menneskehedens historie, om smerten og magtudøvelsen vi har påført os selv og hinanden gennem fysisk såvel som åndelig stigmatisering.

Healingen arbejder hele vejen inde fra dine dybeste bevidsthedslag - og hele vejen ud til dit liv i verden som den er i dag.

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200

Karina Bundgaard

Shaman og spirituel lærer

Jeg har en 1:1 kommunikation med guider og engle og samtidig en tilgang til spiritualitet og energiarbejde som er helt nede på jorden. Mit speciale er kanalisering og spirituel vidensdeling, hvor jeg samarbejder med guiderne og min sjæls visdomsfelt om at skabe ny spirituel viden og erkendelser.

Forløbet "Sæt SJÆLEN fri" er kanaliseret og guidet fra visdomsfelterne omkring Kristus og Ærkeenglen Ezekiel.

Jeg glæder mig til at følges med dig i æteren og online!