SHAMANISTISKE GRUNDPRINCIPPER
ENERGIARBEJDE · HEALING · KLARSYN · KANALISERING

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png
Karina Bundgaard
Shaman, kanal og spirituel lærer

Jeg har lavet denne oversigt med beskrivelser af grundprincipperne for det energiarbejde, jeg udfører i mit shamanistiske virke.

Du har mulighed for at forholde dig til form, indhold og formidling, så du kan forventningsafstemme - og forhåbentlig også glæde dig til din deltagelse eller session.

Det er muligt du vil finde ud af at min rammesætning af spirituelle begreber er anderledes end dem, du kender. Derfor kan det have relevans at du har sat dig ind i hvad jeg tilbyder ud fra mine evner, før du kommer.

Oversigten bliver løbende udbygget, så du har mulighed for at holde dig opdateret.

 

Energiarbejde

Udgangspunktet for alle mine sessioner, meditationer, kurser og uddannelse er energiarbejde.

I energiarbejdet arbejder jeg intuitivt som kanal, og kan bevidst følge med i energiens strømninger gennem dybe sansninger i kroppens energibaner.

Energiarbejdet skaber felter af energi med anvendelighed inden for forskellige formål.

Det kan sammenlignes med at skabe en glad stemning når man har gæster ved selv at fremhæve positivitet inden i sig selv. Eller at skabe en stemning af fokus og målrettethed hos sine elever ved som underviser at engagere sig selv i læringsretningen og emnet.

Energifelterne i det shamanistiske arbejde skaber stemninger og vibrationer hvis styrke er at afbalancere, heale og skabe forbundethed mellem bevidsthedslag.

Healing

Den del af energiarbejdet, der har en afbalancerende effekt, er healing - der samler os og kan hjælpe os med at blive hele i krop, sind og sjæl.

 Fordi der ikke er nogen, der bedre end dig ved, hvad du har brug for, er det dit system der er udgangspunkt for den healing, du modtager.

Din sjæls visdom, underbevidstheden, bevidstheden, følelseslag, tanker og fysiologi samarbejder med energien fra healingen om at give dig den bedste støtte - i både meditationer, sessioner og uddannelsesfelter.

I min oplevelse kan healing anskues som energiarbejdets påvirkning på kroppens og systemet egne ressourcer, gennem en vekselvirkning mellem at skabe forløsning i fastlåsninger og støtte selvrestituerende    kredsløb i tanker, følelser og fysik.

 

Kanalisering

Kanalisering er at oversætte energien til et udtryk gennem ord og forståelser - som du som modtager kan forholde dig til i tanker og bevidsthed.

Som kanal stiller jeg mig fra mit reneste udgangspunkt til rådighed som oversætter for energien. Kanaliseringen er derfor farvet af mit vokabular, forståelser og også begrænsninger.

Fordi vi alle har forskellige udgangspunkter, er det vigtigt at du mærker efter om de ord, jeg sætter på energien, også resonerer hos dig.

Fordi det er dig, der er DIN egen reneste kanal, er det vigtigt at det, du tager med dig fra en kanalisering, giver mening for dig.

Klarsyn

Erkendelser, som ikke umiddelbart har en logisk sammenhæng med vores grundlæggende forståelse, kan lande ind som klarsyn.

Klarsyn kan udfolde sig fra alle bevidsthedslag, og kan have mange udtryk (fx gennem syn, hørelse, følelser).

I min begrebsverden er klarsyn, ligesom kanalisering, en oversættelse af energi til forståelse - men klarsyn kan i højere grad give nye perspektiver og vinkler.

Når jeg bruger klarsyn leder jeg altid efter en uddybning af klarsynets betydning for bedre at kunne skabe en sammenhæng med den grundlæggende forståelse.

Hvad kan jeg forvente af healing?

Det er meget forskelligt, hvordan healing opleves og virker.

I mange af mine sessioner og meditationer oplever modtageren forløsning med det samme, og der kan også følge en tydelig forløsningsproces i tiden efter healingen.

Det kan også ske at den healing, du modtager, ikke giver dig en fornemmelse af spontan forløsning - med muligheden for en enten tydelig eller subtil udfoldelse på et senere tidspunkt.

Du vil altid have modtaget den bedste støtte, jeg har kunne give dig, og vil kunne tage den med dig som et bidrag til din videre færd.

Healingen kan styrkes ved at de rigtige ord og forståelser formidles sammen med energiarbejdet - derfor er kanalisering og klarsynsperspektivering en grundlæggende del af det meste af det energiarbejde, jeg formidler.

Sådan foregår en session

Udgangspunktet for en session er energiarbejde - og healing du modtager som støtte til at kunne skabe momentum inden for dine sessionens tema, der oftest har omdrejningspunkt omkring dine aktuelle livsprocesser.

Du har mulighed for at stille spørgsmål, som jeg finder svar på ved at stille ind på energien og formidler gennem kanalisering og klarsyn.

For dialogen gælder det ofte - men ikke altid - at jo mere dynamik, desto hurtigere når vi ind til kernen. Hold dig derfor ikke tilbage, hvis du får noget på hjerte.

Hvis du ikke har nogen spørgsmål formidler jeg intuitivt gennem kanalisering og klarsyn de ord og forståelser, jeg får ind.

 I slutningen af en session opsummerer jeg så vidt muligt energiarbejdet og giver dig et eller flere fokuspunkter til tiden efter.

Sådan foregår en kanaliseret formidling

Grundarbejdet i en kanaliseret formidling er energiarbejdet - sammen med healing du modtager som støtte til at kunne skabe momentum inden for kanaliseringens rammer og tema.

En kanalisering er formidlet gennem spirituel kontakt og klarsyn, og veksler imellem de perspektiver, som jeg intuitivt bliver guidet til at fremhæve.

Perspektiver kan være - men er ikke begrænset til - mytologier, kropsbevidsthed, beskrivelse af energiarbejdet, samfundsrelevans, personlig livshistorie og erfaring.

 Det er vigtigt at du forholder dig lige så kritisk til en kanaliseret formidling som til alle andre kilder - fx ved at mærke efter, hvad der resonerer hos dig.

Jeg er shaman, og ikke fagperson inden for de emner, der bliver anvendt som perspektiveringer i en kanaliseret formidling. Kanaliseringen er en inspiration der taler til - efter mine bedste shamanistiske evner - dine dybeste bevidsthedslag, ikke en endegyldig sandhed. 


Shamanisme

Den gren af shamanisme, jeg er indviet inden for, er ny tids (new age) shamanismen.

Jeg har arbejdet under læringsfeltet fra Hvide Ørn og Mark, som først blev introduceret af den amerikanske shaman Jonette Crowley.

Jeg arbejder uden redskaber, som ren energiarbejde, og bruger ikke andre virkemidler end bevidsthed til at skabe kontakt med bevidsthedsfelterne uden for den stoflige verden - herunder fx engle og guider.

Shamanismens traditionelle formål er at bygge bro mellem himmel og jord gennem forståelse for og arbejde med energi.

Det er også omdrejningspunktet i mit shamanistiske virke, hvor mit hjerte særligt brænder for at sætte ord og forståelse på de sansninger, vi tager ind fra de ikke-stoflige felter, og kunne integrere dem i hverdagen og i livet.

Etik omkring klarsyn

Jeg stiller altid kun ind på dig og de dynamikker og processer, dit system viser mig i energiudvekslingen mellem os.

Hvis du spørger ind til en problematik som vedrører andre end dig selv er det, jeg kan formidle, det du selv subjektivt har sanset gennem den relation og udveksling, I har eller har haft.

Man kan sige at jeg stiller ind på ubevidste sansninger i dine reneste tilgængelig bevidsthedslag, herunder de sjælelige, det højere selv og din egen indre visdom - og sætter ord på dem, som inspiration og perspektivering til bevidstheden.

Perspektiveringen af en oplevelse, du har haft, er kun til dig - fordi det, du har fokus på i din proces, kan være helt forskelligt fra den andens.

Har du spørgsmål til fremtiden vil jeg kunne stille ind på dit livsflow generelt, og kan til tider også se livstemaer, karriereveje og livsformål, nogle gange mere konkret end andre.

Jeg giver aldrig konkret vejledning i forhold til hvilke valg du skal tage i dit liv, men kan stille mig til rådighed for sparring og indsigter gennem spirituel kontakt, som vil kunne støtte din healingvej og erkendelsesrejse.

Jeg stiller aldrig direkte ind på død, sygdom og destruktive energifelter, men kan efter bedste evne stille ind på lys i mørke omstændigheder.

Energiarbejde og fysisk udrensning

Fysisk udrensning er en betegnelse for når kroppen reagerer ved at give slip på affaldsstoffer og andre former for ubalance, der er ophobet i fastlåsninger og spændinger.

Det kan i svære tilfælde vise sig som træthed, influenzasymptomer, kvalme eller svimmelhed.

Det er vigtigt at huske på at healing i udgangspunktet ikke skaber ubalance - men støtter den evne til at balancere, som kroppen selv har, og at udrensningen er en naturlig del af dig.

Det er også vigtigt at forholde sig til fysiske symptomer særskilt, selvom det opleves som en del af energiarbejde eller udrensning - så konsulter en fagperson i samme grad som du ellers ville.

Man kan sammenligne fysisk udrensning i forbindelse med energiarbejde med den udrensning, der også kan følge efter kropsterapi.

Energiarbejde og følelsesmæssig udrensning

Følelsesmæssig udrensning er når følelsesmæssige tilstande, blokeringer og traumer begynder at gøre opmærksom på sig selv i den vågne bevidsthed.

Når underbevidstheden vælger at sende følelser "op" til bevidstheden kan det forstås som en vurdering uden for den fremadliggende bevidsthed af at hele systemet er klar til at bearbejde dem.

Oplever du følelsesmæssig sårbarhed og/eller reaktioner, er det en god idé at være opmærksom på at det er en del af din udrensningsproces - tage kærligt hånd om tilstanden/reaktionen, og giv dig selv lov til at heale dig der, hvor følelsen er opstået fra.

Som modtager er det vigtigt at du er opmærksom på din proces og eventuelle reaktioner før, under og efter energiarbejdet - og så vidt muligt ikke projicerer dit forløsningarbejde uden for dig selv.

Energiarbejde og energimæssig udrensning

Energimæssig udrensning er en betegnelse for at energisystemet stabiliserer sig og giver slip på energi der støjer og gør det svært at mærke dig selv.

Den måde, mange oplever denne form for bevægelse i energisystemet på, er gennem en høj sensitivitet i nervesystemet, der kan føre til ubehag og uro.

Hvis du føler dig generet af energimæssig udrensning vil aktiviteter, der giver dig ro og jordforbindelse være en god måde at skabe balance på.