KROPPEN er din stærkeste spirituelle kanal

2180-det-kosmiske-energisysten-kroppens-bevidsthed-1200x628

Spiritualitet er krop, intuition og intellekt i en strømmende, dynamisk forbundethed.

Hvert bevidsthedslag har sit eget kompetencefelt, og sin egen lige berettigelse.

2100-sideopdeling-1000x120.png

Intellektet skaber forståelser, visualiseringer og rammer der gør det muligt for os at rumme spiritualiteten i vores hjernes kategoriske perception.

En ramme kan være helt enkel, som "det eneste jeg forstår er at jeg ikke forstår noget", som giver mulighed for at hengive sig til intuitionens indre vejledning uden at have behov for perspektivering. 

Men en ramme kan også være en kompleks teoretisering over eksistentielle spørgsmål eller projektion af egne indre processer til mytologier fra denne og andre verdener.


Intuitionen kan ses som sammenbindingsled mellem intellektets kanalisering af forståelser med de følelsesmæssige reaktioner, der strømmer som kropslige fornemmelser af bekræftelse og afkræftelse. Hvis en forståelse - eller ramme - ikke bliver bekræftet af intutionen, er oplevelsen ikke spirituel - en åndelig oplevelse, der erkendes gennem en følelse af renhed helt ind i kroppen og belønningssystemet.


2100-sideopdeling-1000x120.png

Det bringer os videre til kroppen - som jeg kalder vores stærkeste spirituelle kanal. Det er den, fordi vi ikke kan mærke bekræftelse, resonans, åndelig kontakt eller nogen som helst andre sansninger uden belønningssystemet, der aktiverer så meget af kroppen, som vi har tilgængelig.

Jo mere af vores kropslige fornemmelse, der resonerer sammen med en følelse, desto mere forbundet er vi med den.

Hvis der en følelse, vores krop ikke kender, kan det være svært at genkende den helt ind i kernen. Det kan både være opbyggende følelser som kærlighed og tryghed, der er fremmed for os, men også nedbrydende følelser som lavt selvværd, kroppen ikke genkender.

2100-sideopdeling-1000x120.png

Positive affirmationer (bevidste såvel som ubevidste) træner bevidsthed og krop i at reagere, så affirmationernes energistrømme bliver naturlige for os - og vi til sidst måske slet ikke behøver at bruge dem længere.

Negative affirmationer kan gøre nøjagtigt det samme - altså træne systemet i at stå stærkt i lige netop deres energi. Heldigvis trives vi dårligt i energistrømmene fra negative vibrationer, så de fleste mennesker vil søge mod at forløse dem og erstatte dem med noget opbyggeligt.

I den nye tids energistrømme er der mange nye, smukke energier vi mennesker er i stand til at sanse og reagere på. Og nogle af de energier kan vi have brug for at lære at kende, så vi kan samarbejde med dem helt inde fra vores egen dybeste kraft.

Kroppen.

Kroppen samler sansninger og forståelser af højtvibrerende energi gennem bekræftelser fra belønningssystemet, som strømme af intuition og kraft i kroppens bevidsthed.

2100-sideopdeling-1000x120.png

Kroppens Bevidsthed | Det Kosmiske Energisystem
12 aktiveringer i Den Nye Tids energistrømninger

Det holder jeg 12 meditationer om, der gennem 12 forskellige temaer arbejder med integration af den nye tids energistrømninger i kropsbevidstheden - som støtte til højere resonans og mindre støj i både krop, følelser og tanker.

✔ Fleksibel deltagelse: LIVE, fjernhealing og/eller videoundervisning
✔ Næste meditation "VIXEN kosmisk aktivering" afholdes LIVE torsdag d. 7. maj kl. 20.30-22.00
✔ Onlineafspilning af video og lyd
✔ Download lydfiler til din computer til evigt eje

Læs mere om "Kroppens Bevidsthed - 12 aktiveringer i den nye tids energistrømme"

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar