Tiden er ved at løbe ud for fænomenet "Tilgivelse"...

16.4-maage-bag-grene-tilgivelse-og-frihed-fra-fortiden-1600x300

I dag vil jeg gerne starte med et (måske) kontroversielt postulat;

Tiden er ved at løbe ud for  fænomenet "tilgivelse".

I hvert fald i den form, vi - også bogstaveligt talt, i prædikener - er blevet prædiket de sidste mange hundrede år.

2100-sideopdeling-1000x120


Vi har i høj grad har taget tilgivelse til os som en akt, der har omdrejningspunkt omkring dynamikken mellem to individer, med subjektet som  udgangspunkt.

Hvor subjektet er den forsmåede, der tilgiver den anden part - eller i hvert fald gør sit bedste for det.

"Jeg tilgiver dig," kan subjektet sige, når forsmåelsen inden i er så udholdelig, at man med lidt god vilje kan se bort fra den.

En sådan tilgivelse kan forholdsvis nemt antage en obskøn form - fordi der fra det uforløste (altså det, der stadig er forsmået), strømmer energi der ikke er i balance. Det kan fx give sig udslag en dominansakt, hvor subjektet i sin påtagede generøsitet sætter anden part i en skamfuld rolle.

Så kan "Jeg tilgiver dig" komme til at være en brik i et rollespil, hvor den reelle tilgivelse slet ikke er til stede - selvom der leges med begrebet.

Det kan også være at anden part responderer på subjektets åbning, og udtrykker en ren tilstand af anger eller undskyldninger, hvorved tilgivelsen så kan afbalanceres og ligeledes blive ren, i dynamikken.


2100-sideopdeling-1000x120


Der er mange gode argumenter for at den rene tilgivelse strømmer uforceret fra en tilstand af balance, ligesom i det ovennævnte eksempel, hvor balancen skabes i en vekselvirkning mellem to parter.

Men den rene tilgivelse kan vi langt hen ad vejen skabe i os selv, ved at heale det nag, fortiden har sat i os.

Og når naget er healet, så strømmer tilgivelsen harmonisk og uforceret, helt af sig selv, fra den nye balance - og behøver slet ikke at verificeres hos den anden.


2100-sideopdeling-1000x120


Denne indre balance er en ren tilstand af tilgivelse, der ikke skabes i dynamikken mellem to parter, men i en helingsproces hos den forsmåede part - med blandt andet følgende fordele:

✔ Frihed fra at skulle mødes i en uløselig konflikt, for at få det godt inden i

✔ Frihed fra at skulle vente på en undskyldning der aldrig kommer, for at få din kraft tilbage

✔ Frihed fra at være tynget af fastlåste følelsesmæssige tilstande og overbevisninger fra mødet

✔ Strømmende ren energiudveksling og afbalancering hos begge parter - uden forcering eller projektioner


Det shamanistiske onlineforløb "Sjælens rejse mod tilgivelse og frihed fra fortidens smertebånd" giver dig mulighed for at blive skarp på tilgivelse og præmisserne for smerte og at bære nag, gennem 5 meditationer med dyb healing og kanaliseret undervisning.

Vi starter mandag d. 1. marts, og du kan deltage online 1.-5. marts kl. 9.30-10.45 - eller forskudt/senere som videoundervisning/lydfil.

Prisen er 495 kr. - ratebetaling er mulig.

TILMELD ONLINEFORLØBET 1.-5. MARTS


2282-portraet-karina-hvid-bluse-1200x1200

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar