Fredskamp og frihed i den nye tidsalder | Shamanistiske perspektiver

984-sinjain-roman-soldier-1200x628

Menneskets historie er fyldt med legendariske, skæbnesvangre, smukke og brutale beretninger om menneskets kamp for fred.

Det er dybest set (næsten) altid det, vi kæmper for - fred.

Et af grundpræmisserne for fred er bevægelighed inden for de rammer, vi som (forskellige) mennesker har det godt med at være i.

Frihed.

Vi har nogle helt instinktive reaktioner ved oplevelse af begrænsninger - vi begynder at kæmpe for bevægelighed. Man kunne godt kalde det en frihedskamp.


Nogle af historiens helt store fredsforkæmpere har også været frihedskæmpere.

Legendariske ikoner og repræsentanter for nationaliteter og minoriteter der er blevet udbyttet og undertrykt af tyranniske regimer og herskere.


Den danske modstandsbevægelse ligger mange på sinde her i landet. Men også hovedpersoner under den franske revolution, forkæmpere for afroamerikanske rettigheder - og utallige beretninger findes der, om kampen for frihed.


I de nutidige vestlige samfund ELSKER mennesker sådan nogle episke beretninger (filmhistoriens største succeser taler deres tydelige sprog).

Kampen for FRIHED. Det vækker en gnist, en hukommelse i os, om fortidens kamp for lighed, retfærdighed og ikke mindst LIVET. Bogstavelig talt.

Et narrativ, en grundsten i vores identitet og forholden os til vores egen historie som mennesker og menneskehed.


Verdenssamfundets informationsteknologiske strømme præsenterer for tiden mange muligheder for at forholde sig til begrænsninger, frihed og fred, fra den skinbarlige overlevelse til værdimæssige og eksistentielle betragtninger.

Og det, vi ser, er en splittet verdensbefolkning - omkring politik, værdier, virkelighedsbilleder.

(Filmen "The Social Dilemma" præsenterer på en fin måde hvordan sociale medier er medvirkende til at skabe disse segmenter).


Vi kæmper stadig for FRED, for frihed, og det vil vil formentlig blive ved med at gøre, så længe vi kan finde noget vi ikke synes er, som det skal være.

Kunsten er at stå så rent i os selv, at vi har en minimal påvirkning fra automatreaktioner i flokmentalitetens konsensus og hierarkiske mønstre.

At kunne skelne mellem reflektoriske forsvarsværker og faktiske holdninger og meninger, der strømmer fra det dybeste lag af vores værdisæt.

At kunne stå ved os, i os selv, og kæmpe for det, vi tror på hele vejen inde fra sjælen, og ud i verden omkring os.

At kunne mødes og rumme forskelligheder, fordi der ikke er nogen impulser fra instinktlagene, der er farver vores integritet.

I de seneste tid har jeg i meditationer og visionsrejser flere gange mødt Robespierre - en spydspids under den franske revolution, som tog en meget aktiv del i det følgende terrorregime der varede frem til 1794, hvor mange hoveder rullede som et led i at sikre politisk stabilitet i samfundet.

Han er en af de mange historiske freds- og frihedsforkæmpere, jeg for tiden fornemmer lader deres visdom strømme fra menneskets kollektive bevidsthedsfelter, og jeg har modtaget denne helt enkle kanalisering fra ham:

"Freden for den enkelte er friheden for det fælles. Derfor er frihedskampen er en kamp for fred. I fortid, nutid og fremtid. Glem aldrig det."


Fredag d. 12. marts holder jeg en gratis workshop med meditationer i 5 forskellige temaer, og kanaliseret undervisning i 5 aspekter af det at kæmpe for fred med fuld kontakt til sin egen integritet og sjælsvisdom.

Undervisningen forholder sig ikke til politisk overbevisning, holdninger eller værdier, men er en formidling skabt ud fra almenmenneskelige betragtninger, og målrettet alle, der mærker et kald i forhold til at kæmpe verdensfreden.

𝟓 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐧𝐢𝐧𝐠
Hver del varer ca. 20 minutter
𝟭. 𝗦𝗷æ𝗹𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘀𝗶𝗴𝘁𝗲𝗿 𝗶 𝗹𝗶𝘃𝘀𝗼𝗽𝗴𝗮𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗺 fredskæmper
Frihedsmeditation med en rejse til sjælens visdomsfelter
𝟮. Fredskampen 𝗶 𝘀𝗮𝗺𝗹𝗲𝘁 𝗳𝗹𝗼𝗸
Perspektiver på konstruktive og udfordrende dynamikker i flokmentaliteten
𝟯. 𝗞𝗮𝗺𝗽𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗳𝗿𝗶𝗵𝗲𝗱
En healende rejse ind i reaktionsmønstre og overbevisninger omkring frihedsbegrænsning fra din egen livshistorie
𝟰. Fredskampen 𝗶 𝗱𝗲𝘁 𝗻𝘂𝘁𝗶𝗱𝗶𝗴𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗳𝘂𝗻𝗱
Meditation med afbalancering af reaktioner på dynamikker, grupperinger og konsensus
𝟱. 𝗜𝗻𝗱𝘃𝗶𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝘀𝗷æ𝗹𝘀 𝗹𝘆𝘀 𝘁𝗶𝗹 𝘀𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝘀𝗸 fredskæmper
Guidet af ånden over Robespierre og verdenshistoriens frihedskæmpere

𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐬𝐤𝐞 𝐨𝐩𝐥𝐲𝐬𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐨𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞𝐝𝐞𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞
✔ Undervisning med plads til alle holdninger og værdier, der ikke er begrænsende for andres ret til frihed
✔ Healingen arbejder optimeret sammen med din egen selvhealingskraft.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar