Visionsrejser

SAGAER FRA DYBET

Online healerkursus 2. påskedag kl. 10-14.30

931-hvide-droemme-visionsrejser-iii-sagaer-fra-dybet-karina-bundgaard-1200x225.jpg

5 kanaliserede visionsrejser fra jordens ældste bevidsthedslag

5 tilgange til at afkode din underbevidstheds dybeste hemmeligheder

5 åbninger til at sætte energistrømmene fra dine drømme fri i livet

Aktivering af dine egne kompetencer til at kunne formidle intuitiv healing i underbevidsthedens visdomslag

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Karina Bundgaard
Shaman i den nye tid

Deltag online eller som videoundervisning
- afholdes online 2. påskedag d. 13. april kl. 10.00-14.30

EARLY BIRD 650 kr. tom. mandag d. 5. april
Onlineprisen er herefter 850 kr. 
(Mulighed for betaling i rater)

Deltag på "Visionsrejser: Sagaer fra Dybet" 2. påskedag

Hvad er visionsrejser?

Visionsrejser er kanaliserede, narrative formidlinger af rene energistrømme, som kan være fortalt i eksisterende mytologiske rammer eller drømmerejseform.

Fortælleformen skaber en forstærkning af energiens helende effekt ved at åbne for bevidsthedens opmærksomhed på afbalancering af indre processer gennem dynamikken i fortællingen.

2100-sideopdeling-1000x120.png

Galaktiske mytologier

Visionsrejserne i "Sagaer fra Dybet" har sit narrative omdrejningspunkt omkring de galaktiske mytologier i en  kanaliseret fortolkning i den nye tids energistrømme.

I tolkningen af underbevidsthedens vigtige, men til tider diffuse beskeder, er drømme og visionsrejser nogle gange den mest effektfulde tilgang til at skabe klarhed og sidenhen forståelse.


2100-sideopdeling-1000x120.png

Gratis webinar

Visionsrejser arbejder med at højne kommunikationen mellem underbevidsthedens og bevidsthedens energistrømme i en form, der i begyndelsen kan være nemmere at mærke end at forstå.

Derfor har du mulighed for at deltage på optakten til "Sagaer fra Dybet", hvor du modtager healing, kanaliseret undervisning, der beskriver forløbet samt introduktion til visionsrejseformen.

Du kan deltage live d. 27. marts kl. 13.45-14.15 - eller senere som video.

Tilmeld gratis webinar"Sagaer fra Dybet" d. 27. marts

Sagaer fra Dybet

5 REJSER IND I DIN UNDERBEVIDSTHEDS DYBDE

1.
Kampen om yderkosmos

En fortælling om hvordan støjen fra Universets yderste kanter har forsøgt at opsluge jorden i dens skabelse, før der endnu var liv.

Afbalancering af de underbevidste strømningers udveksling og kommunikation med omgivelserne

Guidet af De Yderkosmiske Mestre.

2.
Kampen om inderkosmos

En fortælling om hvordan kosmiske entiteter har forsøgt at opsluge den voksende bevidsthed og selvstændighed i jordens væsener.

Afbalancering i underbevidstheden egne dybeste processer og åbning til nye erkendelseslag.

Guidet af De Inderkosmiske Mestre.

3.
Kampen om de organiske koder

En fortælling om galaktiske modstanderes påvirkning på menneskehedens genetiske og organiske udvikling.

Healing af bindinger i de genetiske koder forårsager af påvirkning fra energiarbejde fra galaktisk bevidsthed.

Guidet af Gaia og Jordens bevidsthedsfelt.

4.
Kampen om sindet og mentaliteten

En fortælling om hvordan menneskets identitet er blevet farvet af forsvarsværker mod at se for meget af den galaktiske kamp.

Healing af bindinger og overbevisninger, der holder menneskets syn på sig selv fastlåst som et forsvarsværk.

Guidet af Ærkeenglen Michael.

5.
Kampen om de kollektive felter

En fortælling om hvordan mennesket har været fanget i en territorial kamp om kontrol med jordens bevidsthed og bevidsthedsfelt.

Genetablering af kanalerne der strømmer rent fra menneskets underbevidsthed til alle andre væsener.

Guidet af De Alkymiske Mestre.

5 visionsrejser med guidet healing hvor vi bliver vi ført ind i en kanaliseret fortælling om en kosmisk kamp om at få indflydelse på jordens skabelse af liv

Jorden har siden dens skabelse været støttet af universelt lysarbejde, ledt an af konstellationer som Det Galaktiske Råd og Det Store Hvide Broderskab.

Men også galaktiske påvirkninger, der har ønsket indflydelse til egen vinding fremfor universel balance, har været en integreret del af jordens historie.

Galaktiske bevidstheder har besøgt, beboet og okkuperet Jorden siden urtiden, og sat deres præg på livets opståelse, udvikling og udformning ved at udføre potent energiarbejde, som både har skabt uhørte potentialer i jordens ressourcer, og rystet jorden i sin grundvold.

Kampen mellem bevidsthedernes intentioner, mål og visioner for jorden, og senere hen også menneskeheden, ligger lagret i jordens hukommelse i de frekvenslag som den udspillede sig i.

Strømme af energi og toner, som i tiden lige nu alle er blevet tilgængelige på en og samme tid.

I de 5 visionsrejser i "Sagaer fra Dybet" kanaliseres kronologien i én formidling for at kunne bringe forløsning til de lag i os, som bærer koderne til at kunne frisætte den del af vores underbevidsthed, som er låst fast i jordens galaktiske skabelseshistorie.

Sagaer fra dybet
5 trin ind i en dybere kontakt med dine underbevidste kodninger

931-hvide-droemme-visionsrejser-iii-sagaer-fra-dybet-karina-bundgaard-1200x225.jpg

5 guidede visionsrejser med dyb, guidet healing, der tilsammen skaber fortællingen om hvordan bevidstheder fra andre galakser og de ydre kanter af universet har kæmpet om at få indflydelse på jordens skabelse af liv.

Du modtager healing og støtte til omstilling i dine dybeste bevidsthedslag i forhold til at rumme de modsatrækkede træk, du mærker i dig selv og i forhold til andre mennesker. Din intuition bliver skærpet, og dine indre kampe og modstand bliver healet og forløst - en vibrationsændring, der både styrker din evne til at manifestere og sætte handling din spiritualitet og livsformål.

Desuden aktiveres dine egne kompetencer gennem energiarbejdet i at kunne formidle healing ud fra denne rene og dybe tilstanbd.

Deltagelse i online eller som video/lydfil - med mulighed for at gennemføre forløbet 100% tilpasset din egen planlægning.

“Visionsrejser III: Sagaer fra dybet” er kanaliseret, hvilket vil sige at hver episode udfolder sig samtidig med at den afholdes. Healingen, du modtager, er guidet og kraftfuld, og skaber plads til at du kan løfte din bevidsthed og vibration ud af mønstre omkring indre modstand, og lade din energi flyde der hvor der er flow og lethed.

De 5 visionsrejser afholdes mandag d. 13. april kl. 10-14.30. Udover hver rejse på 20-30 minutter er der introduktion til dagen og til at bruge energien som healing.