Spiritualiteten & Det Personlige Lederskab

2015-workshop-for-yoga-laerere-1200x628

I individualismens og spiritualitetens tid oplever mange mennesker en bevægelse væk fra primært at afsøge forståelse for livet ved at søge bekræftelse fra verden omkring.

I stedet bevæger vi os - omend kollektivt - ind i hver vores indre rejse med pejling gennem fænomener som resonans, intuition og sjælelige værdier.

Overgangen fra at rammesætte sig selv og sin identitet fra samfundsmæssig og kulturel konsensus, til at finde nuancer og perspektiver i sin egen indre refleksion, kan give en oplevelse af både at føle sig 100% på rette vej, og samtidig have en følelse af dybt vand og usikkerhed - fordi vi stadig har stærke impulser der afsøger bekræftelse fra det ydre.

2100-sideopdeling-1000x120.png


I spirituelle kredse arbejdes der med begreber som indre sandhed, egen autoritet, sjælsvisdom, resonans - der på hver deres måde afdækker tilgange til at integrere det, vi oplever i verden, med vores egne dybeste integritet og værdisæt.

Det sker fordi vi i individualismens tid er blevet bevidste om at hvert individ har en unik tilgang at bidrage til fælleskabet. Og vi gør det også fordi spiritualiteten, i dens mangfoldighed af former, har givet os perspektiver og rammer, i stigende grad har gjort det muligt at frisætte bevidstheden fra flokinstinktet og kollektivet, og skabe et sundt og stærkt fundamentet i netop det bidrag.

En af de største opgaver for mange af os lige nu er at finde tilliden i os selv til at det fundament er stærkt nok til at bære os.

At kunne stå roligt i os selv, mens overlevelsesinstinktet viser os de gamle mønstre, hvor vi har været vant til at reagere på forskelle mellem vores egne standpunkter og flokkens standpunkter med konflikt, usikkerhed og kamp.

2100-sideopdeling-1000x120.png

Den ro, der ligger inde bag ved de reaktioner og mønstre, er det personlige lederskab, som stille og smukt er ved at udfolde sig fra hvert et menneske i denne tid.

En ro, hvorfra mennesker kan møde andre i dybsindig og oprigtig udveksling. Hvor ethvert møde - uanset formen - med nye perspektiver vil være en udbygning til det, vi har med os, fremfor en - måske kæberaslende - rejse ind i usikkerhed og indre tvivl.

Forståelse og frisættelse fra de impulser i overlevelsesinstinktet, der fortæller os at vi skal gå kompromis med vores egne sjælelige værdier for at tilpasse os flokken, er et vigtigt skridt ind i at finde og styrke dit eget personlige lederskab.


Alfa & Omega
6 shamanistiske perspektiver på at tage lederskab i dit liv

2146-ulvens-totemkraft-1600x300.jpg

Online d. 20.-24. april eller forskudt som videoundervisning

Læs mere om onlinekurset "Alfa og Omega", hvor vi gennem healing og shamanistisk energiarbejde i 6 trin styrker udgangpunktet i forhold til at træde ind i dit personlige lederskab.

✔ EARLY BIRD 495 kr. tom. d. 19. april
✔ Deltag online eller forskudt som videoundervisning
✔ 6 shamanistiske perspektiver på dit personlige lederskab

LÆS MERE


0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar