SIDEN TIDERNES MORGEN HAR MENNESKET SET UD MOD STJERNERNE

Shamanismens indtog i Vesten lærer os meget om at vende tilbage til vores rødder i Jorden.

Det er essentielt at vi genskaber bevidst kontakt med Jordens strømmende kraft og naturens symbiose.

Det er essentielt at vi husker, at vi selv er en del af denne symbiotiske kraft, og fra vores inderste væsen genlærer at tage ejerskab over at bidrage positivt til den overordnede balance.

Men siden tidernes morgen har mennesket også set ud mod stjernerne og de kosmiske felter, alting er skabt af.

Vi har med vores bevidsthed rakt ud efter de strømme af energi, der fra vidderne omkring Jorden er landet ind til os, og har skabt narrativer, som vi har kunnet bruge til at kommunikere gennem.

Dengang for tusinder af år siden, hvor mennesket ikke havde glemt, at vi er børn af Jorden, var det shamanernes opgave at sikre balancen i kontakten med de energierne og strømmene af bevidsthed fra andre dimensioner - også de udenjordiske.