Produkter

Shamanistiske onlineforløb

Meditation, healing og undervisning at tune ind på de krystallinske vibrationslag, som strømmer i dit bevidsthedsfelt, og gennem kontakten med de krystallinske felter fra det universelle matrix at balancere dig selv, dine omgivelser og dit livsflow.

Metoden bliver integreret i dine kompetencer, så din egen intention og intuition har adgang til den, og du kan også bruge metoden som udgangspunkt for at heale dig selv og andre.

Healingen vil balancere i de krystallinske vibrationslag, og vil kunne give en støtte til at modvirke symptomer på forhøjet sensitivitet og stress.

DKK 495.00

Deltagelse online torsdagd. 23. december kl. 10-13 eller forskudt som videoundervisning

En shamanistisk onlineworkshop der gennem meditation, healing og kanaliseret undervisning giver en dybere forståelse for de healingskraft, der samles i de kollektive felter omkring mærkedagene, og skaber en dyb og smuk integration med denne kraft ind i dit fundament.

1. Styrket forbindelse med de kollektive felters healingskraft (grundmeditation)
2. Udvidelse af kapaciteten for at modtage lys til fundamentet (POWERHEALING)
3. Fordybet kapacitet for at skabe balance i skyggerne (POWERHEALING)
4. Integration af selvhealingskraften i lys-skygge balancen
5. Ankringsmeditation om udlevet næstekærlighed + øvelser i healing

DKK 100.00

Deltagelse online d. 12. november kl. 11.00-14.30 eller forskudt som videoundervisning
LAZY BIRD 295 kr. (herefter 495 kr.)

En shamanistisk onlineworkshop der healer de dybereliggende årsager bag uforholdsmæssige reaktioner på at miste eller give afkald på materielle genstande.

Vi arbejder med perspektiver på hvordan projektioner i genstande kan være både givende og afhængighedsskabende, og med redskaber til at udligne den energimæssige balance - i en frisættelse af din bevidsthed som menneske fra at være bundet i en stoflig mentalitet.

1. Affektionsværdi og følelsesmæssige projektioner (grundmeditation)
2. Afmagt og sorg ved tab af genstande (powerhealing)
3. Fortvivlelse og desperation ved tab af genstande (powerhealing)
4. Projicerende mønstre ved tab af genstande (powerhealing)
5. Ankringsmeditation og øvelser i selvhealing og healing

DKK 495.00

Deltagelse online d. 22. oktober kl. 11.00-14.30 eller forskudt som videoundervisning
LAZY BIRD 295 kr. (herefter 495 kr.)

En shamanistisk onlineworkshop, der åbner for en styrkelse af den naturlige selvopretholdelse fra overlevelsesinstinkt til fuldbåren sjælsværdighed.

Gennem meditation, healing og kanaliseret undervisning arbejder vi med at flytte forståelsen af selvopretholdelsen som en sidste bastion for overlevelse, til en lysende udfoldelse af  livskraft og livsvirke - fra selvopretholdelse til kraftudfoldelse.

1. Balance i den fundamentale selvopretholdelse
2. Styrkelse af den fysiske selvopretholdelse
3. Styrkelse af den følelsesmæssige selvopretholdelse
4. Styrkelse af den sjælelige selvopretholdelse
5. Ankringsmeditation og øvelser i healing.

DKK 495.00

En onlineworkshop der gennem meditation, healing og undervisning guider dig gennem 5 essentielle tilgange til at transformere vredens almenmenneskelige grundaspekter til KRAFT og KÆRLIGHED.

1. Instinktlagenes kommunikationssystem (grundmeditation)
2. Healing af impulser fra frustration & irritabilitet
3. Healing af impulser fra afmagt & frasigelse
4. Healing af impulser fra aggression & dominans
5. Ankringsmeditation samt øvelser i selvhealing og healing

DKK 495.00

Deltagelse online d. 16.-20. august kl. 12.15-13.30 eller forskudt som videoundervisning
Pris: 795 kr. (ratebetaling mulig)

I livmoderens kraftfulde rum er der en verden af styrke og kærlighed, dedikeret til sammensmeltningen mellem mand og kvinde - og til skabelsen af liv.

I dette onlineforløb træder vi ind i en healende rejse, der frisætter livmoderens urkraft, og forløser fastlåsninger i de seksuelle kraftstrømninger - i en styrkelse af LIVSKRAFTEN såvel som den seksuelle bevidsthed.

1. Kønsdualiteten i menneskets urbevidsthed
2. Den feminine urkraft og moderskabet
3. Den maskuline urkraft og faderskabet
4. Symbiosen i den fysiske sammensmeltning
5. Healing af energistrømmene gennem livmoderens dualkraft

DKK 795.00

Deltagelse online d. 1.-3. september kl. 12.30-14.30 eller forskudt som videoundervisning
Pris: 795 kr. (ratebetaling mulig)

Et onlineforløb der guider dig gennem 5 essentielle grundforståelser for stærke relationer - samt en BONUS øvelse til ekstra dyb healing af dine egne relationer.

1. Healing af mangeltilstande der skaber længsel og afhængighed
2. Aktivering af anlæg for grounding i dit personlige lederskab
3. Balance i kærlighedsudvekslingen i alle niveauer
4. Balance i responsdynamikker og kommunikation
5.1 Ankringsmeditation samt øvelse i selvhealing

DKK 795.00

Velkommen til et shamanistisk healingforløb med fordybelse i smukke og naturlige aspekter af livsrejsen og bevidstheden om døden.

Gennem meditation, healing og kanaliseret undervisning skaber vi i 5 trin kontakt med vores eget fundament for at stå stærkt i  livets cyklus og den smukke bevidsthed om rejsen mod døden

1. Kroppens naturbundne bevidsthed om livsrejsen
2. Den kollektive traumelåsning omkring dødssmerte
3. Den kollektive frygtlåsning omkring tab og afsavn
4. Efterlivsbevidsthed og visdommen fra forfaderfelterne
5. Healing af dødsangst og andre låsninger i bevidstheden om livsrejsen | Øvelser i selvhealing og healing

DKK 899.00

En onlineworkshop med undervisning, healing og redskaber til at styrke dit fundament i helingen af tidligere oplevelser samt håndteringen af nye udfordringer, det som individ kan være at opleve dominansadfærd fra en autoritet eller magtinstans.

Vi arbejder ud fra en forståelse af individualitet og alfahierarki med at afbalancere de ufrivillige underkastelsesmønstre vores instinktlag er underlagt i mødet mellem individ og højere autoritet.

✔ Dit materiale ligger klar til afspilning online!
✔ 3 meditationer à med fordybelse i hvert sit tema
✔ E-bog med arbejdsark til undervisningen
✔ Healingen arbejder optimeret sammen med din egen selvhealingskraft.

DKK 295.00 (+ 25% moms)

Et dybt og forløsende kursus, der gennem healing og undervisning støtter din krop og bevidsthed i at sætte dig fri fra resonans med tung og mørk energi.

1. Universalbalancen i kroppens energistrømme
2. Balance i impulser fra tankestrømmene
3. Balance i impulser fra følelseslagene
4. Balance i impulser fra underbevidstheden
5. Balance i impulser fra instinktlagene
6. Ankringsmeditation og selvhealingsøvelse
7. Energiarbejde og øvelser i healing

DKK 1,400.00

Deltag online d. 3.-7. maj eller forskudt som videoundervisning

Jalousi, misundelse og skinsyge er på hver deres måde overlevelsesinstinkets rå vejledning til os om hvordan vi kan udligne følelsesmæssige mangeltilstande - men uheldigvis på en måde, der samtidig afholder os fra at heale de dybereliggende indre årsager.

1. Fundamentet for indre balance
2. Jalousien og at føle sig fravalgt
3. Misundelsen og at føle sig overset
4. Skinsygen og at føle sig mindreværdig
5. Ankring af energien og undervisning i healing

DKK 899.00

Deltag online d. 23. juli kl. 11-13.30 eller forskudt som videoundervisning

Velkommen til en shamanistisk onlineworkshop med fordybelse i at styrke kroppens naturlige livsglæde gennem chi-flow - i åndedrættet, kroppens bevægelser, fysiologisk og energimæssigt.

Workshoppen er henvendt til alle, uanset erfaring med spiritualitet, energiarbejde og healing - og vi arbejder metodisk og lettilgængeligt gennem åndedræt, energibevidsthed og kropsbevidsthed.

Vi tager udgangspunkt i kroppens udveksling med sommersolen, men Chi-Flow teknikken er generelt anvendelig.

1. Chi-flow i den naturlige vejtrækning
2. Chi-flow i energibevidste bevægelse
3. Chi-flow healing fra kroppens naturlige livsglæde