Produkter

Meditationer og Visionsrejser

DKK 495.00 (including 25% moms)

5 healende visionsrejser ind i historien om Djengis Khan, der samlede Mongoliet og satte en grundpille i menneskehedens spiritualitet kollektive bevidsthedsfelter.

1. Shamanen | Den shamanistiske kraft
2. Skæbnen | Den kosmiske stjernevej
3. Livsvejen | Kærligheden og smerten
4. Faldet | Kosmisk tilgivelse
5. Livsværket | Lyset fra livshistorien

DKK 495.00 (including 25% moms)

8 meditationer hvor vi gennem energi og healing arbejder med at genskabe den indre symbiose med naturens kraft.

1. Den oprindelige kontakt
2. Mennesket som samler
3. Mennesket som jæger
4. Mennesket som dyrker
5. Mennesket som udvinder
6. Mennesket som skaber
7. Mennesket som tænker
8. Det oplyste menneske

DKK 295.00 (including 25% moms)

8 meditationer der styrker, synkroniser og stabiliserer dit system i dets krystallinske frekvenslag med jordens mineralfelter.

1. Det krystallinske skabelsesmatrix
2. Jorden og mennesket v. Arcturion
3. Seraphimfeltet og spejlreflekseffekten
4. Pleyadion og de højere aspekter
5. Ærkeenglen Michael
6. Sirion og intellektets vej
7. De Alkymiske Mestre
8. De Krystallinske Mestre

DKK 495.00 (including 25% moms)

8 guidede meditationer, der bringer dig i kontakt Jordens symbiose gennem visdomsfelterne for elementaler og mestre.

1. Kontakt med Jordens visdomsfelter
2. Devaer og alfer
3. Jætter og stenelementaler
4. Ildelementaler
5. Dybhavet og Jordens vande
6. Æterisme og vindelementaler
7. Metallurgi og alkymi
8. Mennesket

DKK 295.00 (including 25% moms)

8 guidede visionsrejser, der gennem shamanistisk portalarbejde skaber åbning til kraftcentre i Universets galaktiske mytologier.

1. Indvielse af jordanker
2. Visionsrejse til Lemurien
3.Visionsrejse til Atlantis
4. Visionsrejse til Andromeda
5. Visionsrejse til Lysets Rige
6. Visionsrejse til Universets nulpunkt
7. Visionsrejse til Mars
8. Visionsrejse til Universets Kraft

DKK 295.00 (including 25% moms)

8 guidede visionsrejser, der gennem shamanistisk energiarbejde skaber åbning til nye og gamle kraftcentre på Jorden.

1. Pyramiderne i Egypten
2. Skabelseshulen i Grønlands grund
3. Aztekerriget
4. Marianergraven
5.  Nordpolen og Antarktis
6. Sibirien og Hjertet i Bajkal
7. Bermudatrekanten
8. Menneskets Oprindelse

Shamanistisk healingsrejse i underbevidsthedens dybeste strømme

DKK 495.00 (including 25% moms)

En healingsrejse, hvor vi i indstrømningen fra Poseidons kraft modtager healing og støtte til at finde balance i de dybe lag af underbevidstheden, der åbner sig som en del af den eksplosive spirituelle opvågnen, menneskeheden står over for i denne tid.

Meditationer

1. Grundmeditation i Poseidons kraftfelt (45 minutter)
2. Penelope og længslens dyb (kort kanalisering)
3. Kalypsos favntag (kort kanalisering)
4. Kyklopen Polyphems grotte (kort kanalisering)
5. Charybdis og Skylla (kort kanalisering)
6. Kirke (kort kanalisering)
7. Afrundingsmeditation i Poseidons kraftfelt (27 minutter)

Balancen i den fysiske forløsning og spirituelle rejse gennem fødselskanalen

DKK 50.00 (including 25% moms)

Healing og forløsning til blokeringer som kan være skabt i vores fostertilstand og fødsel gennem en spirituel og energetisk rejse med højtvibrerende støtte fra vores engle, guider og kærlighedsfelterne omkring os.

DKK 125.00 (including 25% moms)

Meditation onsdag d. 26. august kl. 22-23
Fleksibel deltagelse online/videoundervisning

Velkommen til en visionsrejse kanaliseret fra bjergguden Sanjin, hvor vi bliver indviet i Hallasans mytiske nøgler.

Det koreanske folk har disse nøgler liggende krypteret i sin kollektive bevidsthed, som et af Koreas unikke bidrag til de globale energistrømninger i den spirituelle tidsalder.

DKK 125.00 (including 25% moms)

En visionsrejse med healing og forløsning i skyggesider samt et arbejde på at skabe perspektiv, lys og kærlighed gennem fortællingen om Loke.

Shaman Songs / Mikkel Rørbæk kanaliserer musik til afrunding af visionsrejsen.

DKK 50.00 (including 25% moms)

Gratis deltagelse via Facebook d. 27. februar kl. 13 eller senere som videoafspilning
Download af materiale: 50 kr.

Velkommen til shamanistisk kraftcirkelarbejde i energistrømmene fra indgangen til Oksens År 2021.

Temaet for kraftcirkelarbejdet er samhørighed og samklang mellem menneskehedens ældste og yngste generation i bevidsthed, slægtsskab og sjælfulde energi.

GRATIS DELTAGELSE I FACEBOOKGRUPPE


Du skal kun købe adgang for 50 kr. hvis du har et særskilt ønske om at kunne downloade materialet.

DKK 100.00

En shamanistisk onlineworkshop der gennem meditation, healing og kanaliseret undervisning giver en dybere forståelse for de healingskraft, der samles i de kollektive felter omkring mærkedagene, og skaber en dyb og smuk integration med denne kraft ind i dit fundament.

1. Styrket forbindelse med de kollektive felters healingskraft (grundmeditation)
2. Udvidelse af kapaciteten for at modtage lys til fundamentet (POWERHEALING)
3. Fordybet kapacitet for at skabe balance i skyggerne (POWERHEALING)
4. Integration af selvhealingskraften i lys-skygge balancen
5. Ankringsmeditation om udlevet næstekærlighed + øvelser i healing