Shamanistisk SITTING

HEALING · LIVSVEJLEDNING · KLARSYN

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Karina Bundgaard
Shaman i Den Nye Tid 

Pris: 850 kr. · Varighed: 25 minutter

Aarhus C eller Skype/Messenger/Telefon

25 minutter er i udgangspunktet en optimal tidsramme for din sitting

Jeg anbefaler 55 minutter hvis du har flere end 3 emner, du gerne vil nå i dybden med, eller du har en tung tilstand, der gør det svært for dig at holde livslysten oppe i hverdagen.

BOOK EN TID ONLINE

SHAMANISTISK HEALING

Grundarbejdet i din sitting er den shamanistiske healing, du modtager. Det er den, der skaber forløsning og mulighed for at give slip på fastlåsninger, så du kan skabe momentum på din livsvej fra et nyt udgangspunkt.

Shamanistisk healing arbejder fra en dyb intention om styrkelse af din egen selvhealingskraft, og den healing, du modtager, tager du med dig som en ny kompetence til din udviklingsvej.

Det betyder at du efter din sitting vil kunne opleve et spontant styrket fodfæste, og at du sjældent vil opleve at have brug for den samme støtte mere end én gang.

552-shamanistisk-kraft-karina-bundgaard-952x498
858-energibillede-multidimensionalitet-952x498

DIN HEALINGPROCES

En del af den shamanistiske healing, du modtager under din sitting, lagrer sig ind som depoter af energi, som dit system frigiver efterhånden som dine livsprocesser naturligt udvikles og udfolder sig.

I 1-3 måneder efter din sitting vil dit system på denne måde arbejde med at integrere energiarbejdet i et styrket udgangspunkt for dit fodfæste i livet.

Dine guider, engle og spirituelle kapacitet er sammen med din selvhealingskraft primus motor for denne udfoldelse. I det øjeblik, du træder ud af din sitting, overtager dit eget system fuldt og helt din healingproces.

Din sitting inkluderer lydoptagelse med indlagt healing, som du modtager pr. email

Forbehold for tekniske udfordringer (vil du være 100% sikker, anbefales det at du også optager selv)

BOOK EN TID ONLINE

KLARSYN OG KANALISERING

Under din sitting vil jeg, med mulighed for dialog, sætte ord på de processer og fastlåsninger, jeg som kanal fornemmer healingen arbejder med.

Det giver dig mulighed for at forholde dig til underliggende følelser og fastlåsninger, og derved give disse bevidsthedslag støtte til dybere og hurtigere forløsning.

Jeg er som kanal ikke selv styrende for præcist hvad der dukker op, men har fuld opmærksomhed på at det kanaliserede skal kunne drejes ind i relevante spor.

2128-healing-og-klarsynsaften-i-aarhus-1200x628
2161-celler-1200x628

SPØRGSMÅL OG KANALISERET SPARRING

I din sitting har du mulighed for at få klarsyn og kanaliseret sparring på 1-3 emner pr. 25 minutter som en del af den kanaliserede formidling.

Ønsker du sparring på flere spørgsmål vil vi kunne stille kort ind på hver med fokuseret healing og kort sparring, men vil givetvis ikke kunne nå i dybden.

Uanset om du kun har et enkelt tema med til sparring, vil du modtage healing til samtlige dine aktive livsprocesser.

Som støtte til din healingproces får du adgang til et onlineforløb i 1 måned

Onlineforløbet indeholder meditationer med healing som du kan tage i træk eller særskilt.

BOOK EN TID ONLINE

ÅBENHED OVER FOR UDFOLDELSEN AF DIN SITTING

Det er vigtigt at du i din sitting er indstillet på at være åben over at du modtager healing til at skabe et nyt udgangspunkt.

At være åben over for at de begrænsninger, du oplevede før din sitting, kan ændre sig løbende mens vi er været sammen.

At den del af kanaliseringen, der beskriver energiarbejdet, samtidig beskriver den healingproces du sidder aktivt i.

Og at den kanaliserede vejledning, du har modtaget, er et (kanske essentielt) bidrag til din livsvej - men det er healingen, der skaber den virkelige forandring.

1118-sjaelens-vej-sjaelsbevidsthed-og-samhoerighed-karina-bundgaard-1200x628
1119-sjaelens-vej-livsformaael-og-livsvej-karina-bundgaard-1200x628

KLARHED OVER FORMÅLET MED DIN SITTING

Før du booker din sitting er det vigtigt at du har forholdt dig til det, jeg tilbyder, som du har læst om i de foregående afsnit:

Shamanistisk healing og kanaliseret vejledning til et styrket udgangspunkt for at holde balancen i dine livsprocesser.

Du vil ikke modtage entydige svar på dine spørgsmål, men intensiv healing og nuanceret, kanaliseret vejledning til at kunne mærke din egen retning og fodfæste.

BOOK EN TID ONLINE