SHAMANISTISK HEALING

Grundarbejdet i en shamanistisk vejledbning er den healing, du modtager. Det er healingen, der skaber forløsning og mulighed for at give slip på fastlåsninger i krop, følelser og tanker, så du kan skabe et nyt udgangspunkt for at være dig.

Shamanistisk healing arbejder både med forløsning, og med at styrke din egen selvhealingskraft.

Det betyder at du i løbet af din session vil kunne opleve et spontant styrket fodfæste, og at du sjældent vil opleve at have brug for den samme støtte mere end én gang.

552-shamanistisk-kraft-karina-bundgaard-952x498
858-energibillede-multidimensionalitet-952x498

DIN HEALINGPROCES

En del af den shamanistiske healing, du modtager under din vejledning, lagrer sig ind som depoter af energi, som dit system frigiver efterhånden som dine livsprocesser naturligt udvikles og udfolder sig.

I 1-3 måneder efter din vejledning vil dit system på denne måde arbejde med at integrere energiarbejdet i et styrket udgangspunkt for dit fodfæste i livet.

Din egen selvhealingskraft er primus motor for denne udfoldelse. I det øjeblik, du træder ud af din sessionen, overtager dit eget system fuldt og helt din healingproces.

BOOK EN TID ONLINE

KLARSYN OG KANALISERING

Under din vejledning vil jeg gennem kanalisering og dialog sætte ord og perspektiver på de processer og fastlåsninger, jeg som kanal fornemmer healingen arbejder med.

Det giver dig mulighed for at forholde dig til underliggende følelser og fastlåsninger, og derved give disse bevidsthedslag støtte til dybere og hurtigere forløsning.

Jeg er som kanal ikke selv styrende for præcist hvad der dukker op, men har fuld opmærksomhed på at det kanaliserede skal kunne drejes ind i relevante spor.

2128-healing-og-klarsynsaften-i-aarhus-1200x628
2161-celler-1200x628

SPØRGSMÅL OG KANALISERET SPARRING

I din vejledning har du mulighed for at få klarsyn og kanaliseret sparring på 1-3 emner pr. 25 minutter som en del af den kanaliserede formidling.

Ønsker du sparring på flere spørgsmål vil vi kunne stille kort ind på hver med fokuseret healing og kort sparring, men vil givetvis ikke kunne nå i dybden.

Uanset om du kun har et enkelt tema med til sparring, vil du modtage healing til samtlige dine aktive livsprocesser.

Som støtte til din healingproces får du adgang til videoer med healing

Videoerne er beregnet til at give dig endnu mere udbytte af din session gennem forskellige fokuspunkter.

BOOK EN TID ONLINE

ÅBENHED OVER FOR UDFOLDELSEN AF DIN VEJLEDNING

Det er vigtigt at du i din vejledning er indstillet på at være åben over at du modtager healing til at skabe et nyt udgangspunkt.

At være åben over for at de begrænsninger, du oplevede før din sitting, kan ændre sig løbende mens vi er været sammen.

At den del af kanaliseringen, der beskriver energiarbejdet, samtidig beskriver den healingproces du sidder aktivt i.

Og at den kanaliserede vejledning, du har modtaget, er et (kanske essentielt) bidrag til din livsvej - men det er healingen, der skaber den virkelige forandring.

1118-sjaelens-vej-sjaelsbevidsthed-og-samhoerighed-karina-bundgaard-1200x628
1119-sjaelens-vej-livsformaael-og-livsvej-karina-bundgaard-1200x628

KLARHED OVER FORMÅLET MED DIN VEJLEDNING

Før du booker din vejledning er det vigtigt at du har forholdt dig til det, jeg tilbyder, som du har læst om i de foregående afsnit:

Shamanistisk healing og kanaliseret vejledning til et styrket udgangspunkt for at holde balancen i dine livsprocesser.

Du vil typisk ikke modtage entydige ja/nej svar på dine spørgsmål, men intensiv healing og nuanceret, kanaliseret vejledning til at kunne mærke din egen retning og fodfæste.

BOOK EN TID ONLINE