GRUNDHEALING

🌿 Et stærkere udgangspunkt for at kunne mærke dig selv, dit fundament, dine værdier og din berettigelse i livet.

🌿 En energiterapeutisk tilgang til, gennem styrkelse af din egen indre balance, at forløse og afbalancere fastlåsninger og blokerede følelsesmæssige tilstande fra barndommen til nu.

🌿 Styrkelse af din selvhealingskraft til en stabil og synkroniseret forløsningsproces fra det fysiske og kropslige, til det følelses- og tankemæssige og i energibevidstheden.

De fleste mennesker har begrænsende blokeringer, overbevisninger og forsvarsværker med os helt fra barndommen.

Det er urinstinkternes naturlige måde at fungere på, at huske på det, vi har oplevet, hvis det virker relevant for vores overlevelse.

Derfor kan selv små ting, vi ikke selv tillægger en særlig betydning, vise sig at være essentielle - men typisk først når vi selv opdager, at det er sådan, det forholder sig.

Vi kan have haft mønstre med hele livet uden at opleve dem som et problem, som lige pludselig kommer til at fylde rigtig meget - og det er helt naturligt at underbevidstheden og bevidstheden samarbejder på den måde.

Det er selvfølgelig også muligt at have været bevidst om bestemte begrænsninger, følelser og mønstre, vi har med os fra barndommen.

Forholder det sig på den måde, er følelserne tit svære at genfinde balancen i, og mønstrene kan spille en vigtig part i livstemaer, hvor vi oplever at stagnere, eller synes det er svært at stå ved os selv. 

Grundhealing giver dig et stærkere udgangspunkt for at kunne mærke dig selv, dit fundament, dine værdier og din berettigelse i livet.

Nogle begrænsninger kan være fra situationer, vi måske slet ikke forbinder med noget, der har været specielt udfordrende - måske fordi vi er blevet vant til at tingene foregår på en bestemt måde.

Nogle begrænsninger kan vi have en hukommelse om har været ubehagelige, uden nødvendigvis at have tillagt dem nogen speciel betydning i vores voksne liv. Lettere ubehagelige minder, der i hukommelsen kan føles, som var det i går, kan typisk have skabt sådan en begrænsning.

Når begræsninger er opstået i forbindelse med noget, vi selv har oplevet som traumatiserende, kaldes de tit for barndomstraumer. De er lettere at få øje på, men kan være sværere at bearbejde, fordi følelserne er lige så stærke når vi kommer i kontakt med dem som voksne.


I en grundhealing startes en nænsom forløsningsproces, hvor de begrænsninger, der har rødder i barndommen heales - så de mønstre og overlevelsesstrategier, de har skabt sidenhen, også kan sættes fri.

Grundhealing er en energiterapeutisk tilgang til, gennem kraften fra din egen indre balance, at forløse og afbalancere fastlåsninger og blokerede følelsesmæssige tilstande fra barndommen til nu

Grundhealingen healer overbevisninger, følelser og blokerede tilstande fra den del af barndommen, hvor vi integrerer vores livserfaring som refleksbaseret grundviden.

Grundviden er fx vores forståelse for hvad verden omkring os består af (former, farver, dyr, planter) og hvilke egenskaber der er tilknyttet hvilke begreber (sne er kold, solen er gul). Vores motoriske forståelse og refleksbaserede evne til at formulere os sprogligt er også en del af vores grundviden.

Det er viden, der ligger som reflekser i vores forståelser - som vi ikke skal vende og dreje og ræsonnere os frem til, men nærmere er konstanter i vores fundamentale verdensforståelse.

Vi kan ikke uden videre afkode eller aflære os den del af vores erfaringer, der er lagret som grundviden. Det er for overlevelsesinstinktet vigtig viden, vi har brug for at have med os på rygraden for at kunne klare os bedst muligt i livet.

Det er de første 7 leveår, det helt fundamentalt drejer sig om, men det kan være (nogle gange mere) relevant at fordybe sig i problematikker som er aktuelle i voksenlivet, eller i det hele taget efter denne alder.

Grundhealing samarbejder med din egen selvhealingskraft om at skabe en stabil og synkroniseret forløsningsproces fra det fysiske og kropslige, til det følelses- og tankemæssige og i de energibevidste planer.

En grundhealing støtter dit system i at kunne give helt slip i dybden på mønstre og overbevisninger som er opstået på grund af overbevisningerne fra barndommen.

Hvis du er bevidst om at der er nogle mønstre og sårbare reaktioner, du har haft med dig hele livet siden barndommen, er det meget sandsynligt at du kan mærke en effekt med det same.

Det kan også være, du oplever at støj og stress fylder uforholdsmæssigt meget i dit liv lige nu. Måske har du en fornemmelse af at det er noget gammelt, der skaber støjen, uden at kunne sætte en finger på hvad det er, der larmer dybere indefra.

Her vil en grundhealing støtte ved at skabe ro og afbalancere dybt indefra i kroppen og energilagene, derfra hvor bevidstheden endnu ikke er klar til at tage fat på processen.

Grundhealingens dybe forløsning bliver opstøttet af vejledning gennem energilæsning og dyb, relevant healing til dine individuelle livsprocesser og udfordringer.

Hvad kan du forvente efter en grundhealing?


I de første to måneder efter grundhealingen kan det være, du oplever at være mere sårbar, sensitiv og udfordret af kendte mønstre, fordi dit system arbejder på højtryk med at bringe balance i de mønstre og overbevisninger, som nu ikke længere er fastlåst i en dybtliggende følelsesmæssig tilstand fra barndommen.


Det er helt naturligt, og en del af processen at række ind i de gamle følelser, for at kunne give slip på mønstrene.


Det kan omvendt også være du overordnet kommer til at opleve tiden efter din grundhealing som meget frisættende, hvor ting, der ellers har været svære, lige pludselig ikke fylder noget mere.


I din session med grundhealing mærker jeg gennem klarsyn ind i en prognose omkring hvad du vil kunne forvente af tiden efter, og støtter dit system med healing, der styrker din selvhealingskraft samt afbalancerer og harmoniserer den tid det tager, før dit system har fundet tilbage til en rolig balance. 

Praktisk om Grundhealing


Din grundhealing varer 90-105 minutter, og udover grundhealingen modtager du også opstøttende healing under sessionen, der er tilpasset lige præcis det, dit system vælger at vi skal fordybe os i.

Du kan komme til Aarhus C, eller mødes med mig online over Skype, Messenger, Facetime eller Zoom (videokonference). I begge scenarier sidder vi over for hinanden, mens du modtager din healing.

Vi starter med at stille ind på emner og livstemaer, der fylder særligt for dig lige nu - enten ved at du selv fortæller, gennem en læsningen af energien, eller en kombination. 


I reglen har de emner, der aktuelt fylder, en vigtighed - fordi underbevidstheden allerede har udvalgt dem til din opmærksomhed.

 Der kan også vise sig en relevant fordybelse i tilstande som stress, hypersensitivitet, eller emner som slægtskarma og livsopgaver..

Som en del af grundhealingen sætter jeg gennem klarsyn og energilæsning ord på de følelsesmæssige blokeringer og temaer, jeg fornemmer - som en vejledning til dig i at kunne navigere i de erkendelsesprocesser, der følger grundhealingen.


✓ 105 minutter
✓ 2500 kr. inkl. moms
✓ Aarhus C eller onlinemøde
✓ Adgang til videoer med stabiliserende healing.
✓ Lydfil fra din session
(vedr. lydfilen: forbehold for tekniske fejl - du er velkommen til at optage selv hvis du gerne vil være 100% sikker på at have din lydfil)

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Karina Bundgaard

SPECIALER

Hypersensitivitet og grundtilstande fra fostertilstanden
Uforløste bindinger i moderbinding, faderbinding og familiefundament
Grundhealing af aktuelle tilstande og mønstre, der har rødder i blokeringer fra barndommen
Energilæsning og klarsyn på aktuelle livsudfordringer i sammenhæng med barndommen