Blog

[Video] Onlineforedraget "Klarsynets Virkelighed"
ONLINEKURSUS

Kanalisering & Klarsyn

2231-lavendel-blomst-lilla-blaa-1600x300.jpg

Videoundervisning eller online d. 14.-17.-21.-24. september

Undervisning i 11 essentielle forståelser.

Healing der støtter balanceret åbning af dine egne kompetencer.

Meditationer der støtter dyb kontakt med underbevidsthedens strømme af visdom.

Prisen er 1111 kr. for hele kurset - ratebetaling er mulig.

LÆS MERE OG TILMELD


1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Kærlige hilsner
Karina Bundgaard


Læs mere…

Klarsynets virkelighed | Åbning til din sjæls POWER

2183-vixen-kosmisk-aktivering-guidet-af-nefertiti-kroppens-bevidsthed-1200x628

Klarsyn.

Sammenfald af mening og resonans, der giver en fornemmelse af sandhed og virkelighed, så stærk som virkeligheden selv.

Klarsynet er en naturlig evne, vi alle sammen besidder - den er vores fødselsret.

Vi har milliarder af nerveceller, der kommunikerer, strømmer og skaber samklang i forståelseslag, der rækker langt ud over hvad de fysiske sanser og vores tanker kan rumme.

Men uden nødvendigvis at kunne give os en kobling til det verdensbillede, vi allerede har kortlagt.

2100-sideopdeling-1000x120.png


Klarsyn er…

Læs mere…

Der er ingen forskel på at være kanal og så "bare" være sig selv

2184-vixen-kosmisk-aktivering-guidet-af-nefertiti-kroppens-bevidsthed-1600x300

At være tro mod sig selv. Autentisk.

Og alle de andre smukke ord og forståelser, vi har for at bestræbe os på at være 100% os selv fra sjælens visdom til den ydre verdens lavpraktik.

Det er en livsrejse. En indre rejse. 

Det er også. Et håndværk. Eller mange håndværk, faktisk.

Der er nogle som er rigtig gode udi håndværket at forsvare sig selv, eksempelvis.

Og så er der også nogle der er gode til at kæmpe.

Andre, der er gode til at prioritere sig selv.

Nogle, der har en usvigeligt stærk s…

Læs mere…

Øvelse i kanalisering som ALLE kan finde ud af

2231-lavendel-blomst-lilla-blaa-1600x300

Alle mennesker kanaliserer. Hver dag.

Ud fra en basal forståelse af kanalisering som evnen til at kunne følge en indre fornemmelse, en intuition eller et flow, så kanaliserer vi hver gang vi koncentrer os om noget.

Vi kanaliserer fx intentionen om at børste tænder - det kan de fleste mennesker gøre i ét stræk. Vi kanaliserer intentionen om at tørre bordet af - også i ét stræk.

2100-sideopdeling-1000x120.png


Det er ikke den definition af kanalisering, de fleste forholder sig til i en spirituel sammenhæng.

Men selvom inte…

Læs mere…

Når Gertrud Sand går i selvsving. Genialt.

2230-lavendel-blomst-lilla-blaa-1200x628

 Som mennesker - og måske især som børn - udvider vi vores horisont hele tiden, og vi skaber indre milepæle som en del af denne rivende udvikling.

Det er overordnet set ret smart, så vi kontinuert sikrer os en intellektuel og intuitiv kontakt til det, vi lærer...

Men det kan også give os udfordringer, når vi skal til at sprænge rammerne for de gamle (begrænsende) forståelser, og give plads til ny læring.


2100-sideopdeling-1000x120.png


I dag vil jeg gerne fortælle en ret vigtig kompetence.

Den handler om at stå ved det, …

Læs mere…

Argh! Hvorfor siger vi nogle gange ja, når vi burde sige nej?

2165-clarity-jeg-kan-ikke-stole-paa-nogen-karina-bundgaard-1600x300

 

Jeg gerne fortælle dig om hierarkisk underordning.

Det er en meget enkel måde at forklare fænomener som hvorfor vi giver andre ret, eller når vi egentlig ikke er enige, eller hvorfor vi nogle gange siger ja når vi burde sige nej (og måske ved det et splitsekund efter vi har udtalt det fatale "ja").

Hierarkisk underordning betyder at et menneske underordner sig et andet menneske, hele vejen ind i instinkt- og reflekslagene - altså derind hvor hierarkiet betyder noget for hvem der bestemmer o…

Læs mere…

Hvorfor rammer en lille smule kritik nogle gange virkelig dybt?

1059-clarity-jeg-er-vaerdiloes-karina-bundgaard-1600x300

Vi mennesker har en formidabel, underbevidst evne til at heale uforløste følelsesmæssige fastlåsninger i vores moderbinding og faderbinding, hver gang vi skaber en relation til andre.

(Kort forklaret er det, jeg kalder moderbinding, de strømme af udveksling vi instinktivt rækker ud efter i vores evolutions definition af hvad vi kan regne med fra en mor - og det samme gør sig gældende for faderbindingen og far.)

I moderbindingen og faderbindingen har vi mulighed for at lære, helt ind på instink…

Læs mere…

Kærlighedens længselstilstande og programmering af kærlighedsmønstre

Kærlighedens længsel er en følelsesmæssig erkendelse af at der er noget dybt og inderligt, vi har brug for - som vi ikke har.

Den kan motivere os til at række ud, strække os, engagere os og kæmpe for det, vi mangler.

Men den kan også gøre os så higende i vores søgen efter forløsning, at vi glemmer vores grænser og eksistensberettigelse.


2100-sideopdeling-1000x120.png

Kærlighedens længsel er en dyb, eksistentiel følelse, som mennesket har beskæftiget sig med i mange kunstneriske og terapeutiske former.

Helt tilbage til d…

Læs mere…

Kærlighedens ESSENS menneske til menneske

2218-lidenskab-og-laengsel-kaerlighedens-menneskelige-form-shaman-works-karina-bundgaard-1200x628

Den menneskelige kærlighed er sammensat af en mangfoldighed af måder at udtrykke samhørighed og følelser på.

Vores evne til at elske strømmer fra en dybde i os, der der har rødder i både overlevelse, familiebånd og samfundsfællesskab.

Kærligheden strømmer fra en forståelse af tryghed, der stammer helt tilbage fra at blive passet på af de mennesker, der har varetaget at møde os i vores moderbinding og faderbinding, og at have et tilhørsforhold til andre mennesker, der føles som HJEM.


2100-sideopdeling-1000x120.png

Kærligh…

Læs mere…

Sjælelig kærlighed & det romantiske møde SJÆL til SJÆL

2215-lidenskab-og-laengsel-uden-tekst-shaman-works-karina-bundgaard-1200x628

For rigtigt at forstå hvad det egentlig betyder at møde kærligheden sjæl til sjæl, må vi først forholde os til; hvad er sjælen, og så endda i en sammenhæng hvor to mennesker deler en kærlighed til hinanden.

Sjælen kan forstås som den del af vores bevidsthed, hvor vi fornemmer os selv på en måde, der føles ren, ægte, ophøjet, autentisk, kærligt og i balance.

Så når vi møder kærligheden til et andet menneske SJÆL til SJÆL kan det forstås som et fantastisk sammenfald af at lige præcis de menneske…

Læs mere…