2021-01-21-header-shaman-works-kernehealing-2880x1200

ONLINE BOOKING

Kernehealing er en energiterapeutisk tilgang til at forløse og afbalancere fastlåsninger og blokerede følelsesmæssige tilstande fra barndommen

Alle mennesker kan have begrænsende blokeringer, overbevisninger og forsvarsværker, der sidder fast helt fra barndommen - fra situationer, som vi måske endda slet ikke forbinder med noget, der har været specielt hårdt.

Er blokeringerne derimod opstået i forbindelse med noget traumatiserende, kalder vi dem for barndomstraumer.

Samfundets og barndomshjemmenes dogmer og opdragelseskultur i barndommen har dog for mange bevirket at vi som børn er blevet påvirket i en grad, så svære følelser fra barndommen stadig kan have en stor betydning i voksenalderen.

Kernehealing giver dig grundlæggende et stærkere udgangspunkt for at kunne mærke dig selv, dit fundament, dine værdier og din berettigelse i livet.

Kernehealingen støtter healing af fastlåsninger og blokerede følelsesmæssige tilstande fra den del af barndommen, hvor vi integrerer vores livserfaring som grundviden. Vejledende er det indtil ca. 7 års alderen.

Grundviden er fx vores forståelse for hvad verden omkring os består af (former, farver, dyr, planter), hvilke egenskaber der er tilknyttet hvilke begreber (sne er kold, solen er gul). Vores motoriske forståelse og evne til at formulere os sprogligt er også en del af vores grundviden.

Vi kan ikke afkode eller aflære os den del af vores erfaringer, der er lagret som grundviden. Det er for overlevelsesinstinktet vigtig viden, vi har brug for at have med os på rygraden for at kunne klare os bedst muligt i livet. 

Kernehealing samarbejder med din egen selvhealingskraft om at skabe en stabil og synkroniseret forløsningsproces.

Hvis du er bevidst om at der er nogle mønstre og sårbare reaktioner, du har haft med dig hele livet siden barndommen, vil en kernehealing støtte dit system i at kunne give helt slip på de blokerede følelsesmæssige tilstande.

Det kan også være, du oplever at støj og stress fylder uforholdsmæssigt meget i dit liv lige nu, uden at kunne sætte en finger på hvad det er, der larmer dybere indefra.

Kernehealingen støtter dit system i at forløse følelsesmæssige blokeringer i din grundviden  fra før 7 års alderen (refleksområdet).

Det giver dig har mulighed for at give slip i dybden på mønstre og overbevisninger som er opstået på grund af overbevisningerne fra barndommen.

Kernehealingen kan opleves fra det fysiske og kropslige, til det følelses- og tankemæssige og i de spirituelle planer.

 Hvis vi som mennesker i løbet af barndommen op til 7 års alderen har oplevet noget, der ikke har været rart for os, bliver det nogle gange også lagret som en grundviden.


Og så kan vi komme til at have nogle tunge følelser med os, som vi ikke kan komme af med.

Følelser med overbevisninger som "Jeg er forkert", "Jeg er værdiløs", "Jeg er alene", "Jeg kan ikke stole på nogen" er der rigtig mange, der har med sig som en udfordringer fra barndommen.

Vi har selvfølgelig hver vores individuelle sæt af udfordringer med, som har været med til at forme vores udviklingsvej og livsvisdom.

Kernehealingens dybe forløsning bliver opstøttet af spirituel vejledning og dyb, relevant healing til dine individuelle livsprocesser og udfordringer.

Hvad kan du forvente efter en kernehealing?


I de første to måneder efter kernehealingen kan det være, du oplever at være mere sårbar, sensitiv og udfordret af kendte mønstre, fordi dit system arbejder på højtryk med at bringe balance i de mønstre og overbevisninger, som nu ikke længere er fastlåst i en dybtliggende følelsesmæssig tilstand fra barndommen.


Det er helt naturligt, og en del af processen at række ind i de gamle følelser, for at kunne give slip på mønstrene.


Det kan omvendt også være du overordnet kommer til at opleve tiden efter din kernehealing som meget frisættende, hvor ting, der ellers har været svære, lige pludselig ikke fylder noget mere.


I din session med kernehealing mærker jeg gennem klarsyn ind i en prognose omkring hvad du vil kunne forvente af tiden efter, og støtter dit system med healing, der styrker din selvhealingskraft samt afbalancerer og harmoniserer de to måneder, det tager før dit system har fundet tilbage til en rolig balance. 

2100-sideopdeling-1000x120


Efter en tidsperiode på 2 år efter kernehealingen vil dit system være frisat i en grad, så du har et frit valg i forhold til hvordan du vil agere på de følelser, der har været koblet op på de følelsesmæssige blokeringer.

Som eksempel kan det være rigtig svært at stå ved sig selv, hvis man får det følelsesmæssigt dårligt af det - først når den følelsesmæssige reaktion er healet og afbalanceret, vil valget være frit.

Kernehealingen støtter dig overordnet i at du kan mærke kontakten til dig selv og dit fundament, og stå ved dine værdier og berettigelse i livet.

Praktisk om kernehealing


Din kernehealing varer 90-105 minutter, og udover kernehealingen modtager du også opstøttende healing under sessionen, der er tilpasset lige præcis det, dit system vælger at vi skal fordybe os i.

Du kan komme til Aarhus C*, eller mødes med mig online over Skype, Messenger, Facetime eller Zoom (videokonference).

Som en del af kernehealingen sætter jeg gennem klarsyn ord på de følelsesmæssige blokeringer og temaer, jeg fornemmer, som en vejledning til dig i at kunne navigere i de erkendelsesprocesser, der følger kernehealingen.

Den opstøttende healing og formidling er kanaliseret og derfor individuel, og tager næsten altid udgangspunkt i aktuelle livsprocesser, og eventuel relevant fordybelse i tilstande som stress, hypersensitivitet, eller emner som slægtskarma og livsopgaver.

Du har mulighed for selv at bringe emner på banen, som er særligt aktuelle for dig i livet lige nu, som vi sammen belyser med omdrejningspunkt omkring kernehealingen og barndommen.

Vi sidder over for hinanden mens du modtager din kernehealing.

*I forhold til restriktioner er der taget højde for afspritning samt afstand under sessionen.

Kernehealing

✓ 105 minutter
✓ 2500 kr. inkl. moms
✓ Aarhus C eller onlinemøde
✓ Adgang til videoer med stabiliserende healing.
✓ Lydfil fra din session
(vedr. lydfilen: forbehold for tekniske fejl - du er velkommen til at optage selv hvis du gerne vil være 100% sikker på at have din lydfil)

ONLINE BOOKING

1196-portraet-karina-bundgaard-hvid-og-ren-1200x1200.png

Karina Bundgaard
Certificeret kernehealer siden 2015


SPECIALER

Hypersensitivitet og grundtilstande fra fostertilstanden
Uforløste bindinger i moderbinding, faderbinding og familiefundament
Grundhealing af aktuelle tilstande og mønstre, der har rødder i blokeringer fra barndommen
Klarsynsperspektiver på aktuelle livsudfordringer i sammenhæng med barndommen