Blog

Slavernes underkastelse brændt ind i krop, sind og sjæl

2069-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-slaveri-og-underkastelse-1600x300

Slaveri har eksisteret i årtusinder, i mange af jordens civilisationer, og dækker over at mennesker betragtes som andre menneskers ejendom.

Slaver har været holdt i underkastelse gennem lænker og fangenskab, psykisk og fysisk afstraffelse, dominans og hierarkisk prægning - og brændemærkning.

Er et menneske brændemærket af en slaveejer, der der tale om at være udsat for fysisk smerte og en stærk viljemæssig intention om at brændemærket skal være et konsolidering af menneskets status. Der skabes…

Læs mere…

Heksene i flammer og den åndelige smerte

2078-saet-sjaelen-fri-fra-braendemaerker-kronechakra-i-ild-1600x300

At blive henrettet ved afbrænding er en barsk kombination mellem ulidelig smerte og afmagt. Er der en underliggende vibration af magtsyge, fordømmelse, dominans og hån bag straffen, kan denne intention ydermere påvirke det henrettede menneskes overgang til de astrale virkeligheder.

Der er mange, mange mennesker, der i menneskets historie har forladt livet på denne måde, og gennem den fysiske smerte ved afbrændingen har indkodet den åndelige smerte ved afstraffelsen i de kollektive bevidsthedsfe…

Læs mere…